Hyödyllisiä linkkejä

Biotalous

Hallitusohjelman kärkihankkeiden toteutus, biotalous ja puhtaat ratkaisut

CLIC, Solution Architect for Global Bioeconomy & Cleantech Opportunities

Sitra/Biotalous

VTT:n palvelut, biotalous

Tietysti.fi/Biotalous, Suomen Akatemia

Puu ja metsä

Forest.fi kertoo Suomen metsistä, metsätaloudesta ja koko metsäalasta.

Luonnonvarakeskus, Metsä

Metinfo, tietoa metsistä, metsien tilasta ja metsätilastoista

Metsäteollisuus ry.

MMM, Metsät

Puuinfo.fi – tietoa puurakentamisesta, puun käytöstä ja puusta sekä alan toimijoista ja tuotteista.

Uusi puu – tietoa puupohjaisista biotuotteista, niiden yhteiskunnallisista vaikutuksista, taloudellisesta merkityksestä ja kasvunäkymistä.

Wood from Finland is a national promotion program for Finnish sawn timber operated by Finpro and Finnish Sawmills Association.

Kalat ja vedet

Finnish Water Forum , Suomen vesifoorumi ry., viennin edistäminen

Luonnonvarakeskus, sininen biotalous

MMM, Kalat: hoito, käyttö ja suojelu

MMM, Vesi: tulvat, padot, vesistöt

Kalat.fi

Sinisen biotalouden tutkimus ja osaaminen – Strategiatyö

Energia

Bioenergia ry.

Energiateollisuus ry.

Motiva Oy

Suomen Biokaasuyhdistys ry

Suomen Lähienergialiitto ry, bioenergia

Kemia ja biotekniikka

Kemianteollisuus ry./biotalous

Biotekniikan neuvottelukunta

Ruoka

Elintarviketeollisuusliitto ry.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Food from Finland

Luonnonvarakeskus, innovatiivinen elintarvikeketju

Ruokafakta – faktatietoa Suomen elintarvikkeista kansainvälisesti vertailtuna

Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Luonnon palvelut

Aitoluonto.fi – luontoalan yrittäjyyttä elintarvike-, matkailu- ja hyvinvointialoilla esittelevä sivusto

Luonnontila.fi – tietoa Suomen luonnon tilasta ja sen kehityksestä

Ymparisto.fi – ympäristöhallinnon yhteinen verkkosivu

Kiertotalous

Sitra/Kiertotalous

Cleantech

Cleantech Finland

Kansainvälinen yhteistyö

MMM: EU ja kansainväliset asiat

Euroopan unionin Biotalouspaneeli

Bioeconomy Knowledge Centre, EU:n biotalouden seurantasivusto