Aihesana: luonnonhoito

MMM, YM: Rahoitushaku metsien monimuotoisuutta turvaaville yhteistoimintaverkostohankkeille avoinna 15.11.2022 saakka

Puu ja metsäUutinen
Metsämaisema.

Yhteistoimintaverkostohankkeilla edistetään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tavoitteita ja käytännön…

Luonnonhaittakorvaus ja luomusitoumukset haettavina, ympäristösitoumuksia jatketaan vuodella nykyisillä ehdoilla

RuokaUutinen

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina useita maatalouden ympäristöasioihin liittyviä tukiasetuksia. Luonnonhaittakorvaus, luonnonmukaisen tuotannon ja…

Uudet metsien luonnonhoidon kehittämishankkeet ovat metsäpölyttäjien, lehtojen ja kalliometsien asialla

Puu ja metsäUutinen

Tänä vuonna käynnistyy neljä uutta valtakunnallista luonnonhoidon kehittämishanketta, joiden tavoitteena on turvata…

Talousmetsien luonnonhoidon tulokset heikkenivät 2010-luvulla – ryhtiliike tulosten parantamiseksi on jo käynnistetty

Puu ja metsäUutinen

Yksityisistä talousmetsistä vuodesta 1995 lähtien kerätty luonnonhoidon seuranta-aineisto osoittaa, että metsähakkuissa kiinnitettiin 2010-luvulla…

Ympäristöministeriö avaa erityisavustushaun osana Helmi-ohjelmaa: kolme miljoonaa kuntien luonnonhoitotöihin

Luonnon palvelutUutinen

Ympäristöministeriö myöntää erityisavustusta kunnissa tehtäviin ennallistamis-, kunnostus- ja hoitohankkeisiin sekä niitä…

Talousarvioesitys edistää maatalouden kannattavuutta lisäpanostuksilla investointeihin ja elintarvikevientiin

Puu ja metsäUutinen

Hallitus esittää vuoden 2020 talousarviossa maa- ja metsätalousministeriön pääluokkaan yhteensä noin 2,7 miljardia euroa,…

Elinympäristöjen parantaminen käyntiin – merkittävä rahoitus budjettiesityksessä

UncategorizedUutinen

Ympäristöministeriö käynnistää Helmi-ohjelman, jossa kunnostetaan, hoidetaan ja suojellaan luonnon monimuotoisuudelle arvokkaimpia elinympä…

Talousmetsien luonnonhoito kiinnostaa metsänomistajia – Monimetsä-neuvojat kertovat metsälenkeillä erilaisista luonnonhoitomahdollisuuksista

Suomi kehittääUutinen

Yksityiset kansalaiset – noin 620 000 suomalaista – omistavat 60 prosenttia Suomen tuottavasta metsämaasta. Heidän…

MMM:n talousarvioehdotus 2020: Kilpailukykyistä ruokaa ja kestävää luonnonvarojen käyttöä

Suomi kehittääUutinen

Maa- ja metsätalousministeriön vuoden 2020 toiminnan painopisteitä ovat entistä kilpailukykyisempi maa- ja elintarviketalous sekä…

Uusi arvio — joka yhdeksäs Suomen eliölajeista on uhanalainen

Toimituksen valintaUutinen

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus tiedottavat Uusi eliölajien uhanalaisuusarviointi osoittaa Suomen…

Uudet METSO-hankkeet turvaavat uhanalaisia metsälajeja sekä monimuotoisuuden kannalta tärkeitä tulvametsiä ja metsäluhtia

Puu ja metsäUutinen

Valtakunnalliset luonnonhoidon kehittämishankkeet ovat tärkeä osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toteutusta.…

Talousmetsien luonnonhoitoon löytyy sekä halua että keinoja

Suomi kehittääUutinen

Metsänomistajia palvelevat toimijat ovat kehittäneet jo pitkään toimintatapoja, jotka edistävät…