Biotalous lyhyesti

Biotaloudella tarkoitetaan sellaista tuotantoa, jossa hyödynnetään kestävästi luonnosta saatavia uusiutuvia materiaaleja sekä kehitetään ja otetaan käyttöön niihin liittyviä innovaatioita ja teknologioita. Suomessa myös luontoa hyödyntävät palvelut, kuten luontomatkailu, ovat osa biotaloutta.

Biotalouden toimijat korvaavat fossiilisia raaka-aineita ympäristöystävällisemmillä ja kehittävät täysin uusia materiaaleja. He tuottavat ruokaa ja puhdasta vettä, tuotteita, palveluita ja energiaa sekä teollisia sovelluksia.

Raaka-aineita saadaan erityisesti metsistä, pelloilta ja vesistöistä, mutta myös erilaisista kasvattamoista ja tuotannon sivuvirroista.

Suomen biotalousstrategia 2022-35 tähtää biotalouden arvonlisän kaksinkertaistamiseen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla ja siten, että Suomi on ilmastoneutraali vuonna 2035.

Tutustu myös: Biotalous lukuina, Luonnonvarakeskus

Luken palvelussa biotalouden kehitystä toimialoittain seurataan seuraavilla mittareilla: tuotos, arvonlisäys, investoinnit, työllisten määrä ja vienti.