Suomen biotalousstrategia päivitetään: tavoitteena tukea kestävää kasvua ja ilmastotavoitteita

Uutinen - Julkaistu 1.9.2020

Suomen kansallisen biotalousstrategian päivityksen tavoitteena on luoda biotalouden avulla uusia tuotteita ja palveluja, jotka tukevat talouskasvua ja työllisyyttä ja edistävät samalla hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä. Työ käynnistyy kuluvan syksyn aikana ja valmistuu ensi vuonna.

Vuonna 2014 ensimmäisen kerran laadittu biotalousstrategia päivitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja hallitusohjelmaa. Työn pohjana ovat EU:n päivitetty biotalousstrategia vuodelta 2018 sekä syksyllä 2019 hyväksytyt Suomen valmistelemat EU:n neuvoston biotalouspäätelmät. Tavoitteena on myös edistää kiertotaloutta osana biotaloutta.

Päivitystyöhön osallistuu laaja joukko viranomaisia ja sidosryhmiä

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut hankkeelle ohjausryhmän, koordinaatiosihteeristön ja laajan neuvoa-antavan paneelin, jonka näkemyksillä tulee olemaan työssä vankka painoarvo. Paneelin lopullinen kokoonpano vahvistetaan syyskuun kuluessa.

Biotalouspaneelin puheenjohtajina toimivat elinkeinoministeri Mika Lintilä ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

– Biotalous edesauttaa uusiutuviin luonnonvaroihin nojautuvaa kasvua ja ilmastoystävällistä Suomea. Strategian päivitys on nyt perusteltua, koska maailmalla on yhä kovempi tarve uudenlaisille ratkaisuille. Tässä suomalainen biotalousosaaminen tarkoittaa isoa mahdollisuutta meille ja kansainvälisesti, sanoo ministeri Lintilä.

– Alueiden merkitys biotaloudessa on suuri, koska biomassat saadaan metsistä, pelloilta ja vesistöistä. Ne myös jalostetaan usein lähellä raaka-aineiden lähteitä. Strategian päivitystyössä pidän erityisen tärkeänä toimia, joilla saadaan biotalouden jalostusarvo nousuun. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä ja innovatiivinen käyttö tuo ratkaisuja myös ilmastonmuutoksen torjuntaan, sanoo ministeri Leppä.

Hankkeen ohjausryhmä koolla ensimmäistä kertaa

Biotalousstrategian päivitystyön ohjausryhmä raportoi työstään ilmasto- ja energiapoliittiselle ministerityöryhmälle, joka myös linjaa strategiatyön keskeiset suuntaviivat. Päivitystyössä otetaan huomioon myös muita valtioneuvoston sekä valmisteilla olevia että valmiita strategioita ja ohjelmia, kuten ilmasto- ja energiastrategia, kiertotalouden strateginen ohjelma, muovitiekartta, ilmastoruokaohjelma ja kansallinen metsästrategia 2025.

Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Petri Peltosen johtama ohjausryhmä kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 1.9.2020. Seuraavaksi strategian päivitykselle laaditaan työsuunnitelma ja tehdään tausta-analyysejä. Biotalous.fi-palvelu kokoaa ajankohtaista tietoa strategiatyön etenemisestä ja kansalaisten keinoista vaikuttaa valmisteluun.

Lisätiedot:
ohjausryhmän puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Petri Peltonen, TEM, p. 029 506 3662 etunimi.sukunimi@tem.fi
biotalouspaneelin sihteeri, ylitarkastaja Ulla Palander, TEM, p. 0295 049 235, etunimi.sukunimi@tem.fi
neuvotteleva virkamies Anne Vehviläinen, MMM, p. 0295 162 236, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Kansallisen biotalousstrategian päivitys
Biotalouspaneelin jäsenet
Biotalousstrategian päivityksen ohjausryhmä
Biotalousstrategian koordinaatiosihteeristö

Maa- ja metsätalousministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 1.9.2020


Aihetunnisteet: biotalousstrategia, uutiset