Biotalous lyhyesti

Biotaloudella tarkoitetaan sellaista tuotantoa, jossa hyödynnetään kestävästi luonnosta saatavia uusiutuvia materiaaleja sekä kehitetään ja otetaan käyttöön niihin liittyviä innovaatioita ja teknologioita. Suomessa myös luontoa hyödyntävät palvelut, kuten luontomatkailu, ovat osa biotaloutta.

Biotalouden toimijat korvaavat fossiilisia raaka-aineita ympäristöystävällisemmillä ja kehittävät täysin uusia materiaaleja. He tuottavat ruokaa ja puhdasta vettä, tuotteita, palveluita ja energiaa sekä teollisia sovelluksia.

Raaka-aineita saadaan erityisesti metsistä, pelloilta ja vesistöistä, mutta myös erilaisista kasvattamoista ja tuotannon sivuvirroista.

Tutustu myös: Biotalous lukuina, Luonnonvarakeskus

Vuonna 2020 biotalouden osuus kansantalouden arvonlisäyksestä oli 12 %. Koko biotalouden arvonlisäys oli 24,2 miljardia euroa. Metsäsektorin arvonlisä oli 7,7 mrd €, rakentamisen 4,6 mrd. € ja elintarvikesektorin 4,5 mrd. €.