Vastuullisia auton akkuja puusta

Stora Enso

Case - Julkaistu 24.11.2021

Mitä jos litiumioniakkujen grafiittihiili voitaisiin korvata vastuullisemmalla materiaalilla? Jollain puusta tehdyllä? Stora Enson Lignode® on biopohjainen hiilimateriaali, joka on selluntuotannon sivutuotteesta ligniinistä valmistettu vaihtoehto uusiutumattomalle hiilelle. Ligniini on uusiutuvaa, sen alkuperä voidaan jäljittää ja sitä tuotetaan jo nyt miljoonia tonneja, mikä auttaa nopeasti kasvavaa akkuteollisuutta muuttumaan vastuullisemmaksi.

Viime vuosina liikenteessä, erityisesti henkilöautoissa, on siirrytty käyttämään sähköisiä moottoreita bensiinimoottoreiden sijaan. Tämän taustalla on lisääntynyt lainsäädännöllinen paine hiilidioksidi- ja muiden pakokaasupäästöjen vähentämiseksi. Välillisesti tätä kehitystä vauhdittaa myös tarve käyttää uusiutuvia energialähteitä. Polttoainesäiliöiden tilalle on tulossa akkuja ja bensiinin tilalle vihreää sähköä. Tämän muutoksen mahdollistamiseksi tarvitaan valtava määrä akkuja.

Puusta akkuihin

Maailmanlaajuisen akkumarkkinan ennustetaan kymmenkertaistuvan seuraavan vuosikymmenen aikana, kun akkuvalmistajat etsivät kestävämpiä materiaaleja liikenteen sähköistämiseksi. Sähköajoneuvojen kasvava määrä edellyttää yhtä lailla kasvavaa akkujen tarjontaa. Litiumioniakut ovat nykyisin suosituin ratkaisu. On odotettavissa, että vuoteen 2030 mennessä noin 80 prosenttia kaikista Euroopassa myydyistä uusista autoista on sähköautoja.

Kaikki akuissa käytettävät raaka-aineet on tällä hetkellä tuotava Euroopan ulkopuolelta. Tämä herättää usein kysymyksiä kilpailukyvyn, ympäristön, vastuullisuuden ja geopolitiikan näkökohdista.

Yksi akkujen tärkeimmistä osista on anodi. On arvioitu, että vuonna 2030 anodien keskimääräinen kulutus autoa kohti on noin 80 kg. Ilman merkittävää muutosta Eurooppa on jatkossakin täysin riippuvainen aasialaisesta, suurelta osin synteettisestä ja fossiilipohjaisesta grafiittimateriaalista anodimateriaalien hankinnassa.

Hiiltä tarvitaan akun anodeissa, jotta litiumionit mahtuisivat sinne akun varauksen lataus- ja purkausvaiheessa. Nykyään hiili on pääasiassa grafiittia. Stora Enso valmistaa puusta eroteltavasta ligniinistä aktiivisia anodimateriaaleja litiumioniakkuihin. Ligniinin – sellunjalostuksen sivutuotteen – käyttö ei lisää puunkorjuuta, vaan kasvattaa sellun valmistukseen tarvittavasta puusta saatavaa arvoa. Lignode® by Stora Enso tarjoaa vastuullisen, kustannuksiltaan kilpailukykyisen, suorituskykyisen ja paikallisen toimitusketjuratkaisun anodimateriaaleille Euroopassa.

Vastuullisempia sähköautoja

Kestävästä kehityksestä on tulossa Euroopan autoteollisuudelle tärkein tavoite. Autojen ja akkujen valmistajat keskittyvät voimakkaasti sähköautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Yli puolet sähköauton valmistuksen hiilijalanjäljestä tulee akusta. Anodien grafiitti on akkukennon komponenteista toiseksi suurin hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja. Näin ollen akkuvalmistajat hyötyvät Stora Enson vähäpäästöisistä anodimateriaaleista. Ligniinipohjaisilla anodeilla on uusiutuvan raaka-aineen – puun – ansiosta potentiaalia olla neutraalien tai jopa negatiivisten hiilidioksidipäästöjen ratkaisu akkujen valmistajille.

 

Kirjoittaja Sofi Vuojakoski työskentelee viestintäpäällikkönä Stora Ensossa.

Stora Enso
Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Työllistämme noin 23 000 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssä (STE A, STE R).
Kuitupohjaiset materiaalimme ovat uusiutuvia, kierrätettäviä ja fossiilittomia. Ratkaisumme tarjoavat vähähiilisen vaihtoehdon rajallisiin luonnonvaroihin perustuville tuotteille. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta.

www.storaenso.com 

Lue lisää Lignodesta.


Agenda 2030

Stora Enson Lignode tukee ilmastotekoja (13) ja muita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, sillä se edistää kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, sekä vastuullista kuluttamista. (9,12). Uusiutuvia akkumateriaaleja voidaan pitää myös konkreettisena askeleena kohti kestäviä kaupunkeja ja yhteisöjä (11).

Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt12. Vastuullista kuluttamista13. Ilmastotekoja

Aihetunnisteet: case, ligniini, puutuotteet, vastuullisuus

Lue seuraava artikkeli: Metsabiotalous.fi on aivan uudenlainen oppimisympäristö ja... »