Biotalousstrategian päivityksen ohjausryhmä

Toimintakausi 1.8.2020 – 31.12.2021

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä on vastuussa strategian päälinjauksista ja päättää strategian julkistamisen päätöstasosta. Ohjausryhmä raportoi ministerityöryhmälle päivityksen etenemisestä ja tuloksista. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata biotalousstrategian päivitystyön etenemisestä, päättää tarvittavista selvityksistä ja muista toimenpiteistä, esittää ehdotuksen strategian tavoitteista ja rajauksista ja linjata strategiatyön valmistelun keskeiset suuntaviivat ministerityöryhmän linjausten mukaisesti. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii TEM:n alivaltiosihteeri Petri Peltonen ja sihteerinä TEM:n edustaja.

Ohjausryhmän kokoonpano

Alivaltiosihteeri Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö (pj.)

Teollisuusneuvos Sampsa Nissinen (varajäsen johtava asiantuntija Jyrki Alkio), työ- ja elinkeinoministeriö

Osastopäällikkö Tuula Packalen (varajäsen metsäneuvos Marja Kokkonen), maa- ja metsätalousministeriö

Ylijohtaja Leena Ylä-Mononen (varajäsen ylijohtaja Tarja Haaranen), ympäristöministeriö

Yksikön johtaja, viestintäneuvos Päivi Antikainen (varajäsen liikenneneuvos Saara Jääskeläinen), liikenne- ja viestintäministeriö

Johtaja Erja Heikkinen (varajäsen opetusneuvos Jukka Lehtinen), opetus- ja kulttuuriministeriö

Lääkintöneuvos Mikko Paunio (varajäsen neuvotteleva virkamies Hanna Korhonen), sosiaali- ja terveysministeriö

Budjettineuvos Taina Eckstein, valtiovarainministeriö

Johtava asiantuntija, strategiaosasto Jukka Uosukainen (varajäsen EU-erityisasiantuntija, EUS Johanna Kentala-Lehtonen), valtioneuvoston kanslia

Varsinaisten jäsenten lisäksi kokouksiin voidaan kutsua tarvittaessa asiantuntijoita ja eri tahoja kuultavaksi.


Lisätietoa

Biotalouspaneelin jäsenet

Biotalousstrategian koordinaatiosihteeristö

 

Päivitetty viimeksi: 28.8.2020