Artikkelit, blogit ja videot

EU:n ympäristöministerit käsittelevät ilmastopakettia – agendalla päästökauppa, autojen päästörajat ja LULUCF-asetus

Toimituksen valintaUutinen

EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit kokoontuvat 28. kesäkuuta Luxemburgiin, missä ministerit neuvottelevat EU:n ilmastopaketista eli 55-valmiuspaketista.…

Raportti arvioi vihreän siirtymän rahoitusta kasvupolitiikan osana

Toimituksen valintaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön 23.6.2022 julkistama raportti arvioi vihreän siirtymän kansainvälisen ja kansallisen rahoituksen kehitystä tulevina…

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu keskustelemaan ilmastonmuutokseen sopeutumisesta

Toimituksen valintaUutinen

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu 16. kerran keskiviikkona 8. kesäkuuta 2022. Kokouksen aiheena on ilmastonmuutokseen sopeutuminen.…

Business Finland: Horisontti Euroopan aamukahvit, Lump Sum 9.6.2022

Uutinen

Horisontin aamukahvit kokoaa EU-asiantuntijoita, rahoituksen hakijoita ja projektiosallistujia ajankohtaisten Horisontti Eurooppa -teemojen ääreen. Tällä kerralla…

Become a Bioeconomy Youth Ambassador!

Toimituksen valintaUutinen

Are you between 18 and 35 years old and have experience or strong interest in…

Biotalousstrategia 2022–2035 – kestävästi kohti korkeampaa arvonlisää

Suomi kehittääUutinen
Suomen biotalousstrategia, teemakuva: aurinko, metsä, vesi ja käden yllä dekantteri.

Suomen uusi biotalousstrategia on valmistunut. Strategia tähtää biotalouden arvonlisän kaksinkertaistamiseen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä…

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä: Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa huomioitava monipuolisesti oikeudenmukaisuus

Toimituksen valintaUutinen

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli tiistaina 22. maaliskuuta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta. Keskustelussa nousivat esiin erityisesti oikeudenmukaisuuden kokonaisvaltainen…

IPCC:n raportti: Ilmastonmuutos on vaikuttanut vakavalla tavalla luontoon ja ihmisiin – vaikutukset jakautuvat epätasaisesti

Toimituksen valintaUutinen

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC toteaa 28. helmikuuta 2022 julkaisemassaan raportissa, että ilmastonmuutos on uhka ihmisten hyvinvoinnille.…

Maa- ja metsätaloudessa on laaja kirjo keinoja, joilla voidaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään

Toimituksen valintaUutinen

Suomi on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kansallisen, Euroopan unionin ja kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen…

Eduskunnalle U-kirjelmä komission esityksestä uudeksi LULUCF-asetukseksi

Toimituksen valintaUutinen

Valtioneuvosto toimitti 30.9.2021 eduskunnalle U-kirjelmän Euroopan komission ehdotuksesta uudeksi maankäyttöä, maankäytön muutoksia ja metsiä koskevaksi…

Parempi maailma edellyttää kestävämpiä investointeja – Kestävän rahoituksen tiekartta päivitettiin

Toimituksen valintaUutinen

Ei köyhyyttä eikä nälkää vaan kestävää talouskasvua, tasa-arvoa ja rauhaa kaikille – kaikkialla. YK:n kestävän…

Biotalouden arvonlisä halutaan kaksinkertaistaa – kansalaiskysely strategian suunnanmuutoksesta avattu

Suomi kehittääUutinen

Suomen biotalousstrategiaa päivitetään parhaillaan. Valmisteilla on strategia, joka keskittyy biotalouden jalostusarvon kestävään kasvattamiseen. Tavoitteena on…

Alueellisissa biotalousfoorumeissa selkiytyi kuva biotalouden mahdollisuuksista

Toimituksen valintaUutinen

Osana Suomen biotalousstrategian päivitystyötä järjestettiin syksyn 2020 ja kevään 2021 mittaan kahdeksan alueellista biotalousfoorumia. Alueellisten…

Metsiin liittyviä näkökulmia käsitellään useissa kansallisissa strategioissa ja ohjelmissa – tavoitteena toimien yhteensovittaminen

Toimituksen valintaUutinen

Kansallisen metsästrategian (KMS) tavoitteita toteutetaan myös monien muiden kansallisten strategioiden ja ohjelmien kautta. On tärkeää,…

Käytännönläheisillä kehittämistoimilla kohti ilmastokestävää maankäyttöä

Toimituksen valintaUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt rahoituksen 38:lle maankäyttösektorin ilmastotoimikokonaisuuteen kuuluvalle Hiilestä kiinni -kehittämishankkeelle. Rahoitusta myönnettiin…

Kiertotalousohjelma asettaa tavoitteet luonnonvarojen ylikulutuksen hillitsemiselle

Toimituksen valintaUutinen

Valtioneuvosto teki tänään periaatepäätöksen kiertotalouden edistämisestä. Päätöksen myötä Suomi on maailmassa edelläkävijöiden joukossa tavoitellessaan uusiutumattomien…