Puustelli on keittiökalusteiden hiilijalanjäljillä

Keittiön sisustus.

Case - Julkaistu 16.4.2019

Puustelli on kärkijoukossa kehittämässä ympäristöä säästävää kalusteteollisuutta. Tavoitteena on koko tuotteen elinkaaren kattava ympäristövastuu, joka minimoi ympäristövaikutukset, säästää resursseja, välttää jätteen syntymistä ja kierrättää materiaalit mahdollisimman tarkoin. Miinus-kalustejärjestelmä on globaalisti innovatiivisin keksintö vuosikymmeniin koko kalustealalla.

Puustellin tuotannossa materiaaleista ekologinen puu on läheisin. Moderni puuovia ja -tasoja valmistava tehdas taipuu lukuisiin variaatioihin. Tammi, mänty ja koivu ovat tällä hetkellä menevimmät puulajit. Suomalainen koivu oli arkkitehti Alvar Aallon rakastama puulaji ja vuosikymmenten jälkeen voimme yhä vain ihailla näiden käyttöhuonekalujen kestävyyttä. Ja kestävyytensä vuoksi koivu on kuin kotonaan myös keittiökalustemateriaalina eri muodoissaan ja sävyissään. Jokainen puulaji käyttäytyy eri tavalla ja se pitää huomioida tuotteita valmistettaessa.

Metsäsertifiointi on yritysmaailmassa tehokas kaupankäynnin väline

Puu on ekologinen materiaali, riippuen materiaalin hankintapaikasta ja lopullisen tuotteen valmistustavasta. Puustellin materiaalihankinnassa vain sertifioitujen metsien puut kelpaavat. Puutavarat ostetaan ensisijaisesti Suomesta, mutta aina se ei ole mahdollista. Valmiit hankintakanavat ovat siksi olemassa ja ne keskittyvät vastuullisille yhteistyökumppaneille, joiden kanssa on toimittu vuosia ja vuosikymmeniä. Jokainen Puustelliin päätyvä puutavara on lähtöisin hyvin hoidetuista metsistä, joilla on joko FSC®- tai PEFC™-metsäsertifikaatti.

Sademetsien tuhot sekä ympäristö- ja ilmastoraportit ovat olleet jo pitkään hälyttävää luettavaa. Laittomien hakkuiden estäminen ja metsien huolellinen hoitaminen ovat kiireellinen välttämättömyys. Metsät ovat myös satojen miljoonien ihmisten tulonlähde. Nämä syyt ovat pakottaneet tekemään alalle selkeät pelisäännöt. Yritysmaailmassa sertifikaateista on tullut tehokas kaupankäynnin väline, kun sen olemassaolo on asetettu tärkeimmäksi puukaupan ehdoista. Tästä hyötyy luonnollisesti myös kuluttaja, joka voi tehdä tietoisesti vastuullisia hankintoja kotiinsa.

Lastulevyn valmistus on Suomessa edistyksellistä

Maailmanlaajuisesti keittiökalusteiden yleisimmät, erilaisten pintojen alla piilevät runkomateriaalit ovat MDF- ja lastulevy. Samat materiaalit ovat yleisiä myös kalusteovien ja työtasopintojen alla, vaikka puhutaankin vain melamiiniovista tai laminaattitasoista. Yleisyyden syykin on selvä. Materiaaleja on riittävästi saatavilla, ne ovat kustannuksiltaan kohtuullisia ja lisäksi niitä helppo työstää teollisesti. Lukuisat pintamateriaalit, pintakäsittelyt, kuosit ja värit viimeistelevät levyjen ulkonäön ja määrittelevät tuotteelle lopullisen hinnan. Kalusteita valmistettaessa näiden materiaalien kohdalla on tärkeää huomioida, että kalustelevyissä on terveydelle haitallista yhdisteitä kuten formaldehydiä. Sitä syntyy levyn valmistuksen yhteydessä käytetyistä puuaineksista, liimoista ja sidosaineista.

Lastulevyn valmistus on Suomessa edistyksellistä ja se on laadultaan puhtainta mahdollista. Koivulastulevyn valmistuksessa käytetään vaneritehtaan sivutuotteista syntynyttä koivuhaketta sekä kuivan koivusahatavaran purua. Formaldehydiluokituksen E0,5 raja-arvo alittuu lähes puolella. Tuotetta saa kuitenkin rajallisesti ja sitä riittää pelkästään Puustelli-keittiötuotantoon, jonka aloitteesta tuote syntyi.

Myrkyttömyys on kodin puhtaan sisäilman lisäksi tärkeä osa työturvallisuutta

Puustellin tavoitteena on koko tuotteen elinkaaren kattava ympäristövastuu, joka minimoi ympäristövaikutukset, säästää resursseja, välttää jätteen syntymistä ja kierrättää materiaalit mahdollisimman tarkoin. Kalusteita valmistettaessa on kiinnitetty erityistä huomiota myrkyttömiin valmistustapoihin, joka Puustellissa on ollut itsestäänselvyys jo vuosikausia. Tuotannossa ei käytetä raskasmetalleja sisältäviä aineita, eikä niitä synny valmistusprosessien aikanakaan. Missään vaiheessa ei myöskään käytetä liimoja, joissa olisi lisättyä formaldehydiä. Lasernauhoitus on vaihtoehto, jolloin liimoja ei tarvita ollenkaan. Puuovien pinnat käsitellään vesiohenteisin menetelmin, ilman myrkyllisiä liuottimia tai öljytään luonnon öljyillä kuten puutasotkin. Nämä kaikki toimenpiteet varmistavat sen, että jokainen työntekijä voi tehdä työnsä turvallisesti ja jokainen asiakas saa kotiinsa turvallisen, myrkyttömän keittiön, josta ei aiheudu terveyshaittoja. Keittiön elinkaaren päättyessä eri materiaalit voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai hävittää turvallisesti polttamalla.

Miinus-kalustejärjestelmä on kalustealan innovatiivisin keksintö vuosikymmeniin

2008 Puustellissa käynnistyi mittava tutkimusmatka mahdollisimman ekologisen ja puhtaan keittiökokonaisuuden valmistamiseksi. Huomio kiinnitettiin koko elinkaareen kuljetuksineen. Halusimme tuoda kuluttajille keittiövaihtoehdon, jonka jokainen osa on tutkittu, hiilijalanjälki laskettu ja valittu ekologisin vaihtoehto. Mitään näin laajaa tutkimusta ei oltu koskaan aiemmin tehty missään, joten valmiita tietojakaan ei ollut saatavilla. Vaativat ja monivaiheiset testit kestivät pitkään ja lahjomattomat hiilijalanjälkilaskelmat viitoittivat valintoja. Monet keittiöiden perusmateriaaleista, kuten MDF- ja lastulevy sekä melamiini- ja laminaattipinnat piti unohtaa. Puuoviin löysimme uusia rakenteita sekä ekologisempia valmistustapoja. Tasomateriaaleiksikin valikoitui parempia vaihtoehtoja, mutta runkomateriaaliksi ei ollut mitään. Tarvitsimme apuun lukuisia tutkijoita, tutkimuslaitoksia ja viimeisintä teknologiaa.

Miinus-kalustejärjestelmä.
Miinus-kalustejärjestelmä on ollut tuotannossa vuodesta 2013 alkaen ja sillä on Eurooppapatentti.

Vuosien kehitystyön tuloksena syntyi globaalisti kalustealan innovatiivisin keksintö vuosikymmeniin. Puustelli Miinus-runkokehän materiaaliksi valikoitui biokomposiitti, joka on puukuidun ja biomuovin yhdiste. Ruiskuvalumenetelmällä valmistetussa kehässä molempien materiaalien parhaat puolet näyttävät voimansa. Miinus-runkokehä kestää tutuiksi tulleita runkomateriaaleja monikymmenkertaisesti paremmin ja ovat ekologisilta ominaisuuksiltaan omaa luokkaansa. Miinuksen runkokehä on 100 % kierrätettävä, siinä on formaldehydiä 0 %, se kestää vedessä liottamisen sekä lämpötilavaihtelut -25o kylmästä +90o lämpöön. Pinta on antistaattinen, eikä väri haalistu. Runkokehän paino on 59 % pienempi tavalliseen kalustelevyyn verrattuna, joka vaikuttaa suoraan kuljetusten hiilijalanjälkeen. Samalla keveys helpottaa rungon siirtelyä, kantamista ja asentamista.

Kiertotaloudessa tavoitellaan kierrätettävyyden lisäksi mahdollisuutta pidentää tuotteiden käyttöikää. Keittiön käyttöikää pidentää kestävien materiaalien lisäksi mahdollisuus muuttaa rungon käyttötarkoitusta lukuisia kertoja. Miinus-hyllykaappi vaihtuu hetkessä laatikostoksi tai päinvastoin. Päätykaappi muuntautuu design-avohyllyksi sivulevyn poistolla tai vitriiniksi vaihtamalla sivumateriaaliksi lasin. Kalustetta ei tarvitse irrottaa muutoksien takia edes kokonaisuudesta, sillä runkokehään on ruiskuvalun yhteydessä tehty reiät valmiiksi runkojen yhdistämistä sekä saranoiden, mekanismien ja laatikoston liukujen kiinnitystä varten. Materiaali ei taivu, ei jousta, eikä väsy ja ruuvien kiinnipitävyys on huippuluokkaa kerrasta toiseen. Kehys kestää myös 350 kg:n rasitusta vaivatta. Koko Miinus-keittiön hiilijalanjälki on 50 % pienempi verrattuna perinteisesti valmistettuun keittiöön. Kestävyytensä vuoksi Miinus-rungot on valittu useisiin tulva-alttiisiin kohteisiin sekä ekologisia arvoja vaaliviin rakennuskohteisiin. Koko Miinus-keittiön sisäilmapäästöt ovat alle puolet siitä, mitä parhaan luokituksen M1 raja-arvo määrittää.

Moderni tehdas uusiutuu, vaalii perinteitä sekä työllisyyttä

Puustelli Group Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli 74 milj. euroa ja kasvunäkymät ovat suotuisat. Vakituisessa työsuhteessa on noin 300 henkilöä. Puustellin kalustetehdas sijaitsee samalla tontilla Harjavallassa, johon emoyhtiö Harjavalta Oy perustettiin lähes sata vuotta sitten (v.1920).

Puustelli Group Oy on sitoutunut noudattamaan eettisten oikeuksien toteutumista koko toiminnassaan. Myös vuosikymmenten luotettavat yhteistyökumppanimme noudattavat samoja periaatteita. Eettisen toiminnan ytimessä ovat ihmisoikeudet, työelämän eri osa-alueet, ympäristöasiat sekä korruptiovastaisuus.

 

Kirjoittaja on Puustelli Group Oy:n mallistosuunnittelija Sirkku Aine.

Lisätietoja: Projektipäällikkö, Tony Lönnqvist, Puustelli Group Oy, tony.lonnqvist(a)puustelli.com

www.puustelli.fi

www.puustellimiinus.com/fi

 


Agenda 2030

Puustellin toiminta tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, 12 Vastuullista kuluttamista ja 15 Maanpäällinen elämä; metsien kestävä käyttö.


Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja12. Vastuullista kuluttamista15. Maanpäällinen elämä

Lue seuraava artikkeli: Kahvinporoissa kasvaneita lähisieniä »