Hyödyllisiä linkkejä

Biotalous

Hallitusohjelman kärkihankkeiden toteutus, biotalous ja puhtaat ratkaisut

CLIC, Solution Architect for Global Bioeconomy & Cleantech Opportunities

Sitra/Biotalous

VTT:n palvelut, biotalous

Tietysti.fi/Biotalous, Suomen Akatemia

Suomen Akatemian kärkihankkeet, biotalous ja puhtaat ratkaisut

Puu ja metsä

Forest.fi kertoo Suomen metsistä, metsätaloudesta ja koko metsäalasta.

Luonnonvarakeskus, Metsä

Metinfo, tietoa metsistä, metsien tilasta ja metsätilastoista

Metsäteollisuus ry.

MMM, Metsät

Puuinfo.fi – tietoa puurakentamisesta, puun käytöstä ja puusta sekä alan toimijoista ja tuotteista.

Uusi puu – tietoa puupohjaisista biotuotteista, niiden yhteiskunnallisista vaikutuksista, taloudellisesta merkityksestä ja kasvunäkymistä.

Wood from Finland is a national promotion program for Finnish sawn timber operated by Business Finland and Finnish Sawmills Association.

Kalat ja vedet

Finnish Water Forum , Suomen vesifoorumi ry., viennin edistäminen

Luonnonvarakeskus, sininen biotalous

MMM, Kalat: hoito, käyttö ja suojelu

MMM, Vesi: tulvat, padot, vesistöt

Kalat.fi

Sinisen biotalouden tutkimus ja osaaminen – Strategiatyö

Energia

Bioenergia ry.

Energiateollisuus ry.

Motiva Oy

Suomen Biokaasuyhdistys ry

Suomen Lähienergialiitto ry, bioenergia

Kemia ja biotekniikka

Kemianteollisuus ry./bio- ja kiertotalous

Biotekniikan neuvottelukunta

Aalto-yliopisto, Biotuotteiden ja biotekniikan laitos

Ruoka

Elintarviketeollisuusliitto ry.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Food from Finland

Luonnonvarakeskus, innovatiivinen elintarvikeketju

Ruokafakta – faktatietoa Suomen elintarvikkeista kansainvälisesti vertailtuna

Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Luonnon palvelut

Aitoluonto.fi – luontoalan yrittäjyyttä elintarvike-, matkailu- ja hyvinvointialoilla esittelevä sivusto

Luonnontila.fi – tietoa Suomen luonnon tilasta ja sen kehityksestä

Ymparisto.fi – ympäristöhallinnon yhteinen verkkosivu

Kiertotalous

Sitra/Kiertotalous

Cleantech

Cleantech Finland

Teknologia

Agrotechnology from Finland

Kansainvälinen yhteistyö

MMM: EU ja kansainväliset asiat

Euroopan unionin Biotalouspaneeli

Bioeconomy Knowledge Centre, EU:n biotalouden seurantasivusto