Woodly Oy valmistaa hiilineutraalia ja läpinäkyvää pakkausmateriaalia puusta

Woodly granulaattia.

Case - Julkaistu 31.10.2019

Suomalainen Woodly kehittää uudenlaista, hiilineutraalia muovia. Woodly-nimisen pakkausmateriaalin pääraaka-aine, havuselluloosa, tulee vastuullisesti hoidetuista metsistä. Woodlyn ominaisuudet ovat samat kuin tavallisella muovilla: siitä voidaan valmistaa monenlaisia, kierrätettäviä pakkauksia. Yritys arvioi, että jos jokainen Euroopassa käytettävä muovipakkaus korvattaisiin Woodly-pakkauksilla, päästöjen vähennys vastaisi yli 10 miljoonan ihmisen matkaa maapallon ympäri lentokoneella.

Jokainen eurooppalainen kuluttaa noin 100 kilogrammaa muoveja vuodessa, ja maailman väestön kasvaessa tulee pakkausten kulutus todennäköisesti vain lisääntymään. Vaikka muovin ongelmista puhutaan paljon, sen kysynnän on ennustettu lähes nelinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Muovista koituvan jäteongelman lisäksi muovien valmistus fossiilisesta raaka-aineista kuluttaa maapallon uusiutumattomia luonnonvaroja.

Suomalaisen teknologiayritys Woodlyn innovaatio on havupuiden selluloosasta valmistettu muovi, joka toimii tuotannossa samalla tavalla kuin perinteinen fossiilipohjainen muovi.

Tällä hetkellä Woodly kehittää tuoteperhettä, jota voidaan hyödyntää mahdollisimman monen erilaisen tuotteen, kuten elintarvikkeiden ja päivittäistavaroiden pakkaamiseen.

Woodly-materiaalia sertifioiduista metsistä

Woodly Oy:n laitteistoa.Woodly-materiaalin pääraaka-aineena käytetään vastuullisesti hoidetuista, FSC-sertifioiduista metsistä tulevaa selluloosaa. Woodly on omanlaisensa materiaali, jossa ei ole seassa fossiilista muovia. Woodlylla on TÜV Austria-sertifikaatti, joka takaa, että Woodly-tuotteet ovat 40-60% uusiutuvista raaka-aineista tehty. Yritys pyrkii kasvattamaan biopohjaisuutta jatkuvasti tinkimättä tuotteen ominaisuuksista. Woodly-materiaali on suunniteltu kierrätettäväksi ja on siten osa kiertotaloutta. Tulevaisuudessa Woodly-pakkaukset voidaan lajitella muovinkeräykseen.

Läpinäkyvä pakkaus sopii niin yrteille kuin uistimillekin

Woodly-materiaalin kehitystyö alkoi vuonna 2011. Yritys on valmistanut uudenlaisesta muovista pakkausten prototyyppejä muun muassa Järvikylän ruukkusalaateille ja -yrteille sekä Rapalan uistimille.

Teknologisten innovaatioiden, kuten Woodlyn kaltaisten selluloosapohjaisten ja kierrätettävien muovien uskotaan olevan merkittävässä roolissa ympäristön suojelemisessa ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. World Economic Forum on nostanut selluloosapohjaiset muovit nousevien teknologisten innovaatioiden kärkeen. Woodlyn valmistus ja käyttö kiihdyttää muutosta kohti ekologisesti kestävämpää tulevaisuutta.

Puu sopii muovin korvaajaksi

Puun käyttö ei kilpaile ruokaketjun kanssa, ja metsät toimivat kasvaessaan hiilinieluina. Lisäksi puulla on hyvät mekaaniset ominaisuudet. Jotta uusi puupohjainen pakkausmateriaali voi korvata muovin, sen on kyettävä vastamaan monenlaisiin haasteisiin ja täytettävä monenlaisia teknisiä vaatimuksia. Pakkausmateriaalia on myös kyettävä hyödyntämään globaalissa mittakaavassa, jotta sillä on todellista yhteiskunnallista ja ekologista merkitystä.

Woodlya voidaan valmistaa samoilla prosesseilla ja laitteilla kuin fossiilista muovia, ja siksi sen tuotanto on helposti skaalattavissa. Woodly voidaan ottaa käyttöön pakkausteollisuudessa ilman uusia investointeja koneisiin, laitteisiin tai prosesseihin. Pakkausten toimittajia ei välttämättä tarvitse vaihtaa.

www.woodly.fi

Hiilineutraaliudesta tietoja Woodlyn elinkaarianalyysin tiivistelmästä (englanniksi, PDF)

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Jaakko Kaminen, toimitusjohtaja, Woodly Oy
Puhelin +358 40 590 0035, sähköposti jaakko.kaminen(a)woodly.com

Woodly Twitterissä @woodlymaterial


Agenda 2030

Kertakäyttöisestä fossiilitaloudesta on siirryttävä kohti biopohjaista kiertotaloutta. Woodlyn materiaali-innovaatio vastaa YK:n jäsenmaiden kestävän kehityksen tavoitteisiin 9, 12, ja 13 kehittämällä kestävää teollisuutta sekä vastuullista kuluttamista. Lisäksi materiaalin ollessa hiilineutraalia, se on yksi esimerkki konkreettisista ilmastoteoista.


Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja12. Vastuullista kuluttamista13. Ilmastotekoja

Lue seuraava artikkeli: Ruoka Akatemia lisää ymmärrystä suomalaisesta ruokajärj... »