Maailma muuttuu, sittenkin

Eskarilaisten opastama matotanssi ravinteiden kierrätyksen hankkeiden loppuseminaarissa.

Blogi - Julkaistu 10.4.2019

Uudet ideat ovat jollakin tavoin aina myös vanhoja. Mistä joku alkaa, ei koskaan ole itsestään selvää. Jossain vaiheessa ”tähdet kuitenkin liikkuvat uuteen asentoon” ja asiat kypsyvät niin, että uudet tavat ajatella tai tehdä asioita tulevat näkyviin. Joka puolelta alkaa kuulua uudenlaisia ääniä ja ajatuksia.

Ravinteiden kierrätys on vanha asia. Esiteollisella kaudella kaikki tuotanto perustui ravinteiden kierrätykseen, oli sitten kysymys kaskitaloudesta tai karjan roolista ennen kaikkea lannan tuotantolaitoksina. Tänä päivänä ravinteiden kierrätys näyttäytyy samalla uutena ja merkittävänä tapana tehostaa ruokajärjestelmän kestävyyttä ja tehokkuutta. Kun pallon rajat tulevat vastaan, täytyy ajattelutavan muuttua perusteellisesti. Tarvitaan systeeminen muutos. Sitä on yhdessä opeteltu ja kokeiltu hallituksen ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeessa.

Vuorovaikutuksen voima on vahva

Sellaisia ongelmia, jotka koskettavat samaan aikaan ruoantuotantoa, ravinteita, maaperää, vesitaloutta, energiaa ja ilmastomuutosta, ratkaistaan vain yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa. Ratkaisujen löytäminen vaatii yhteistä kieltä, tulkintaa ja keskustelua eri osapuolten kanssa. Mukaan tarvitaan ihmisiä laatikon ulkopuolelta. Vuorovaikutuksen voima on vahva. Yhdessä saadaan aikaan vaikuttavampaa ja enemmän. Yhteistyö kasvattaa osaamista, tuo inspiraatiota ja innostusta sekä lisää viihtymistä.

Oppimiskäyrä on ollut jyrkkä ja mielekkään työn palkitsevuus taas kerran tullut joka päivä selväksi. On hienoa saada olla yhdessä kehittämässä sellaisia uusia toimintatapoja ja teknisiä ratkaisuja jotka todella muuttavat ruokajärjestelmäämme kestävämmäksi ja tarjoavat viljelijöille, yrittäjille, kuluttajille ja jopa meille viranhaltijoille syvän tyydytyksen tunteen siitä, että voimme omalla toiminnallamme olla muuttamassa maailmaamme kestävämmäksi.

 

Blogin kirjoittajat ovat Tarja Haaranen ja Marja-Liisa Tapio-Biström. Ympäristöneuvos Tarja Haaranen on työskennellyt maatalouden ympäristökysymysten ja vesiensuojelun parissa pitkään. Tällä hetkellä hän toimii ympäristöministeriössä kolmevuotisen Vesienhoidon tehostamisohjelman ohjelmapäällikkönä. Maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström on työskennellyt kestävän ruuantuotannon, ilmastonmuutoksen ja ruokaturvan parissa yli 30 vuotta.

Yhteydenotot: tarja.haaranen(a)ym.fi, marja-liisa.tapio-bistrom(a)mmm.fi 

Lisätietoa: Kärkihanke vahvisti Suomen ruokajärjestelmän kestävyyttä, ympäristöministeriön tiedote 25.3.2019.

Yläkuvassa: Verkatehtaan eskarilaiset opastivat yleisön matotanssin saloihin ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeiden loppuseminaarissa 26.3.2019. Kuva: Erkki Oksanen/Luke

Hallituksen kärkihanke - ravinteet kiertoon, vesistöt kuntoon.

Kirjoittajat ovat olleet suunnittelemassa ja johtamassa Juha Sipilän hallituksen kiertotalouden kärkihankekokonaisuutta, jonka avulla pyritään edistämään ravinteiden kierrätystä ja vesiensuojelua. Kevään 2019 aikana kärkihankkeiden tuloksista on kerrottu Biotalous.fi:n Ravinteet kiertoon –blogisarjassa. Lue kaikki kirjoitukset täältä. Tämä on sarjan viimeinen kirjoitus.


AGENDA 2030

Ravinteiden tehokkaammalle hyödyntämiselle ja kierrätykselle on tarvetta eri puolilla maailmaa. YK:n kestävän kehityksen tavoitteista sivuvirtojen hyödyntäminen, ravinteiden talteenotto ja kiertotalouden yhteistyö mm. edistävät ruokaturvaa ja kestävää ruokajärjestelmää (SDG 2), auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta (SDG 13) ja parantamaan vesien tilaa (SDG 6, SDG 14), luovat uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä (SDG 9, SDG 11) sekä jouduttavat kestävään energiajärjestelmään siirtymistä (SDG 7).


Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

2. Ei nälkää6. Puhdas vesi ja sanitaatio7. Edullista ja puhdasta energiaa9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt13. Ilmastotekoja14. Vedenalainen elämä

Lue seuraava artikkeli: Horisontissa ravinteet kierrättävä ruokasektori? »