Artikkelit, blogit ja videot

Komissio julkaisi ehdotuksen metsien tilan seurannasta

Puu ja metsäUutinen

Euroopan komissio julkaisi 22.11. asetusehdotuksen metsien tilan seurannasta. Ehdotuksen tavoitteena on tuottaa vertailtavaa ja ajankohtaista…

MMM: Metkan tukitasot ja -ehdot on vahvistettu

Puu ja metsäUutinen

Valtioneuvosto on 16.11.2023 antanut asetuksen metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain voimaantulosta…

Suomalainen tutkimus ilmastoviisaasta maankäytöstä antaa välineitä kansainväliseen ilmastotyöhön – Hiilestä kiinni -tulokset esillä OECD-maille Pariisissa

Puu ja metsäUutinen

Hiilestä kiinni –hankekokonaisuudessa on kehitetty erilaisia keinoja ohjata ilmastoviisaaseen maankäyttöön ja sovittaa yhteen…

Luonnonläheisemmän metsänhoidon ohjeistus kokoaa keinoja monimuotoisuuden vahvistamiseksi

Puu ja metsäUutinen

Euroopan komissio julkaisi kesällä luonnonläheisemmän metsänhoidon ohjeistuksen. Maa- ja metsätalousministeriö…

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kansallisesta metsästrategiasta

Puu ja metsäUutinen

Valtioneuvosto teki yleisistunnossaan 19.10.2023 periaatepäätöksen Kansallinen metsästrategia 2035:stä. Valtioneuvoston tekemä periaatepäätös…

Uusi metsäneuvosto toteuttamaan kansallista metsästrategiaa

Puu ja metsäUutinen

Metsäneuvosto kokoontui uuden toimikauden ensimmäiseen kokoukseen entistäkin laajempana. Uusi hallitusohjelma, kansallinen metsä…

MMM: Metsien monimuotoisuutta edistäville luonnonhoidon kehittämishankkeille on avattu rahoitushaku

Puu ja metsäUutinen

Valtakunnallisilla luonnonhoidon kehittämishankkeilla edistetään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tavoitteita ja kä…

Barentsin metsäfoorumi Rovaniemellä huipensi Suomen puheenjohtajuuskauden metsäsektorilla

Puu ja metsäUutinen

Barentsin metsäfoorumissa 4.-5.10.2023 keskusteltiin kokonaiskestävästä metsätaloudesta Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa.…

Metsäministereiden julkilausuma: Metsätalouden kokonaisvaltainen kestävyys edellyttää paikallisten olosuhteiden huomioimista

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah osallistui 25.-26.9. metsäisten EU-maiden For Forest –ryhmän…

Ministeri Essayah osallistuu ministeritapaamiseen Itävallassa

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah osallistuu 25.-26.9. For Forest –yhteistyöryhmän ministeritapaamiseen Wienissä.…

Lähes sataa lehtoa on hoidettu Lehtohelmet-hankkeessa

Puu ja metsäUutinen

Lehtokeskusalueiden luontohelmet -hankkeessa (Lehtohelmet) on suunniteltu ja toteutettu lehtojen luonnonhoitotöitä parin vuoden aikana kohta…

Luonnonvara- ja biotalouspäivät 2023: Kestävä kasvu ohjaa tulevia vuosia

Puu ja metsäUutinen

Luonnonvara- ja biotalouspäivillä 20.-21.9.2023 Lappeenrannassa keskusteltiin tänä vuonna kestävästä kasvusta. Kestä…

Metsämiesten Säätiö: apurahat vuodelle 2024 haussa 1.12.2023 – 31.1.2024

Puu ja metsäUutinen

Vuoden 2024 haussa Metsämiesten Säätiö tähtää strategiansa mukaiseen metsäalaa vaikuttavasti ja vastuullisesti…

Helmi-ohjelman heikentyneiden elinympäristöjen kunnostustyöt hyvässä vauhdissa tänäkin vuonna

Puu ja metsäUutinen

Helmi-ohjelmassa on hoidettu ja kunnostettu arvokkaita elinympäristöjä nyt noin kolmen ja puolen vuoden…

MMM: Rahoitus 13 hankkeelle, jotka vievät käytäntöön Hiilestä kiinni -kokonaisuudessa tuotettua ilmasto-osaamista ja tietoa

Puu ja metsäUutinen
Metsämaisema.

Hankkeiden tavoitteena on saada ilmastotieto tehokkaammin käyttöön osaamisen kehittämisen, neuvonnan, koulutuksen ja…

Kansainväliseltä luontopaneelilta tärkeä raportti haitallisista vieraslajeista

Puu ja metsäUutinen

Saksan Bonnissa 28.8.-2.9. pidetyssä Kansainvälisen luontopaneelin IPBESin täysistunnossa hyväksyttiin maailmanlaajuinen vieraslajeja koskeva…