Biotalous lyhyesti

Biotalous perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Suomen metsät, pellot ja vesistöt tuottavat runsaasti raaka-aineita ja mahdollistavat luontoa hyödyntävät palvelut, kuten luontomatkailun.

Biopohjaisilla tuotteilla voimme vähentää ympäristöä kuormittavien aineiden, kuten fossiilisen öljyn, kivihiilen ja muovin käyttöä.

Biotaloudessa käytetään puhtaita teknologioita, joiden avulla luonnonvaroja ja ravinteita käytetään ja kierrätetään tehokkaasti. Samalla huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta.

Biotalous lisää Suomen omavaraisuutta, vauhdittaa talouskasvua ja auttaa saavuttamaan hiilineutraalin yhteiskunnan.

Tutustu myös: Biotalous lukuina, Luonnonvarakeskus

Vuonna 2020 biotalouden osuus kansantalouden arvonlisäyksestä oli 12 %. Koko biotalouden arvonlisäys oli 24,2 miljardia euroa. Metsäsektorin arvonlisä oli 7,7 mrd €, rakentamisen 4,6 mrd. € ja elintarvikesektorin 4,5 mrd. €.