Pohjanmaalla valmistuu koirille kuivaruokaa, jolla on pieni hiilitassunjälki

Koiran kuivaruokatuotteita.

Case - Julkaistu 14.11.2019

Ainoa suomalaista koiran kuivaruokaa valmistava yritys Dagsmark Petfood on laskenut tuotteidensa hiilitassunjäljen. Kotimaisten raaka-aineiden, kuten silakan ja kauran käyttö pienentää merkittävästi hiilijalanjälkeä verrattuna moniin ulkomaisiin valmisteisiin.

Dagsmark Petfood haluaa tarjota asiakkaille vastuullisesti ja ekologisesti tuotettua koiranruokaa, joka kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Yritys on selvittänyt hiilijalanjälkensä, jotta voi sitä pienentämällä osallistua ilmastotalkoisiin. 2016 perustetulle yritykselle on ollut alusta asti selvää, että reseptiikan ja tuotantoprosessien tulee olla sellaisia, että niistä voidaan puhua ylpeästi ja avoimesti. Esimerkillään yritys haluaa myös muuttaa nykyistä käytäntöä, jonka mukaan lemmikkiruoan alkuperämaamerkintä ei ole pakollinen.

Raaka-aineilla merkittävin vaikutus ilmastokuormaan

Dagsmark Petfoodin keväällä 2019 teettämä hiilijalanjälkilaskenta on konkreettinen askel kohti entistä vastuullisempaa yritystoimintaa. Yrityksen koko hiilijalanjälki oli vuonna 2018 kaikkiaan noin 870 CO2-ekvivalenttitonnia. Yli 90 prosenttia siitä muodostui käytettyjen raaka-aineiden ilmastokuormituksesta.

Raaka-aineet ovat Dagsmarkin toiminnan keskeisin elementti ja laskennassa otettiin huomioon niiden koko elinkaari. Yritys käyttää valmistamissaan koiranruoissa pääraaka-aineina muun muassa kotimaista silakkaa, kauraa ja perunaa, minkä ansioista päästöt ovat todella hillityt. Muita merkittäviä päästökuorman aiheuttajia olivat henkilöstön matkustaminen ja hankinnoista syntyvät epäsuorat päästöt.

Ympäristöystävällistä ruokaa myös lemmikeille

Moni kuluttaja valitsee itselleen yhä useammin ilmastoystävällistä ruokaa. Vihreiden arvojen trendi kasvaa koko ajan ja kuluttajat ovat ympäristötietoisempia. Vastuullisuuden kasvattaessa suosiotaan yhä useampi kuluttaja pohtii, mitä tarjota koiralle, jos haluaa kuormittaa mahdollisimman vähän ympäristöä?

Raaka-aineen suuren merkityksen vuoksi koiranomistajan kannattaakin valita kotimainen tuote, jossa on punaisen lihan sijaan käytetty esimerkiksi silakkaa tai siipikarjaa. Esimerkiksi silakan valitseminen pääraaka-aineeksi naudan tai lampaan sijaan vähentää yli 90 prosenttia koiranruoan päästöjä. Siipikarja taas on 86 prosenttia vähäpäästöisempää kuin nauta, myös kauran valitseminen riisin sijaan tuo 38 prosenttia pienemmät kasvihuonekaasupäästöt.

Vertailua varten on julkaistu päästöt tuotettua kuivaruokakiloa kohti

Dagsmark Petfoodissa ollaan iloisia siitä, että keskustelua tuotteiden hiilijalanjäljestä ja vastuullisuudesta käydään jo kuluttajien keskuudessa ja alan sisällä. Avoimen vertailun helpottamiseksi sekä oman ja koko alan kehittämisen tueksi Dagsmark Petfood on laskenut hiilijalanjäljen per tuotettu koiran kuivaruokakilo. Dagsmarkin luku on 1,3 kg CO2e/koiranruokakilo ja se kattaa koko yrityksen tuottaman hiilijalanjäljen.

Avainasiat Dagsmark Petfoodin hiilijalanjäljessä:

  • Ilmastoystävälliset raaka-aineet – päästövähennys punaiseen lihaan verrattuna jopa 90 %
  • Uusiutuva energia – nollapäästöt
  • Päästöt kilon koiranruokapussia kohden vain 1,3 kg – vähemmän kuin hampurilaisen
  • Suurin päästövähennyspotentiaali matkustamisessa ja pakkausmateriaaleissa.

Hiilijalanjälki ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina, jossa eri kasvihuonekaasujen erilaiset ilmastoa lämmittävät vaikutukset on yhdenmukaistettu vastaamaan hiilidioksidin vaikutusta. Hiilijalanjälkilaskenta perustuu kansainvälisiin standardeihin Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard ja ISO 14064-1, jotka ovat yleisimmin käytetyt standardit organisaatioiden hiilijalanjälkilaskennassa.

Dagsmarkin toiminnan päästöt kuuluvat kaikki standardin Scope 3 -luokkaan, lukuunottamatta energiankulutusta, jonka päästöt kuitenkin jäävät nollaan, sillä yritys käyttää uusiutuvaa energiaa. Laskennan luvut esitetään pyöristettynä laskennallisen virhemarginaalin takia.

Dagsmarkin mainoskuva, jossa poro laiduntaa. Mainoslause raaka-ainevalinnoilla jopa 90% pienempi hiilitassunjälki.

Kotimaisuutta on kaivattu

Yllättävän moni on siinä luulossa, että tietyt markkinoilla olevat kuivaruokamerkit ovat kotimaisia. Näin asia ei ole, vaan Dagsmark kantaa ainoan suomalaisen kuivaruokavalmistajan titteliä.

Lemmikkiravinnon raaka-aineiden alkuperämerkinnät eivät ole pakollisia, siksi monessa pakkauksissa niitä ei luekaan. Et siis voi tietää, syökö koirasi suomalaista, romanialaista vai kiinalaista lihaa nappulamuodossa.

Kaikki Dagsmark-tuotteet ovat avainlippumerkittyjä. Se tarkoittaa, että tuote on valmistettu Suomessa kotimaisista raaka-aineista. Avainlippuun riittää kotimaisuusasteeksi vähempikin, mutta Dagsmark -tuotteissa se on 100%.

Yrityksen kasvu ja tuotteiden menekki on merkki siitä, että laadukas koiranruoka kiinnostaa ihmisiä yhä enemmän. Kun koiralle halutaan tarjota puhdasta, laadukasta ja ympäristöystävällistä ravintoa, löytyy vastaus kotimaisuudesta. Dagsmark Petfood kehittää jatkuvasti tuotantotapojaan energiatehokkaammiksi ja ympäristöystävällisemmiksi. Seuraavana etappina tehtaat siirretään käyttämään tuulivoimaa ja pakkauksia kehitetään ekologisempaan suuntaan.

 

Yhteydenotot ja lisätiedot:

Artikkelin kirjoittaja Jessi Landen, Brand Manager, Dagsmark Petfood Oy.

sähköposti: jessi.landen(a)dagsmarkpetfood.fi, puhelin 0407607722

 

Dagsmark Petfood Oy tuottaa suomalaisista raaka-aineista Suomessa valmistettua, ravitsemuksellisesti korkealaatuista koiranruokaa kestävällä tavalla. Kuivamuonamme valmistetaan pienessä Karijoen kunnassa Etelä-Pohjanmaalla. Vuonna 2016 perustettu yritys työllisti vuonna 2019 yksitoista henkeä.


AGENDA 2030

Toiminnalla tuetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 12: vastuullista kuluttamista, jonka tavoitteena on varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.


Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

12. Vastuullista kuluttamista

Aihetunnisteet: case, hiilijalanjälki, ruoka

Lue seuraava artikkeli: Woodly Oy valmistaa hiilineutraalia ja läpinäkyvää pakka... »