Biotalous lyhyesti

Biotalous perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Suomen metsät, pellot ja vesistöt tuottavat runsaasti raaka-aineita ja mahdollistavat luontoa hyödyntävät palvelut, kuten luontomatkailun.

Biopohjaisilla tuotteilla voimme vähentää ympäristöä kuormittavien aineiden, kuten fossiilisen öljyn, kivihiilen ja muovin käyttöä.

Biotaloudessa käytetään puhtaita teknologioita, joiden avulla luonnonvaroja ja ravinteita käytetään ja kierrätetään tehokkaasti. Samalla huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta.

Biotalous lisää Suomen omavaraisuutta, vauhdittaa talouskasvua ja auttaa saavuttamaan hiilineutraalin yhteiskunnan.

 

Tutustu myös: Biotalous lukuina, Luonnonvarakeskus

Biotalouden arvonlisä 2019 oli 26 miljardia euroa ja 13 % kansantalouden arvonlisäyksestä. Toimialoista suurin oli metsäsektori 9 miljardia euroa, toiseksi suurin rakentaminen 4,6 miljardia euroa ja kolmanneksi suurin elintarvikesektori 4,3 miljardia euroa.
Biotalouden arvonlisä 2019 oli 26 miljardia euroa ja 13 % kansantalouden arvonlisäyksestä. Toimialoista suurin oli metsäsektori 9 miljardia euroa, toiseksi suurin rakentaminen 4,6 miljardia euroa ja kolmanneksi suurin elintarvikesektori 4,3 miljardia euroa. Kuva: Luonnonvarakeskus