Biotalousstrategian toteuttamisen ja seurannan ohjausryhmä

Toimintakausi 23.6.2022 – 31.3.2023

TEM on asettanut ohjausryhmän, jonka tehtävänä on johtaa kansallisen biotalousstrategian toimeenpanoa ja seurantaa ja ohjeistaa koordinaatiosihteeristön työtä. Biotalousstrategian toimeenpanossa on keskeistä tunnistaa tärkeimmät lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet, joita ryhdytään toteuttamaan laajassa sidosryhmäyhteistyössä.

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä on vastuussa strategian toimeenpanosta. Biotalousstrategian ohjausryhmä raportoi ministerityöryhmälle toimeenpanosta ja seurannasta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii TEM:n alivaltiosihteeri Petri Peltonen ja sihteerinä TEM:n edustaja.

Jo biotalousstrategian päivitystyöhön asetetut koordinaatiosihteeristö ja biotalouspaneeli jatkavat työtään.

Ohjausryhmän kokoonpano

KANSALLISEN BIOTALOUSSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA -OHJAUSRYHMÄ

Alivaltiosihteeri Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö (pj.)

Teollisuusneuvos Sampsa Nissinen (varajäsen johtava asiantuntija Jyrki Alkio), työ- ja elinkeinoministeriö

Osastopäällikkö Tuula Packalen (varajäsen metsäneuvos Erno Järvinen), maa- ja metsätalousministeriö

Erityisasiantuntija Sarianne Tikkanen (varajäsen ympäristöneuvos Maarit Loiskekoski), ympäristöministeriö

Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö

Lääkintöneuvos Mikko Paunio (varajäsen neuvotteleva virkamies Hanna Korhonen), sosiaali- ja terveysministeriö

Budjettineuvos Taina Eckstein (varajäsen erityisasiantuntija Antti Sinkman), valtiovarainministeriö.

 

Varsinaisten jäsenten lisäksi kokouksiin voidaan kutsua tarvittaessa asiantuntijoita ja eri tahoja kuultavaksi.

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Ulla Palander työ- ja elinkeinoministeriöstä.

 

Päivitetty viimeksi: 13.9.2022