Elintarviketeollisuuden biojätteet edistykselliseksi liikenteen polttoaineeksi

St1:n Etanolix-laitos.

Case - Julkaistu 10.11.2015

Suomalainen energiayhtiö St1 on bio- ja kiertotalouden edelläkävijä, joka kehittää jätepohjaisten liikenteen biopolttonesteiden tuotantoa ja tuotantoteknologioita. Yhtiön patentoimalla teknologialla valmistetun bioetanolin fossiiliset elinkaaripäästöt ovat käytännössä olemattomat. St1 Biofuelsin Etanolix®-tuotantokonsepti perustuu elintarviketeollisuuden jätteiden prosessitähteiden hyödyntämiseen. Tällä hetkellä etanolia valmistetaan Suomessa mm. entsyymitehtaan ja panimon yhteydessä. St1:n ensimmäisessä Ruotsiin toimittamassa Etanolix®-laitoksessa kierrätetään leipomoteollisuuden jätteet, prosessitähteet sekä lähialueen kauppojen vanhentunut leipä etanolin raaka-aineeksi. St1:n konsepti tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia monen tyyppisille toimijoille.

Kestävästi tuotetut edistyneet biopolttoaineet ovat nopea ja kustannustehokas tapa liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. EU:n uusiutuvan energian tavoite liikenteessä vuoteen 2020 mennessä on 10 prosenttia polttoaineiden energiasisällöstä laskettuna. Suomi on asettanut vastaavaksi tavoitteeksi 20 prosenttia. Kestävän jäte- ja tähdepohjaisen etanolintuotannon kasvattaminen tukee ilmastostrategiaa ja vähentää osaltaan riippuvuutta fossiilisesta tuontiöljystä.

Raaka-aineen ja tuotantoteknologian ansiosta Etanolix®-laitoksen tuottama etanoli on lähes hiilineutraalia. Sitä käytetään RE85-etanolipolttonesteen ja RED95-etanolidieselin valmistukseen sekä tavallisten bensiinilaatujen biokomponenttina. St1 tähtää siihen, että jatkossa yhä suurempi osa fossiilisten tuontipolttoaineiden käytöstä tullaan korvaamaan puhtaammilla kotimaisilla biopolttoaineilla.

Kiertotaloutta ja kannattavaa liiketoimintaa monenlaisille toimijoille

St1:n konsepti edustaa kiertotaloutta parhaimmillaan. Jätteitä hyödyntävä etanoliliiketoiminta perustuu arvoverkostoon, joka koostuu mm. etanolituotannon raaka-aineen toimittajista, kuljetusyrityksistä, energian tuottajista, maanviljelijöistä ja polttoaineen jakelijoista. Etanolix®-laitos onkin hyvä business-mahdollisuus niin jätehuolto- ja kuljetusalan yrityksille, olemassa oleville etanolintuottajille, öljyalan jakeluyhtiöille kuin muillekin energia-alan toimijoille.

Perustuen pitkäjänteiseen kehitystyöhön ja vankkaan kokemukseen omasta etanolituotannosta St1 Biofuels tarjoaa kattavan teknologia- ja palveluratkaisun uuden liiketoiminnan kehittämiseksi jätepohjaisen etanolin valmistuksessa – alkaen esiselvityksestä tuotantolaitoksen avaimet käteen -toimitukseen sekä laitoksen operointiin ja elinkaaripalveluihin. Konsepti on skaalautuva ja erittäin energiatehokas.

Etanolix®-laitos rakennetaan lähelle jätteiden syntypaikkaa. Soveltuvaa biohajoavaa jätettä syntyy monella eri toimialalla, kuten esimerkiksi leipomo- ja elintarviketeollisuudessa, ruokakaupoissa sekä viinin ja virvoitusjuomien tuotannossa. Laitoksessa pystytään käsittelemään ja hyödyntämään niin pakattuja kuin pakkaamattomiakin materiaaleja.

Etanolintuotanto voidaan myös integroida suoraan toimivaan tuotantolaitokseen. Esimerkiksi panimosta nestemäinen raaka-aine kulkee Etanolix®-laitokseen kätevästi putkia pitkin, mikä säästää kuljetuksista aiheutuvia kustannuksia ja päästöjä. Tarvittaessa etanolintuotantoon voidaan myös kuljettaa lisäraaka-ainetta muista lähteistä. Sivutuotteena valmistetaan tyypillisesti proteiinipitoista eläinrehua.

Etanolix®-laitokseen voidaan integroida myös biokaasulaitos. Jäljelle jäävistä jakeista valmistettava biokaasu hyödynnetään ympäristön kannalta kestävimmällä, kannattavimmalla ja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla tuottamalla sillä paikallisesti sähköä ja lämpöä. Konsepti toimii myös niin, että olemassa olevaan biokaasulaitokseen integroidaan etanolintuotantolaitos. Sivutuotteena syntyvillä lannoitteella ja maanparannusaineella korvataan fossiilisia lannoitteita lähialueen maatiloilla.

Valmis vientituote vastaa myös biojätteiden vähentämistarpeeseen

Biojätteiden ja tähteiden hyödyntämiseen pohjautuva etanolintuotantokonsepti vastaa konkreettisesti myös jätteiden kierrätysvelvoitteisiin Euroopassa. EU:n kaatopaikkadirektiivi edellyttää valtioita asteittain vähentämään biohajoavien jätteiden sijoittamista kaatopaikoille.

St1:n skaalautuva Etanolix®-konsepti onkin jo valmis vientituote. Yhtiö teki merkittävän päänavauksen kansainvälisille markkinoille, kun ensimmäinen Suomen ulkopuolelle toimitettu Etanolix®-laitos valmistui Göteborgiin keväällä 2015. Laitos on täysin integroitu St1:n öljynjalostamon toimintoihin ja sen tuotantokapasiteetti on vuokrattu North European Oil Trade Oy:lle (NEOT), joka on Itämeren alueen merkittävin riippumaton polttonesteiden hankintayhtiö.

Suomessa toimii tällä hetkellä neljä St1:n Etanolix®-laitosta sekä yksi kotitalouksien ja kauppojen biojätteistä etanolia valmistava Bionolix®-laitos. Vuonna 2016 Kajaaniin valmistuu ensimmäinen sahanpurua bioetanolin raaka-aineena hyödyntävä Cellunolix®-tuotantolaitos

 

Artikkelin kirjoittaja Patrick Pitkänen on St1 Biofuels Oy:n liiketoiminnan kehittämisestä ja myynnistä vastaava johtaja.

Puhelin: 010 55711
Sähköposti: patrick.pitkanen(@)st1.fi

 

Julkaistu 10.11.2015


Aihetunnisteet: biopolttoaineet, case, kiertotalous

Lue seuraava artikkeli: Papticin puupohjainen materiaali korvaa muovia »