Ruoka Akatemia lisää ymmärrystä suomalaisesta ruokajärjestelmästä

Verkostoitumista Ruoka Akatemian seminaaripäivässä.

Case - Julkaistu 23.10.2019

Ruoka Akatemia on keskustelu- ja kohtaamispaikka, jossa lisätään ymmärrystä suomalaisesta ruokajärjestelmästä ja rakennetaan uudenlaista vuorovaikutusta. Kaksi kertaa vuodessa järjestettävä Ruoka Akatemia -tapahtuma muodostuu seminaaripäivästä ja kahden päivän kenttäjaksosta. Tapahtumaan kutsutaan päättäjiä, vaikuttajia, nuorisoa ja median edustajia monipuolisesti yhteiskunnan eri aloilta. Ruoka Akatemian suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Ruoasta keskustellaan julkisuudessa vahvasti, onhan se meille kaikille välttämätön elinehto. Faktoja puolesta ja vastaan esitetään nopeassa tahdissa, oli sitten kyse ravitsemussuosituksista, ilmastovaikutuksista tai tuotantomuodoista. Joskus on oikeasti vaikea ymmärtää, miten mihinkin tietoon tai mielipiteeseen pitäisi suhtautua. Ruoka Akatemia nähdään keinona, jolla alaa voidaan kehittää rakentavassa vuorovaikutuksessa.

Ruoka Akatemian idea

Ruoka Akatemian ideana on nostaa esille monipuolisesti, eri näkökulmat huomioiden, suomalaisen ruokajärjestelmän faktoja ja tulevaisuuden näkymiä − aina alkutuotannosta kuluttajalle saakka.

Toisia tapaamalla ja tietoa vaihtamalla syntyy vuorovaikutusta ja verkostoitumista, josta hyötyvät ruokajärjestelmän kaikki osa-alueet. Vastakkaisia näkemyksiä ei kaihdeta. Seminaaripäivän aikana pyritään kuitenkin löytämään osallistujien yhteinen näkemys ruokajärjestelmän tärkeimmistä kehityskohdista ja keinoista, miten niihin päästään. Nämä näkemykset koostetaan Ruoka Akatemian julkilausumiksi.

Osallistujat edustavat yhteiskuntaa laajasti

Ruoka Akatemiaan kutsutaan osallistujia niin, että yksi kolmasosa edustaa ruoka-alaa ja kaksi kolmasosaa on alan ulkopuolelta. Osallistujat ovat päättäjiä, vaikuttajia, median edustajia ja aiheesta kiinnostunutta nuorisoa. Kenttäjaksolla mukana on kummiyrityksiä, jotka esittelevät omaa toimintaansa.

Yhteiskuva Ruoka Akatemian osallistujista.
Ruoka Akatemia kerää osallistujia yhteiskunnan eri puolilta. Yhteiskuva ensimmäisestä Ruoka Akatemian seminaaripäivästä.

Akatemia on laajan yhteistyön tulos. Alan organisaatioiden yhteistyötä organisoi TTS Työtehoseura ja ohjausryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Minna-Mari Kaila maa- ja metsätalousministeriöstä. Ohjausryhmässä on mukana ylintä johtoa muun muassa maataloustuottajien, elintarviketeollisuuden, päivittäistavarakaupan ja kuluttajien liitoista, tutkimuslaitoksista, kansalaisjärjestöistä ja asiantuntijaorganisaatioista. Tärkeä osa toimintaa on viestintä, jota tekevät yhdessä alan yhdistykset, järjestöt ja toimittajat. Toimintaa rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Ensimmäinen Ruoka Akatemia järjestettiin elokuussa 2019

Elokuussa 2019 pidettiin Tuusulassa ensimmäisen Ruoka Akatemian seminaaripäivä, jossa avattiin suomalaisen ruokajärjestelmän kokonaiskuvaa sekä keskusteltiin paljon puhuttavasta ilmastonmuutoksesta. Seminaaria seurasi kahden päivän kenttäjakso, jossa tutustuttiin muun muassa liha- ja ruokatalo HKScanin tuotantoon.

Seminaarissa muodostettiin yhteinen julkilausuma, jonka pääviestinä on yhteistyön tekeminen koko ruoka-alalla ja sitä kautta kestävän ruokajärjestelmän luominen; ”Suomalainen ruoka-ala voi olla menestystarina muuttuvassa maailmassa, jos löydämme laajemminkin tavan tehdä yhteistyötä kunnianhimoisesti ja toisiamme jatkuvasti kirittäen.

Yksi osallistujista oli nuorisoa ja omaehtoista mediaa edustanut tubettaja Arttu Lindeman, joka teki kenttäjaksosta informatiivisen videon omalle YouTube-kanavalleen.

Kaikki Ruoka Akatemian seminaariesitykset ja videotallenne löytyvät verkosta osoitteesta www.ruokaakatemia.fi. Seuraava tapahtuma järjestetään huhti-toukokuussa 2020.

 

Artikkelin kirjoittaja Anna-Maija Kirkkari on Ruoka Akatemian projektipäällikkö ja TTS Työtehoseuran varatoimitusjohtaja.

Yhteydenotot: anna-maija.kirkkari(a)tts.fi


AGENDA 2030

Ruoka Akatemien toiminta tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteen numero kaksi toteuttamista. Tavoite 2 on poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.


Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

2. Ei nälkää

Lue seuraava artikkeli: Virtuaalimetsä on metsänomistajan tulevaisuustyökalu »