Artikkelit, blogit ja videot

Metsäkatolakia valmistellaan samalla, kun asetuksen haasteisiin haetaan ratkaisuja EU-tasolla

Puu ja metsäUutinen

Euroopan unionin metsäkatoasetus tuli voimaan kesäkuussa 2023. Asetukseen perustuvan kansallisen lainvalmistelun ja toimijoiden valmistautumisen…

Maailman metsäpäivä muistuttaa metsien inspiroimista innovaatioista

Puu ja metsäCase
Maailman metsäpäivän logo, jossa teksti International day of forests ja forests and innovation, new solutions for a better world.

YK:n Maailman metsäpäivää (International Day of Forest) vietetään jälleen 21. maaliskuuta.…

Metsäneuvosto keskusteli kansallisen metsästrategian toimeenpanosta

Puu ja metsäUutinen

Metsäalan yhteistyöfoorumin kokouksessa 5.3.2024 käytiin läpi kansallisen metsästrategian ensimmäisen vuoden…

Helmi-ohjelmassa tehtiin vuonna 2023 merkittäviä tekoja luontokadon hidastamiseksi

Puu ja metsäUutinen

Helmi-elinympäristöohjelma edisti vuonna 2023 aktiivisesti elinympäristöjen kunnostusta ja hoitoa. Ohjelma on ympä…

HAMKin uusi kansainvälinen tutkinto-ohjelma kouluttaa kestävän metsätalouden osaajia

Puu ja metsäCase
Students stand in the forest with measuring sticks.

Hämeen ammattikorkeakoulussa eli HAMKissa käynnistyi syksyllä 2023 englanninkielinen kestävän metsätalouden koulutusohjelma.…

Vapaaehtoinen metsien suojelu metsänomistajien suosiossa – METSO-ohjelman ympäristötukisopimuksissa ja luonnonhoitotöissä ennätyslukemat

Puu ja metsäUutinen

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa (METSO-ohjelma) suojeltiin viime vuonna kaikkiaan lähes 10 000 hehtaaria metsäisiä…

Metsäisiä direktiiviluontotyyppejä käsittelevä raportti tuo lisätietoa EU:n biodiversiteettistrategian kansallisten sitoumusten valmisteluun

Puu ja metsäUutinen

Luontodirektiivin toimeenpanoa tukevassa hankkeessa selvitettiin neljän puustoisen luontotyypin tilaa, niitä koskevia tietopuutteita ja keinoja…

Luonnonvarakeskuksen päivitetty skenaariotarkastelu maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta on valmistunut

Puu ja metsäUutinen

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman täysimääräisellä toimeenpanolla saavutetaan tavoitellut vähintään kolmen…

Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun arviointi on valmistunut

Puu ja metsäUutinen

Metsähallituksen tulisi kehittää alue-ekologista suunnittelua huomioimaan laajemmin valtion metsien käytölle asetetut erilaiset…

Komissio julkaisi ehdotuksen metsien tilan seurannasta

Puu ja metsäUutinen

Euroopan komissio julkaisi 22.11. asetusehdotuksen metsien tilan seurannasta. Ehdotuksen tavoitteena on tuottaa vertailtavaa ja ajankohtaista…

MMM: Metkan tukitasot ja -ehdot on vahvistettu

Puu ja metsäUutinen

Valtioneuvosto on 16.11.2023 antanut asetuksen metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain voimaantulosta…

Suomalainen tutkimus ilmastoviisaasta maankäytöstä antaa välineitä kansainväliseen ilmastotyöhön – Hiilestä kiinni -tulokset esillä OECD-maille Pariisissa

Puu ja metsäUutinen

Hiilestä kiinni –hankekokonaisuudessa on kehitetty erilaisia keinoja ohjata ilmastoviisaaseen maankäyttöön ja sovittaa yhteen…

Luonnonläheisemmän metsänhoidon ohjeistus kokoaa keinoja monimuotoisuuden vahvistamiseksi

Puu ja metsäUutinen

Euroopan komissio julkaisi kesällä luonnonläheisemmän metsänhoidon ohjeistuksen. Maa- ja metsätalousministeriö…

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kansallisesta metsästrategiasta

Puu ja metsäUutinen

Valtioneuvosto teki yleisistunnossaan 19.10.2023 periaatepäätöksen Kansallinen metsästrategia 2035:stä. Valtioneuvoston tekemä periaatepäätös…

Uusi metsäneuvosto toteuttamaan kansallista metsästrategiaa

Puu ja metsäUutinen

Metsäneuvosto kokoontui uuden toimikauden ensimmäiseen kokoukseen entistäkin laajempana. Uusi hallitusohjelma, kansallinen metsä…

MMM: Metsien monimuotoisuutta edistäville luonnonhoidon kehittämishankkeille on avattu rahoitushaku

Puu ja metsäUutinen

Valtakunnallisilla luonnonhoidon kehittämishankkeilla edistetään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tavoitteita ja kä…