CH-Bioforce mullistaa biopohjaisten materiaalien tuotannon

Ligniiniä ja ligniinistä muotoiltu lelutraktori.

Case - Julkaistu 6.6.2019

CH-Bioforce on kehittänyt täysin uudenlaisen tavan käsitellä biomassaa. Menetelmän avulla biomassasta voidaan erotella sen kaikki kolme ainesosaa – selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini – ja käyttää ne raaka-aineina esimerkiksi pakkauksissa, tekstiilileissä ja kemianteollisuudessa.  

Tällä hetkellä puun biomassasta pystytään hyödyntämään tehokkaasti lähinnä selluloosa, jota on puun massasta alle puolet. Loput poltetaan useimmiten energiaksi, vaikka myös hemiselluloosa ja ligniini olisivat loistavia raaka-aineita moneen arkielämän tuotteeseen. CH-Bioforce on kehittänyt menetelmän, jolla voidaan erotella kaikki biomassan pääkomponentit kustannustehokkaasti ja erittäin korkealaatuisina. Teknologia on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, sillä tähän mennessä kukaan muu ei ole pystynyt valmistamaan samassa prosessissa sekä selluloosaa, hemiselluloosaa että ligniiniä. Nykyisin käytössä olevat menetelmät tuottavat yleensä vain yhtä biomateriaalia.

Biomateriaaleista voidaan valmistaa tekstiilejä, muoveja ja jopa elintarvikkeita

CH-Bioforcen uudenlaiset biomateriaalit tarjoavat vaihtoehdon öljy- ja ruokapohjaisille raaka-aineille paitsi ominaisuuksiensa, myös hinnan osalta. Hemiselluloosaa voidaan käyttää esimerkiksi korvaamaan tärkkelystä elintarvikkeissa, tai vaikkapa stabiloijana kosmetiikkatuotteissa. Ligniini puolestaan on luonnon oma liima-aine, joka pitää biomassan kuidut yhdessä. Sitä voidaan käyttää muovien, liimojen ja maalien valmistukseen fossiilisten raaka-aineiden sijasta.

Erittäin puhdasta selluloosaa eli liukoselluloosaa käytetään jo nyt tekstiiliteollisuudessa korvaamaan öljypohjaisia materiaaleja ja puuvillaa. CH-Bioforcen liukoselluloosa on mahdollista jalostaa myös nanoselluksi, jota voidaan käyttää korkean jalostusasteen tuotteissa, kuten lääketieteen sovelluksissa.

CH-Bioforcen liukoselluloosaa.

CH-Bioforcen prosessista tekee poikkeuksellisen myös sen monipuolisuus. Lähes mitä tahansa biomateriaalia voidaan käyttää raaka-aineena. Monet puulajit ovat helposti hyödynnettävissä, kuten koivu, mänty, kuusi ja eukalyptus. Raaka-aineeksi sopii myös heikompilaatuinen puu ja hakkuujäte. Prosessissa voidaan käyttää jopa teollisuuden sivuvirtoja, kuten sahanpurua, olkea tai tekstiilijätettä, jotka eivät sovellu yleisesti käytössä oleviin fraktiointimenetelmiin.

Teknologia on täysin skaalautuva. Perinteinen sellutehdas edellyttää miljardiluokan investointeja, mutta CH-Bioforcen prosessi on taloudellisesti kannattava myös pienemmällä tuotantokapasiteetilla. Tämä mahdollistaa pienempienkin toimijoiden investoinnit korkealaatuisten biomateriaalien tuotantoon.

CH-Bioforcen ympäristöystävällinen menetelmä hyödyntää biomassan kokonaisuudessaan

CH-Bioforcen liukoselluloosa, hemiselluloosa ja ligniini.CH-Bioforcen menetelmän perustana oleva innovaatio on lähtökohtaisesti ympäristöystävällisempi kuin perinteiset biomassan fraktiointimenetelmät. Prosessi on rikitön, ja sen suljetussa vesikierrossa pystytään hyödyntämään myös biomassassa oleva neste. Lähtömateriaalina voidaan hyödyntää hyvin erityyppisiä biomassoja, jopa teollisuuden sivuvirtoja, ja silti tuloksena saadaan erittäin puhtaita ja laadukkaita biomateriaaleja.

CH-Bioforcen biomateriaaleilla voidaan korvata öljy- ja ruoka-ainepohjaisia raaka-aineita lukemattomissa sovelluskohteissa. Näin voidaan vastata moniin ilmastonmuutokseen ja kestävään maatalouteen liittyviin haasteisiin ympäri maailman.

CH-Bioforcen innovaatio tulee mullistamaan biomateriaalien valmistuksen globaalisti. Pilottilaitoksissamme tuotettuja materiaaleja on testattu laajalti yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lisätietoja: www.ch-bioforce.com
CH-Bioforce Twitterissä, LinkedInissä

 

Artikkelin kirjoittaja ja yhteydenotot:
Mari Taipale, Chief Operating Officer, +358 40 539 6609, mari.taipale@ch-bioforce.com

Yhteydenotot myös:
Sebastian von Schoultz, Chief Business Officer, Co-founder, +358 40 516 0559, sebastian.schoultz@ch-bioforce.com

 

CH-Bioforce Oy on perustettu vuonna 2016 kaupallistamaan täysin uudentyyppistä biomassan fraktiointiteknologiaa. Yrityksen pääomistajia ovat kemianteollisuudessa toimiva Chemec Oy, sekä teknologian kehittäjät. CH-Bioforcen pääkonttori on Espoossa, ja tuotekehitys sekä pilottilaitos Raisiossa. Omistajien lisäksi tuotekehitystä ovat rahoittaneet Business Finland sekä EU:n H2020 SME Instrument.


Agenda 2030

CH-Bioforcen toiminta edistää seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:
2. Ei nälkää – CH-Bioforcen biomateriaaleilla voidaan korvata ruokapohjaisia raaka-aineita, kuten tärkkelystä, mikä vapauttaa peltopinta-alaa ruoan tuotantoon.
9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja – CH-Bioforce tarjoaa täysin uudentyyppisen ja ympäristöystävällisen teknologian korkealaatuisten biomateriaalien valmistukseen.
12. Vastuullista kuluttamista – CH-Bioforcen biomateriaaleilla voidaan korvata fossiilia raaka-aineita lukemattomissa kuluttajatuotteissa.
15. Maanpäällinen elämä – CH-Bioforcen prosessissa voidaan hyödyntää myös maa- ja metsätalouden sivuvirtoja, ja tuottaa niistä korkealaatuisia biomateriaaleja.


Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

2. Ei nälkää9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja12. Vastuullista kuluttamista15. Maanpäällinen elämä

Lue seuraava artikkeli: Puustelli on keittiökalusteiden hiilijalanjäljillä »