Metsabiotalous.fi on aivan uudenlainen oppimisympäristö ja matkailukohde

Case - Julkaistu 19.4.2021

Metsäbiotalouden näyteikkuna metsabiotalous.fi toimii monipuolisen ja neutraalin tutkimustiedon välittäjänä, oppimisympäristönä ja matkailukohteena kaikille metsäbiotaloudesta kiinnostuneille. Samaan näyteikkunakokonaisuuteen kuuluu verkkopalvelun lisäksi konkreettiset kohteet Punkaharjulla Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuspuistossa ja Suomen Metsämuseo Luston korkeatasoisiset näyttelyt kesästä 2021 alkaen.

Tutkimusmatkan voi tehdä virtuaalisesti, aidossa tutkimuspuistossa tai Luston näyttelyissä

Metsabiotalous.fi:ssa on saatavilla ajankohtaista tutkimustietoa muun muassa metsien taloudellisesta merkityksestä, uusista puupohjaisista tuotteista, luonnontuotteista, luonnon monimuotoisuuden hoidosta ja ilmaston muutoksen vaikutuksesta metsien kasvuun. Englanninkielinen palvelu avataan 2021 aikana.

Kävijä pääsee tutustumaan metsäbiotalouteen myös 360-kuvamaailman avulla. Keväällä 2021 kokemuksesta tulee entistä kiinnostavampi, kun sisältöihin voi uudessa käyttöliittymässä tutustua myös VR-laseilla. Konkreettisten havaintokohteiden perustaminen Punkaharjun tutkimuspuistoon on hyvässä vauhdissa ja ne avataan kesäksi 2021. Esteettömyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota kohteiden valinnassa.

Verkkopalvelun ja puiston tietosisällöt tukevat toisiaan. Esimerkkinä voidaan mainita tutkimuspuistoon rakentuva havaintoasema, jossa mitataan puiden paksuuskasvua, maan ja ilman lämpötiloja, ilmankosteutta, veden kuljetusta ja muita metsän kasvuun liittyviä tunnuksia. Dataa ja siihen kytkeytyviä ilmiöitä reaaliaikaisesti seurata metsabiotalous.fi:n virtuaalipuistosta.

Luken lisäksi näyteikkunasisältöjä tuottavat Metsähallituksen, Itä-Suomen yliopiston, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Suomen metsäkeskuksen asiantuntijat. Organisaatiot pystyvät myös hyödyntämään sisältöjä omassa toiminnassaan, kuten luontomatkailussa ja opetuksessa.

Metsabiotalous.fi:n yhteistyömahdollisuuksista yksi esimerkki on monimediainen virtuaalipuisto ja tutkimuspuistoon perustettu 100 hehtaarin suuruinen virtuaalimetsä, jossa metsänkasvatukseen voi tutustua Stora Enson sovelluksen avulla.

Metsäbiotalouden näyteikkuna löytyy osoitteesta: www.metsabiotalous.fi .

Kirjoittaja, erikoistutkija Petteri Vanninen Luonnonvarakeskuksesta toimii Metsäbiotalouden näyteikkuna -projektin koordinaattorina.

Yhteystiedot:
Petteri Vanninen, MMT, erikoistutkija
Puh. 050 351 9134
petteri.vanninen@luke.fi
Luonnonvarakeskus (Luke)
Vipusenkuja 5, 57200 Savonlinna


Agenda2030

Metsäbiotalouden näyteikkuna tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita esitellen kokonaiskestävän metsäbiotalouden tutkimusta ja sen sovelluksia laajasti (tavoitteet 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15).

Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

3. Terveyttä ja hyvinvointia4. Hyvä koulutus6. Puhdas vesi ja sanitaatio7. Edullista ja puhdasta energiaa8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja10. Eriarvoisuuden vähentäminen11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt12. Vastuullista kuluttamista13. Ilmastotekoja15. Maanpäällinen elämä

Lue seuraava artikkeli: Suomen biotalousstrategia päivitetään: tavoitteena tukea ... »