Biotalous Euroopan maaseutukehityksen moottorina

Laventeli peltomaisema.

Blogi - Julkaistu 30.9.2019

Biotalous voi merkitä hyvin eri asioita Suomen, Romanian tai Espanjan maaseudulla. Kaikkialla se kuitenkin tarjoaa mahdollisuuksia tuoda lisäarvoa maaseudun tuotteisiin ja palveluihin sekä uusien, työllistävien yritysten luomiseen. Biotalous voi edesauttaa kestävien, ilmastopäästöjä vähentävien tai niitä kompensoivien tuotantotapojen omaksumista maaseutualueilla. EU:n tukema maaseudun kehittämisohjelma tarjoaa laajan joukon työkaluja, joilla voidaan tukea biotalouden kehitystä paikallistarpeisiin vastaten, investointituesta neuvontaan ja uusien yhteistyömallien rakentamiseen.

Euroopan Maaseutuverkoston ENRD:n koordinoima, kaikille avoin työryhmä nostaa biotalouden maaseutukehityksen keskiöön. Ryhmään osallistuu mm. ministeriöiden, maaseutuverkostojen, tuottaja- ja kansalaisjärjestöjen sekä tiedeyhteisön edustajia. Julkaisimme heinäkuussa 2019 suositukset biotalouden tukemiseksi kansallisissa maaseudun kehittämisohjelmissa.

Tukea toimeenpanoon maaseutuohjelmista

Tärkeimpiä seikkoja maaseutualueita hyödyttävän biotalouden edistämiseksi on auttaa maaseudun toimijoita ymmärtämään mitä konkreettisia, paikallisia mahdollisuuksia se tarjoaa. Suosivatko alueen luonto, talousrakenne ja tarpeet villiyrttien jalostusta, ruokajätteellä syötettyjen hyönteisten kasvatusta proteiinirehuksi, vai kenties biopohjaisten rakennusmateriaalien valmistusta hampusta? Seuraava askel on saada ihmiset puhumaan keskenään: biotalouden toimijoiden on tehtävä yhteistyötä ja löydettävä kumppaneita yli perinteisten sektorirajojen.

Innovaatioihin ja uusiin toimintatapoihin lisäarvonsa pohjaava biotalous vaatii myös uutta osaamista, investointeja, sekä markkinointikeinoja. Maaseudun kehittämissohjelmien toimenpiteet tarjoavat apua moniin näistä tarpeista. ENRD:n työryhmän keräämien kokemusten ja suositusten toivotaan inspiroivan myös EU:n uuden yhteisen maatalouspolitiikan ohjelmointia maatasolla – suuressa osassa Eurooppaa biotalouden potentiaali maaseudun kehityksessä on vielä pitkälti hyödyntämättä.

Biotalous ilmastotyönä

ENRD:n työryhmän seuraava tehtävä on tunnistaa välineitä biotalouden ilmastohyötyjen optimoimiseksi. Paitsi että biotalous korvaa fossiilisia raaka-aineita, se voi myös edistää hiilen sidontaa ja kasvihuonekaasupäästojen vähentämistä kasvi- ja eläinperäisten tuotteiden tuotantoketjuissa.

Edellytykset tälle luodaan takaamalla ilmastotoimien kannattavuus läpi arvoketjun, erityisesti sen alkupäässä maaseutualueilla. Koska markkinat eivät vielä palkitse ilmastotyöstä, julkisella tuella on tärkeä rooli kannustimien luomisessa. Biotalous osana elinvoimaisia maaseutualueita sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen sisältyvät tulevan EU:n maatalouspolitiikan keskeisiin tavoitteisiin.  Sen maakohtaisissa strategiaohjelmissa tulisikin suosia toimenpiteitä, jotka palvelevat molempia päämääriä.

ENRD edistää kokemusten vaihtoa EU-maiden ja maaseutukehityksen sidosryhmien välillä, jotta nämä voisivat parantaa maaseudun kehittämisohjelmien laatua ja tuloksia. Lisätietoja Maaseudun biotalous ja ilmastotyö -teemaryhmästä sekä muista biotalouden kanssa työskentelevistä organisaatioista löytyy ENRD:n biotalousportaalista.

ENRD:n logo.


Agenda 2030 

Euroopan maaseudun kehittäminen biotalouden keinoin edistää laajasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, mukaanlukien:  15 – Maaekosysteemien suojelu ja luonnonvarojen kestävä käyttö, 13 – Ilmastoteot, 12 – Vastuullinen kuluttaminen, 7 – Edullinen ja puhdas energia, ja 2 – Ruokaturva.


Kirjoittaja Laura Jalasjoki toimii Brysselissä Euroopan maaseutuverkostossa politiikka-analyytikkona

Yhteystiedot : puh. +32 2 801 38 08, laura.jalasjoki@enrd.eu

 


Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

2. Ei nälkää7. Edullista ja puhdasta energiaa12. Vastuullista kuluttamista13. Ilmastotekoja15. Maanpäällinen elämä

Aihetunnisteet: blogi, EU @fi, maaseutu

Lue seuraava artikkeli: BLOOM-projektista potkua biotalousviestintään Euroopassa »