10. Eriarvoisuuden vähentäminen -aiheiset artikkelit

Tavoite 10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä

Katso alatavoitteet sivulta kestavakehitys.fi

Katso kaikki kestävän kehityksen tavoitteet →