Hyvinvointipolku helpottaa stressiä ja herkistää aistimaan

Ihmisiä metsässä.

Case - Julkaistu 3.12.2015

Luonnolla on todettu olevan lukuisia virkistys- ja terveysvaikutuksia. Jo vajaan tunnin mittainen oleskelu luonnossa vaikuttaa esimerkiksi stressitason alenemisena. Tapio Oy ja Suomen metsäkeskus ovat kehittäneet hyvinvointipolku-konseptin, joka johdattaa metsään menijän hyvinvoinnin ja aistien avaamisen äärelle. Polkujen varrella on ohjeistettuja pisteitä, joissa liikkuja voi tehdä erilaisia virkistysharjoituksia.

Hyvinvointipolkuja on suunniteltu ensivaiheessa seitsemään kohteeseen ympäri Suomen. Polut ovat osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toiminta-ohjelmaa eli METSOa, jossa yksityiset maanomistajat voivat suojella vapaaehtoisesti metsiensä monimuotoisuutta. Jokainen hyvinvointipolku kulkee yhden METSO-ohjelmassa olevan tai muuten mielenkiintoisen luontokohteen kautta. Muutoin polut kulkevat monipuolisessa talousmetsämaisemassa.

Hyvinvointipolut on suunniteltu yhteistyössä metsänomistajien ja matkailuyrittäjien kanssa. Polut seurailevat mahdollisimman paljon jo olemassa olevia polkuja, reittejä tai pikkuteitä. Hyvinvointipolut ovat osa matkailuyrittäjien palvelutarjontaa ja niiden markkinoinnista ja huoltamisesta vastaa kukin matkailuyrittäjä itse. Metsäympäristön parempi tuntemus ja tuotteistus tuovat vetoapua luontomatkailuun. Samalla monipuolistetaan talousmetsien käyttöä.

Kahden kilometrin kävelyllä virkistystä ja mielialan kohentumista

Tutkimusten mukaan metsäympäristössä oleskelemalla ja liikkumalla voi vaikuttaa omaan terveydentilaansa. Vajaan tunnin pituinen oleskelu metsässä elvyttää ja palauttaa stressistä. Lisäksi luonnossa oleminen laskee verenpainetta, kohentaa mielialaa ja lisää tarkkaavaisuutta.

Hyvinvointipolut ovat noin kahden kilometrin pituisia. Polut on suunniteltu soveltuviksi jokaiselle metsässä liikkujalle ja niiden kulkeminen vaatii vain säänmukaisen varustuksen ja avoimen mielen. Hyvinvointipolkujen varrella on noin kymmenen ohjeistettua toiminnallista pysähtymispaikkaa, jotka auttavat saavuttamaan virkeän ja hyvinvoivan olotilan. Rentouttavan vaikutuksen voi todeta myös polun alussa ja lopussa mitattavan verenpaineen muutoksesta.

Hyvinvointipolku paikallisen matkailutilan lähimetsässä

Hyvinvointipolun luvataan tuottavan Hyvänolonpolku reittikuva.kulkijalleen virkistystä, verenpaineen alenemista, tietoa metsä tuottamista hyvinvointivaikutuksista sekä henkisen hyvinvoinnin vahvistusharjoituksista. Lisäksi polku tutustuttaa kulkijan monimuotoiseen luontoon.

Polun ohjeistetuilla pysähdyspisteillä ohjataan muun muassa keskittymään hengityksen tasaantumiseen, omien ajatusten kuuntelemiseen ja luonnon aistimiseen. Pysähdyspisteillä kulkijan huomio johdatetaan luonnon kätkemään historiaan ja monimuotoisiin luonnon ympäristöihin. Polun varrella pyritään löytämään lisäksi jokaiselle oma rauhan paikka, jonka on otettavissa ajatuksissa mukaan myös metsän ulkopuolelle arjen pyörityksiin.

 

Artikkelin kirjoittaja:

Airi Matila, metsäasiantuntija, Tapio Oy.
Matila on erikoistunut metsien monikäyttöön, maisemanhoitoon ja ekosysteemipalveluihin.

Puh. 040 779 2258, airi.matila@tapio.fi

 

Linkkejä:

SYKE:n Argumenta-hankkeen tuloksia ekosysteemipalveluiden vaikutuksista ihmisen terveyteen: Luonto lähelle ja terveydeksi

Hyvinvointipolun harjoitteiden suunnittelussa on hyödynnetty Suomen Mielenterveysseuran tarjoamaa ja VTT:n ylläpitämää sivustoa: www.oivamieli.fi

 

Julkaistu 3.12.2015


Lue seuraava artikkeli: Termex-Eriste Oy vähentää kasvihuonepäästöjä talo ker... »