Artikkelit, blogit ja videot

Maakunnallisten metsäneuvostojen tilaisuudessa syvennyttiin EU-asioihin ja alueellisten metsäohjelmien uudistamiseen

Puu ja metsäUutinen

Maakunnalliset metsäneuvostot laativat alueelliset metsäohjelmat, jotka toteuttavat kansallista metsästrategiaa omalla alueellaan. Maa-…

Pohjoismaiden ministerit sopivat yhteistyöstä elintarvikehuoltoon ja metsätalouteen liittyvän varautumisen ja häiriönsietokyvyn edistämiseksi

Puu ja metsäUutinen

Pohjoismaiden ja Pohjolan itsehallintoalueiden maa- ja metsätaloudesta, kalastuksesta, vesiviljelystä ja elintarvikkeista vastaavat ministerit allekirjoittivat…

Metsätalouden kannustejärjestelmää koskevat laki- ja asetusluonnokset lausuntokierrokselle

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja metsätalouden määräaikaiseen kannustejärjestelmään liittyvistä…

Metsäneuvosto vahvisti kansallisen metsästrategian toimenpidesuunnitelman

Puu ja metsäUutinen

Metsäalan yhteistyöfoorumi hyväksyi kokouksessaan 11.6.2024 Kansallinen metsästrategia 2035:n toteutussuunnitelman. Lisäksi kokouksessa…

Puun ja bitin kohtaaminen – miten teknologiset innovaatiot muuttavat metsä- ja puutoimialaa?

Puu ja metsäCase
Tekoälyllä tuotettu kuva puumökistä metsässä.

Metsä- ja puutoimialalla on jo pitkään hyödynnetty erilaisia teknologisia innovaatioita. Tekoälyn…

Metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamiseen haetaan toimenpidepaketilla uusia ratkaisuja

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee hallitusohjelman mukaisesti metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamisen toimenpidepakettia. Työn…

EU:n metsäkatoasetusta täydentävä kansallinen lainsäädäntöehdotus lausuntokierrokselle

Puu ja metsäUutinen

Luonnos hallituksen esitykseksi kansallisesta metsäkatolaista on valmistunut. Lausuntoja voi antaa 22. heinäkuuta 2024 saakka. Luonnonvarakeskus&…

Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehittämisestä keskustellaan pyöreän pöydän tapaamisessa

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen…

Metsäbiotalouden arvonlisäyksen kasvu on tuonut hyvinvointia

Puu ja metsäBlogi

Odotukset metsäbiotalouden arvonlisän kasvattamiseksi ovat suuret. Arvonlisän kasvuun on panostettu investoinneilla uusiin…

Suomi ja Kanadan Nova Scotia tiivistävät yhteistyötä metsäsektorilla

Puu ja metsäUutinen

Kanadan Nova Scotian provinssin ja Suomen välinen toimintasuunnitelma metsä- ja biotalousyhteistyön tiivistä…

Valtio tukee yksityisten metsänomistajien metsänhoito- ja metsänparannustöitä 38,4 miljoonalla eurolla vuonna 2024

Puu ja metsäUutinen

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi 25.4. puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen osoitetun myöntövaltuuden ja määrärahan…

Suomi ja Meksiko jatkavat metsäsektorin yhteistyötä

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah allekirjoitti 25.4.2024 uuden metsäalan yhteistyötä koskevan yhteisymmärryspö…

Metsäkatolakia valmistellaan samalla, kun asetuksen haasteisiin haetaan ratkaisuja EU-tasolla

Puu ja metsäUutinen

Euroopan unionin metsäkatoasetus tuli voimaan kesäkuussa 2023. Asetukseen perustuvan kansallisen lainvalmistelun ja toimijoiden valmistautumisen…

Maailman metsäpäivä muistuttaa metsien inspiroimista innovaatioista

Puu ja metsäCase
Maailman metsäpäivän logo, jossa teksti International day of forests ja forests and innovation, new solutions for a better world.

YK:n Maailman metsäpäivää (International Day of Forest) vietetään jälleen 21. maaliskuuta.…

Metsäneuvosto keskusteli kansallisen metsästrategian toimeenpanosta

Puu ja metsäUutinen

Metsäalan yhteistyöfoorumin kokouksessa 5.3.2024 käytiin läpi kansallisen metsästrategian ensimmäisen vuoden…

Helmi-ohjelmassa tehtiin vuonna 2023 merkittäviä tekoja luontokadon hidastamiseksi

Puu ja metsäUutinen

Helmi-elinympäristöohjelma edisti vuonna 2023 aktiivisesti elinympäristöjen kunnostusta ja hoitoa. Ohjelma on ympä…