Artikkelit, blogit ja videot

Kansallisen metsästrategian toimeenpano käynnistyy

Puu ja metsäUutinen

Kansallinen metsäneuvosto valmisteli vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 25.1.2023 uuden kansallisen metsästrategian (KMS2035) toimeenpanoa sekä linjasi metsäneuvoston…

Puumarkkinatyöryhmän yhteisenä tavoitteena hyväkasvuiset ja terveet metsät

Puu ja metsäUutinen

Metsäalan toimijat pitävät tärkeänä, että ensiharvennukset hoidetaan suositusten mukaisesti. Maa- ja metsätalousministeriön asettama puumarkkinatyöryhmä korostaa…

Uusi metsäbiotalouden tiedepaneeli vahvistaa metsiin pohjautuvan kestävän arvoketjun tietopohjaa

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat asettaneet metsäbiotalouden tiedepaneelin tukemaan metsiin, metsäteollisuuteen ja…

EU:n metsäkatoasetuksen alustava sopu hyväksytty – etenee viralliseen hyväksyntään

Puu ja metsäUutinen

EU-jäsenmaiden pysyvien edustajien sijaiset hyväksyivät kokouksessaan 21.12. metsäkatoasetuksen alustavan sovun, joka saavutettiin kolmikantaneuvotteluissa aiemmin joulukuussa.…

Luonnonvarakeskuksen selvitys maankäyttösektorin nettonieluista on valmistunut

Puu ja metsäUutinen

Metsien nettonielun vähenemisen merkittävimmät syyt ovat puuston kasvun hidastuminen, hakkuumäärä ja uusi maaperäpäästöjen arviointitapa, todetaan…

Hersapuu kokoaa Hollolaan puunjalostuksen yhteisöä

Puu ja metsäCase
Kuvan keskellä matalia rakennuksia. Pihamaalla tukkipuukasoja. Taka-alalla peltoa ja metsää. Etualalla puita.

Lahden naapurikuntaan Hollolaan ollaan synnyttämässä mekaanisen puunjalostuksen yhteisöä, jossa eri yritysten liiketoiminnot tukevat toisiaan. Toimintakonseptin…

Kansallinen metsäneuvosto hyväksyi uuden Kansallisen metsästrategian

Puu ja metsäUutinen

Kansallinen metsäneuvosto hyväksyi 14.12.2022 uuden vuoteen 2035 ulottuvan Kansallisen metsästrategian (KMS2035). Uusi Kansallinen metsästrategia on…

Metsämiesten säätiö: apurahat vuodelle 2023 haussa 1.12.2022-31.1.2023

Puu ja metsäUutinen
Metsämaisema.

Vuoden 2023 haussa Metsämiesten Säätiö hakee erityisesti verkostohankkeita, joilla varmistetaan EU:n metsiä koskevan päätöksenteon korkea…

Biotalouspaneeli keskusteli strategian toimeenpanosta ja EU-vaikuttamisesta – Metsäbiotalouden tiedepaneeli valmistelussa

Puu ja metsäUutinen

Biotalousstrategian toteutusta seuraava Biotalouspaneeli kokoontui 24.11.2022. Asialistalla olivat muun muassa ehdotus Biotalouden tutkimuksen, kehittämisen ja…

Maa- ja metsätalousministeriö mukana eurooppalaisen metsäkumppanuus-hankkeen valmistelussa

Puu ja metsäUutinen

MMM on mukana eurooppalaisen metsäkumppanuus-hankkeen valmistelussa metsäsektorin tutkimusyhteistyön edistämiseksi. Euroopan metsäinstituutin (EFI) johdolla toteutettava 4-vuotinen…

Biotalouspaneeli keskusteli strategian toimeenpanosta ja EU-vaikuttamisesta – Metsäbiotalouden tiedepaneeli valmistelussa

Puu ja metsäUutinen

Biotalousstrategian toteutusta seuraava Biotalouspaneeli kokoontui 24.11.2022. Asialistalla olivat muun muassa ehdotus Biotalouden tutkimuksen, kehittämisen ja…

Ministerit keskustelivat EU:n metsästrategian toimeenpanosta ja lannoitteiden saatavuudesta ja kohtuuhintaisuudesta

Puu ja metsäUutinen

EU:n maatalousministerit kokoontuivat 21. marraskuuta Brysselissä. Ministerit keskustelivat EU:n metsästrategian toimeenpanosta. Lisäksi komissio esitteli tuoreen…

Komission LULUCF-esityksestä päästiin kolmikantaneuvotteluissa alustavaan sopuun

Puu ja metsäUutinen

Euroopan komission kesällä 2021 julkaiseman laajan 55-valmiuspaketin (Fit for 55) kaikki lainsäädäntöaloitteet ovat nyt edenneet…

Metsätalouden ilmastokestävyyden ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen uutta tietoa ja työkaluja Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio -ohjelmasta

Puu ja metsäUutinen

Monitieteisen ohjelman hankkeissa syvennytään mm. keinoihin, joiden avulla metsien ja niiden maaperän hiilensidontaa sekä luonnon…

Ministerit keskustelivat metsien tilan seurannasta – Suomi mukana perustamassa For Forests –ryhmää

Puu ja metsäUutinen

EU:n maatalousministerit kokoontuivat 17. lokakuuta 2022 Luxemburgiin maatalous- ja kalastusneuvostoon. Ministerit keskustelivat mm. Suomen ja…

Metsätalouden uuteen METKA-kannustejärjestelmään liittyvät asetusluonnokset lausunnoille

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille kaksi asetusluonnosta, jotka liittyvät eduskunnassa parhaillaan käsiteltävään metsätalouden uutta…