Mullistava lääkeaineet havaitseva sensori nanoselluloosasta – kurkkaa video!

Video - Julkaistu 31.8.2023

Kunnianhimoisessa FinnCERES-hankkeessa VTT:n ja Aalto-yliopiston monitieteinen tutkijaryhmä on kehittänyt nopean, erittäin herkän ja selektiivisen pienimolekyylisensorin, jolla voidaan havaita lääkeaineita huomattavan tarkasti.

Teknologian uutuus piilee hiilinanohiukkasten ja biopohjaisen nanoselluloosan yhdistelmässä. Nanoselluloosa edesauttaa hiilinanohiukkasten tasaista jakautumista sensorissa, mikä puolestaan tehostaa merkittävästi pienten molekyylien havaitsemista. Tämä uusi lähestymistapa mahdollistaa lääkeainemolekyylien havaitsemisen nopeasti myös erittäin pienissä pitoisuuksissa. Esimerkiksi akuutissa myrkytystapauksessa lääkeaineen tunnistaminen ajoissa voi pelastaa potilaan hengen.

Lääketieteellisen käytön lisäksi tämän teknologian potentiaali ulottuu monille alueille kuten kaasujen havaitsemiseen ja jäteveden käsittelyyn. Sen avulla voitaisiin havaita esimerkiksi antibioottijäämiä jätevedessä.

Lisää aiheesta tieteellisessä julkaisussa Protein Adsorption and Its Effects on Electroanalytical Performance of Nanocellulose/Carbon Nanotube Composite Electrodes .


Kirjoittaja Nina Pulkkis on suomalainen tiedetoimittaja ja dokumenttiohjaaja. Tiedetoimittajana hän on erikoistunut insinööritieteisiin, synteettiseen biologiaan ja kemiaan, erityisesti liittyen biotalouteen ja biomateriaaleihin. Hän on muun muassa ohjannut ja käsikirjoittanut yhteistyössä Howard Jacobsin kanssa kansainvälisesti palkitun tiededokumenttisarjan Suomen tulevaisuus, joka esitettiin MTV3-kanavalla vuosina 2014-2017. Tiedesarjan lisäksi Nina Pulkkis on ohjannut ja käsikirjoittanut kymmeniä yritys- ja historiadokumentteja.
Yhteystiedot: nina.pulkkis(at)synbio.fi, +358 50 4416714, twitter @NPulkkis.


Agenda2030

Tutkimus tukee seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:

Tavoite 3: Hyvä terveys ja hyvinvointi: Tutkimuksessa kehitetään erittäin herkkiä sensoreita lääkeainemolekyylien havaitsemiseen. Tämä voi mahdollisesti pelastaa ihmishenkiä parantamalla terveydenhuoltoa ja ihmisten hyvinvointia.

Tavoite 6: Puhdas vesi ja sanitaatio: Teknologian potentiaalinen sovellus jäteveden käsittelyssä on linjassa tavoitteen 6 kanssa. Antibioottijäämien havaitseminen ja hajottaminen jätevedessä, ennen kuin ne päätyvät meriin, voi auttaa saavuttamaan puhtaan veden tavoitteet ja suojelemaan vesiekosysteemejä.

Tavoite 9: Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri: Hiilinanohiukkasten ja nanoselluloosan yhdistäminen on innovatiivinen lähestymistapa, joka osoittaa edistymistä materiaalien tutkimuksessa ja teknologiassa. Tämä on linjassa tavoitteen 9 kanssa eli edesauttaa teollisuuden kestävyyttä ja innovaatioita.

Tavoite 14: Vedenalainen elämä: Teknologian potentiaalinen sovellus antibioottijäämien havaitsemiseen ja hajottamiseen jätevedessä, ennen kuin ne päätyvät meriin, edistää merenelävien ja ekosysteemien suojelua, tukien tavoitetta 14.

Tavoite 17: Yhteistyö tavoitteiden saavuttamiseksi: Tutkimusprojektiin osallistuvat VTT:n ja Aalto-yliopiston tutkijat yhteistyössä. Tällaiset kumppanuudet ja monitieteiset lähestymistavat ovat välttämättömiä eri YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

3. Terveyttä ja hyvinvointia6. Puhdas vesi ja sanitaatio9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja14. Vedenalainen elämä17. Yhteistyö ja kumppanuus

Lue seuraava artikkeli: Metsätalouden sivuvirroilla parempaa nanoselluloosaa! »