Soilfood kehitti uudentyyppisen kuivikekuidun kotieläintiloille

Henkilökuva Ossi Kinnusesta.

Case - Julkaistu 25.3.2024

Soilfood tunnetaan etenkin lannoitteiden ja maanparannusaineiden tuottajana. Viime aikoina yritys on alkanut valmistaa kuivikekuitua kotieläintiloille sekä uusiomateriaaleja teollisuudelle.

Kun turpeen saatavuus heikentyi muutama vuosi sitten selvästi, vaikutukset näkyivät kotieläintiloilla. Nostetusta turpeesta entistä suurempi osuus päätyi energiakäyttöön, jolloin sitä ei tahtonut riittää kuivikkeeksi. Kun myös entistä enemmän puuta ohjautui polttolaitoksille, puupohjaisistakin kuivikkeista tuli pula.

Monessa yrityksessä alkoi kiivas tuotekehitystyö, jonka tavoitteena oli löytää uusia, hyvin toimivia kuivikemateriaaleja kotieläintilojen käyttöön.

Maanparannusaineiden ja lannoitteiden tuottajana tunnettu Soilfood oli aloittanut kuivikemateriaalin kehitystyönsä jo ennen kuin perinteisen kuivikkeen saatavuus heikkeni. Tämän vuoden helmikuussa yritys toi markkinoille kehitystyönsä tuloksen, puupohjaisen Wälly-kuivikekuidun.

Kuivikekuitu valmistetaan metsäteollisuuden sivuvirroista, materiaaleista, jotka syntyvät sellun-, paperin- ja kartongintuotannossa ja jotka on perinteisesti ohjattu polttoon. Soilfood käyttää kuivikekuituun osin samoja raaka-aineita kuin maanparannusaineisiin, mutta niiden prosessointi eroaa toisistaan.

”Koska metsäteollisuuden jakeet ovat kuitupitoisia, niillä on hyvät vedenpidätysominaisuudet. Se on tärkeää kuiviketuotannossa”, projektipäällikkö Ossi Kinnunen Soilfoodista toteaa.

Kun kuivikekuitu on käytetty kertaalleen navetassa tai tallissa, se voidaan käyttää maanparannusaineena pellolla ilman erillistä jälkikäsittelyä. Kuivikekuidun sisältämä hiili sitoutuu peltomaahan osin pitkäaikaisesti, jolloin se parantaa maaperän kasvukuntoa.

Kuivikekuitua vaalealla taustalla.
Wälly-kuivikekuitua on kehitetty yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja kotieläintilojen kanssa. Kuva: Soilfood

Yritys kiertotalouden ytimessä

Soilfood-yritys toimii biotalouden ja kiertotalouden ytimessä. Perustamisesta lähtien sen tavoitteena on ollut jalostaa ja tuotteistaa teollisuuden sivuvirtoja ja näin kierrättää materiaaleja.

”Kiertotalous laajenee ja muuttuu valtavirraksi vain, jos se on ketjun kaikille osapuolille taloudellisesti kannattavaa”, Kinnunen toteaa.

Soilfoodin tavoite on tarjota kilpailukykyisimmät tuotteet ja palvelut, mikä tarkoittaa tuotteiden jalostusasteen nostamista.

Tuotannon raaka-aineet on hankittu alusta alkaen ja saadaan edelleen monipuolisesti eri teollisuudenaloilta. Metsäteollisuuden lisäksi Soilfoodille käyttökelpoisia sivuvirtoja syntyy esimerkiksi elintarvikkeiden ja bioenergian tuotannossa sekä kemianteollisuudessa.

Vuoden 2023 alkuun asti Soilfood tuotti kiertotaloustuotteita pääasiassa maatalouden käyttöön: lannoitteita ja maanparannusaineita.

Lannoittamalla maanviljelijä huolehtii, että kasvit saavat riittävästi ja oikeassa suhteessa kasvuun tarvittavia ravinteita, tärkeimpinä niistä typpeä ja fosforia.

Maanparannusaineet taas parantavat peltomaan kemiallisia, fysikaalisia ja biologisia ominaisuuksia. Soilfoodin tuottamia maanparannusaineita ovat kalkit, joilla säädetään maaperän happamuutta, sekä maanparannuskuidut, joilla peltomaahan lisätään orgaanista ainesta.

Oli kyse lannoitteesta tai maanparannusaineesta, Soilfoodilla tuotanto tapahtuu lähellä paikkaa, josta kierrätysraaka-aineet saadaan. Valmiita tuotteita on kannattavaa kuljettaa hieman pidempiäkin matkoja, esimerkiksi Itä-Suomesta maan etelä- ja länsiosiin.

Kierrätyskalkkia teollisuudelle

Viime vuodesta alkaen Soilfood on valmistanut tuotteita myös teollisuudelle.

Erityisesti kierrätyskalkille on suuri kysyntä myös muualla kuin maataloudessa, esimerkiksi betonin ja sementin valmistuksessa, metalli- ja terästeollisuudessa sekä vedenpuhdistuksessa.

”Kalkin tuotanto muodostaa useita prosentteja maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä. Kalkkikivi on poltettava, jotta siinä oleva kalkki saadaan reaktiiviseen muotoon. Samalla kalkkikiven sisältämä hiilidioksidi vapautuu”, Kinnunen kertoo.

Kun kolmasosa betonista on kalkkikiveä, on helppo laskea, että kalkin kierrättäminen hyödyttää ilmastoa.

”Luotamme siihen, että teollisuudelle myytävissä tuotteissa on potentiaalia. Ilmastovaikutukset kiinnostavat yhä enemmän.”

Soilfood Oy

  • Kiertotalousalan yritys, joka valmistaa lopputuotteita maatalouteen ja teollisuuden käyttöön.
  • Liikevaihto oli 10,2 miljoonaa ja tilikauden tulos 958 000 euroa (2022). Liikevaihto nousi edellisestä tilikaudesta 9,5 prosenttia, liikevoittoa kertyi 12,1 prosenttia.
  • Perustettu vuonna 2015. Pääkonttori sijaitsee Tampereella. Tuotantoa on hajautetusti eri puolilla Suomea sekä vuodesta 2021 lähtien myös Ruotsissa.
  • Työllistää noin 30 henkilöä, joista 4 Ruotsissa. Toimitusjohtajana toimii Eljas Jokinen, hallituksen puheenjohtajana Ilkka Herlin.

Artikkelin kirjoittaja on Biotalous.fi:n toimittaja Heli Virtanen, Tapio, heli.virtanen(at)tapio.fi.

Kansikuvassa projektipäällikkö Ossi Kinnunen, Soilfood. Kuvat: Soilfood.


Agenda2030

Soilfood edistää toiminnallaan muun muassa seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:

  • Tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
  • Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista
  • Tavoite 13: Ilmastotekoja
  • Tavoite 15: Maanpäällinen elämä

Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja12. Vastuullista kuluttamista13. Ilmastotekoja15. Maanpäällinen elämä

Lue seuraava artikkeli: Maailman metsäpäivä muistuttaa metsien inspiroimista inno... »