Webinaari 30.11.2023 Älykäs erikoistuminen biotalouteen

Ohjelmaluonnos, puhujat varmistuvat myöhemmin.

Tervetuloa webinaariin

Älykäs erikoistuminen biotalouteen
– innovaatiolaaksoja ja työvälineitä biotalousstrategian toimeenpanon suunnitteluun

Kansallisessa biotalousstrategiassa tavoitellaan biotalouden arvonlisän kestävää kaksinkertaistamista. Yhtenä toimenpiteenä on alueellisten biotalouksien edistäminen. Keväästä 2022 alkaen alueiden kanssa on käyty vuoropuhelua strategian toimeenpanon keinoista.

Webinaarissa vedetään yhteen ja käydään keskustelua toimivista työkaluista alueellisten biotalouksien kehittämiseksi. Lisäksi käydään lävitse, miten kehittymistä voidaan tukea kansallisesti ja EU-tasolla.

Tilaisuus on tarkoitettu maakuntien liitoille, ELY-keskuksille, tutkimuslaitoksille, kehittämiskeskuksille, yliopistoille, oppilaitoksille, kunnille, yrityksille ja kaikille biotalouden alueellisesta kehittämisestä kiinnostuneille asiantuntijoille.

Tilaisuuden järjestää maa- ja metsätalousministeriö yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, maakuntaliittojen ja Tapio Oy:n kanssa. Webinaari toteutetaan Teams-kokouksena.

Ohjelma, 30.11.2023 klo 9 – 10.30

Tervetuloa
Tilaisuuden puheenjohtaja, biotalousneuvos Anne Vehviläinen, MMM

Keynote: Biotalousstrategian tavoitteena on arvonlisän kestävä kaksinkertaistaminen. Miten biotalous liittyy teollisuuspoliittiseen strategiaan ja hallitusohjelmaan? Entä yhteistyöhön EU:n kanssa?
Teollisuusneuvos Sampsa Nissinen, TEM

Biotalouden alueelliset innovaatiolaaksot – EU:n lippulaivahanke

EU:n biotalouden ja ruokajärjestelmien innovaatiolaaksot kilpailukyvyn kiihdyttäjinä

Biotalousstrategian alueellinen toimeenpano käytännössä

Mistä saa rahoitusta alueen biotaloustoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen?

Työvälineet suunnitteluun: suunnitelman koostamisen pohja, prosessin ja työpajan malli
markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija Tarja Ollas, Tapio

Alueellisen toimeenpanosuunnitelman ja sen laadinnan esittely

Keskustelu
Alueiden edustajat. Keskustelua johdattelee Tarja Ollas, Tapio

Päätössanat ja kutsu webinaariin Biotalouden tilastointi.
Anne Vehviläinen, maa- ja metsätalousministeriö

Tallenne

Tallenne on tulossa ja saatavilla 2 viikon ajan tapahtumasta.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tapahtumaan 27.11.2023 klo 12 mennessä.

Ilmoittautumislinkki, Lyyti: Älykäs erikoistuminen biotalouteen

 

Lisätietoja tapahtuman fasilitaattorilta: Tarja Ollas, Tapio Oy, tarja.ollas@tapio.fi, 040 835 6473