Artikkelit, blogit ja videot

Metsätaloutta, suojelua vai ilmastohyötyjä? Vasta perustettu metsäbiotalouden tiedepaneeli auttaa päättäjiä ratkomaan haasteita

Puu ja metsäBlogi

Vaikka metsien puuvaranto ja vuotuinen kasvu ovat korkeammalla tasolla kuin kenties pariin sataan vuoteen, metsät…

Hiilestä kiinni -hankkeissa tehdään vaikuttavaa ilmastotyötä – tuloksista hyötyä pitkälle tulevaisuuteen

Puu ja metsäUutinen

Hiilestä kiinni -kokonaisuudessa on tehty merkittävä satsaus ilmastokestävän maa- ja metsätalouden kehittämiseen. Hyvien kokemusten perusteella…

MMM: ForestValue2 -haku tutkimushankkeille 1.9.2023 saakka

Puu ja metsäUutinen
Metsämaisema.

ForestValue2 is launching a transnational call for proposals for research, development and innovation in the…

Biohiilinen kasvualusta nappasi Uusi puu -kilpailun voiton

Puu ja metsäCase

Uusi puu -kilpailu herättelee huomaamaan, että puulla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita ja että puupohjaisten tuotteiden…

”EU:ssa biotalous mielletään helposti maataloudeksi”

Puu ja metsäCase
Paneelikeskustelun osallistujat lavalla Puunjalostuskillan vuosiseminaarissa.

Suomessa biotalouden toimijoilla menee hyvin. TKI-rahoitusta on tarjolla ja tuotteet käyvät kaupaksi. Biotalouden osaajia tarvitaan…

EU:n maankäyttösektorin hiilinielutavoite vuodelle 2030 kiristyy

Puu ja metsäUutinen

Uusi LULUCF-asetus nostaa EU:n maankäyttösektorin nettonielutavoitteeksi 310 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin poistuman vuoteen 2030 mennessä. EU-alueen nielutavoite…

Metsäneuvoston vahvuus on kyky katsoa myös pitkälle tulevaan

Puu ja metsäUutinen

Kansallinen metsäneuvosto keskusteli 29.3.2023 tuoreen kansallisen metsästrategian toimeenpanon käynnistämisestä ja kärkihankkeista. Vuoden alussa voimaantulleen kansallisen…

Metsätuholain muutokset voimaan huhtikuun alussa

Puu ja metsäUutinen

Metsätuholain muutokset tulevat voimaan 1.4.2023 alkaen. Muutoksilla jatketaan lakiin sisältyvän tukijärjestelmän voimassaoloaikaa laajojen metsätuhojen torjumiseksi…

Selvitys: EU:n politiikkatoimilla puunkorjuun kustannuksia ja työvoimatarvetta lisäävä vaikutus

Puu ja metsäUutinen

EU:ssa valmistelussa olevilla metsiin liittyvillä politiikoilla voi olla merkittäviä vaikutuksia puunkorjuuseen, korjuukustannuksiin sekä kalusto- ja…

Raaka-aineista kaikki irti alueiden biotalouskeskittymissä

Suomi kehittääBlogi
Kuvassa ylhäältäpäin kuvattu punaisen värinen lakkakääpä. Ympärillä metsän vihreää pohjakasvillisuutta.

Kestävän biotalouden resepti on perin yksinkertainen: lisää arvoa, enemmän pitkäikäisiä tuotteita ja kiertotalouden periaatteet täysimääräisesti…

Metsämiesten Säätiö: apurahoja myönnetty 1,7 miljoonaa euroa vuodelle 2023

Puu ja metsäUutinen
Metsämaisema.

Metsämiesten Säätiön hallitus on päättänyt 1,7 miljoonan euron apurahoista vuodelle 2023. Rahoitus kohdentuu Säätiön julkisen…

Metsäalan pyöreä pöytä etsii ratkaisuja hiilinielujen vahvistamiseksi

Puu ja metsäUutinen

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo ja maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen ovat kutsuneet koolle metsäalan…

Osaamisen päivittämisellä on ratkaiseva rooli maa- ja metsätalouden ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, kertoo tuore selvitys

Puu ja metsäUutinen

Osaamisella on avainrooli maa- ja metsäalan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, käy ilmi tänään julkaistusta selvityksestä. Maa- ja…

MMM: Kestävän kasvun ohjelmasta 4,4 miljoonan euron rahoitus neljälle metsätaloushankkeelle

Puu ja metsäUutinen
Metsämaisema.

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvassa haussa valittiin rahoitettavaksi neljä kehittämis- ja koulutushanketta, jotka tukevat metsätalouden…

Työryhmä selvittämään täydentäviä keinoja maankäyttösektorin nettonielujen vahvistamiseksi

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut poikkihallinnollisen työryhmän valmistelemaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa mahdollisesti täydentäviä toimia. Valtioneuvosto hyväksyi…

Kansallisen metsästrategian toimeenpano käynnistyy

Puu ja metsäUutinen

Kansallinen metsäneuvosto valmisteli vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 25.1.2023 uuden kansallisen metsästrategian (KMS2035) toimeenpanoa sekä linjasi metsäneuvoston…