Webinaari 30.11.2023 Älykäs erikoistuminen biotalouteen

Tervetuloa webinaariin

Älykäs erikoistuminen biotalouteen
– innovaatiolaaksoja ja työvälineitä biotalousstrategian toimeenpanon suunnitteluun

Strategian painopisteet eri elementeissä. Aurinko: korkeampaa arvonlisää biotaloudesta. Käsi ja dekantteri: vahva osaamis- ja teknologiaperusta. Metsä: kilpailukykyinen toimintaympäristö. Vesi: bioresurssien ja muiden ekosysteemipalveluiden käytettävyys ja kestävyys.Kansallisessa biotalousstrategiassa tavoitellaan biotalouden arvonlisän kestävää kaksinkertaistamista. Yhtenä toimenpiteenä on alueellisten biotalouksien edistäminen. Keväästä 2022 alkaen alueiden kanssa on käyty vuoropuhelua strategian toimeenpanon keinoista.

Webinaarissa vedetään yhteen ja käydään keskustelua toimivista työkaluista alueellisten biotalouksien kehittämiseksi. Lisäksi käydään lävitse, miten kehittymistä voidaan tukea kansallisesti ja EU-tasolla. Erityisteemana on EU:n biotalouden innovaatiolaaksot ja älykäs erikoistuminen.

Tilaisuus on tarkoitettu maakuntien liitoille, ELY-keskuksille, tutkimuslaitoksille, kehittämiskeskuksille, yliopistoille, oppilaitoksille, kunnille, yrityksille ja kaikille biotalouden alueellisesta kehittämisestä kiinnostuneille asiantuntijoille.

Tilaisuuden järjestää maa- ja metsätalousministeriö yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, maakuntaliittojen ja Tapio Oy:n kanssa. Webinaari toteutetaan Teams-kokouksena.

Ohjelma, 30.11.2023 klo 9 – 10.30

Tervetuloa

Tilaisuuden puheenjohtaja, biotalousneuvos Anne Vehviläinen, MMM

Keynote: Biotalousstrategian tavoitteena on arvonlisän kestävä kaksinkertaistaminen (pdf)

  • Miten biotalous liittyy teollisuuspoliittiseen strategiaan ja hallitusohjelmaan? Entä yhteistyöhön EU:n kanssa?

Teollisuusneuvos Sampsa Nissinen, TEM

Biotalouden alueelliset innovaatiolaaksot – EU:n lippulaivahanke

EU:n biotalouden ja ruokajärjestelmien innovaatiolaaksot kilpailukyvyn kiihdyttäjinä sekä älykäs erikoistuminen (pdf)

  • Biotalousosaaminen on Suomen vahvuus. Keväällä käynnistyneet EU:n innovaatiolaaksojen haut ovat hieno mahdollisuus satsata tulevaisuuden kilpailukykyyn ja osaamiseen vahvistamalla innovaatiovalmiuksia.
  • Miksi puhutaan Älykkäästä erikoistumisesta ja mikä on sen merkitys EU-rahoituksen jaossa? Mitä Euroopan komissio tavoittelee synergisellä rahoituksella?

Euroopan komission Älykkään erikoistumisen strategian asiantuntijaryhmän jäsen Kristiina Jokelainen

Kommenttipuheenvuoro (pdf): metsä- ja ilmastoasiantuntija Sari Koivula, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Biotalousstrategian alueellinen toimeenpano käytännössä

Mistä saa rahoitusta biotaloustoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen? (pdf)

Senior director, innovation ecosystems, industries Jarmo Heinonen, Business Finland

Työvälineet alueelliseen suunnitteluun (pdf)

  • suunnitelman koostamisen asiakirjapohja, prosessin ja työpajan malli

markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija Tarja Ollas, Tapio

Kansallisen biotalousstrategian Kainuun alueellinen toimeenpanosuunnitelma 2022 – 2035 (pdf)

  • mitä hyötyä on biotalouteen keskittyvästä suunnitelmasta  
  • kokemukset valmistelun prosessista ja työvälineistä 
  • toimeenpanosuunnitelman esittely esimerkkinä muille alueille 

Senior R&D Specialist Outi Maria Laatikainen, Kajaani University of Applied Sciences, KAMK

Keskustelu biotalouden vauhdittamisesta alueilla

Keskustelemassa ovat projektipäällikkö Minna Takala, Hämeen liitto ja aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri, Etelä-Karjalan liitto

Tervehdyksen Lapista tuovat kestävän kehityksen asiantuntija Hanna-Leena Pesonen, Lapin liitto ja ryhmäpäällikkö Anne Ristioja, Lapin ELY-keskus.

Keskustelua johdattelee Tarja Ollas, Tapio

Päätössanat 

Anne Vehviläinen, maa- ja metsätalousministeriö

Tallenne

Tallenne on saatavilla Biotalous.fi:n YouTube-kanavalla 2 viikon ajan tilaisuuden jälkeen.

 

Lisätietoja tapahtuman fasilitaattorilta: Tarja Ollas, Tapio Oy, tarja.ollas@tapio.fi, 040 835 6473