Biotalouspaneeli koolla ensimmäisen kerran: päämääränä luoda biotaloudesta kestävää kasvua

Uutinen - Julkaistu 14.10.2020

Suomen biotalousstrategiaa päivitetään parhaillaan. Tavoitteena on luoda biotaloudella uusia tuotteita ja palveluja, jotka tukevat talouskasvua ja työllisyyttä sekä edistävät hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä. Strategiatyöhön antaa neuvoja laaja biotalouspaneeli, joka kokoontui ensimmäisen kerran 14.10.2020.

Biotalouspaneelin puheenjohtajina toimivat elinkeinoministeri Mika Lintilä ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Päivän kokouksessa ministeri Lintilää sijaisti valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen. Paneelin kuuluu laaja joukko viranomaisia, työmarkkinajärjestöjä, teollisuusliittoja, tutkimus- ja koulutuslaitoksia sekä maakuntia.

– Kestävällä biotaloudella edistetään teollisuuden uudistumista, kilpailukykyä ja kasvua sekä alueiden elinvoimaa, uudenaikaistetaan alkutuotantoa, parannetaan ympäristönsuojelua ja vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta, ministeri Lintilä painottaa.

– Suomella on maailman mittakaavassa neljänneksi eniten uusiutuvia luonnonvaroja väkilukuun suhteutettuna. Kasvuisat metsät, tuottoisat pellot ja puhtaat vedet luovat vakaan perustan biopohjaisen teollisuuden arvoketjuille. Samalla ne turvaavat Suomen huoltovarmuutta ja mahdollistavat ekosysteemipalveluiden pohjalle rakentuvan liiketoiminnan kehittämisen, ministeri Leppä korostaa.

Strategiapäivityksellä nostetaan esiin biotalouden merkitystä Suomessa ja EU:ssa

Vuonna 2014 ensimmäisen kerran laadittu biotalousstrategia päivitetään tämän ja ensi vuoden aikana vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja hallitusohjelmaa. EU:n biotalousstrategia päivitettiin syksyllä 2018, ja se toimii Suomen työn pohjana.

– Euroopan komissio näkee Suomen EU-alueen biotalouden edelläkävijänä ja esimerkkinä muille maille. Suomi kuitenkin kilpailee edelläkävijän roolista suurten maiden kanssa. Sen vuoksi meillä tarvitaan määrätietoista biotalouspolitiikkaa, jonka tärkeänä välineenä on kansallisen biotalousstrategian päivitys ja läpileikkaavuus kaikkien hallinnonalojen kanssa, ministeri Lintilä linjaa.

– Suomen biotalousstrategian päivitystyö on erityisen ajankohtaista juuri nyt, sillä biotalouden avulla voidaan lisätä merkittävästi kestävää kasvua koko Suomessa. Biotalouden kehittyminen auttaa Suomea elpymään epidemian aiheuttamista haasteista elinkeinoelämälle ja koko yhteiskunnalle, ministeri Leppä sanoo.

Biotalouspaneeli kokoontuu säännöllisesti strategian päivityksen aikana. Hankkeelle on asetettu myös ohjausryhmä ja koordinaatiosihteeristö.

Lisätiedot:

ohjausryhmän puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Petri Peltonen, TEM, p. 029 506 3662 etunimi.sukunimi@tem.fi
biotalouspaneelin sihteeri, ylitarkastaja Ulla Palander, TEM, p. 0295 049 235, etunimi.sukunimi@tem.fi
neuvotteleva virkamies Anne Vehviläinen, MMM, p. 0295 162 236, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Kansallisen biotalousstrategian päivitys
Biotalouspaneelin jäsenet
Biotalousstrategian päivityksen ohjausryhmä
Biotalousstrategian koordinaatiosihteeristö

 

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön tiedote 14.10.2020


Aihetunnisteet: biotalousstrategia, uutiset