Hyödyllisiä linkkejä

Biotalous

Bio- ja kiertotalous, maa- ja metsätalousministeriö

Business Finland: Cleantech, Circular and Bioeconomy

CLIC, Solution Architect for Global Bioeconomy & Cleantech Opportunities

Sitra/Biotalous

Tietysti.fi/Biotalous, Suomen Akatemia

Koulutus: Valtakunnallinen biotalouden erikoistumiskoulutus

Tutkimus: Tiedejatutkimus.fi, opetus- ja kulttuuriministeriö

Kestävä kehitys

Kestavakehitys.fi, Valtioneuvoston kanslia

Globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Puu ja metsä

Forest.fi kertoo Suomen metsistä, metsätaloudesta ja koko metsäalasta.

Luonnonvarakeskus, Metsä

Metsätilastot, Luke

Metsäteollisuus ry.

MMM, Metsät

Metsäbiotalous.fi, metsäbiotalouden näyteikkuna – tutkimustiedon välittäjä ja havainnollinen oppimisympäristö

Open Bio – metsäbiotalouden koulutus

Puuinfo.fi – tietoa puurakentamisesta, puun käytöstä ja puusta sekä alan toimijoista ja tuotteista.

Puutuoteteollisuuden hankeportaali – tietoa puutuotealan tutkimushankkeista

Uusi puu – tietoa puupohjaisista biotuotteista, niiden yhteiskunnallisista vaikutuksista, taloudellisesta merkityksestä ja kasvunäkymistä.

Wood from Finland is a national promotion program for Finnish sawn timber operated by Business Finland and Finnish Sawmills Association.

Kalat ja vedet

Finnish Water Forum , Suomen vesifoorumi ry., viennin edistäminen

Luonnonvarakeskus, sininen biotalous

MMM, Kalat: hoito, käyttö ja suojelu

MMM, Vesi: tulvat, padot, vesistöt

MMM, Sininen biotalous

Vesi.fi, ajankohtaista ja tutkittua tietoa vesiaiheesta. Tuottajat: Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos ja Tulvakeskus yhteispalveluna yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Kalat.fi

Energia

Bioenergia ry.

Energiateollisuus ry.

Motiva Oy

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suomen Lähienergialiitto ry, bioenergia

Kemia ja biotekniikka

Kemianteollisuus ry./bio- ja kiertotalous

Biotekniikan neuvottelukunta

Aalto-yliopisto, Biotuotteiden ja biotekniikan laitos

Ruoka

Elintarviketeollisuusliitto ry.

Food from Finland

Luonnonvarakeskus, innovatiivinen elintarvikeketju

Ruokafakta – faktatietoa Suomen elintarvikkeista kansainvälisesti vertailtuna

Ruokavirasto 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Luonnon palvelut

Aitoluonto.fi – luontoalan yrittäjyyttä elintarvike-, matkailu- ja hyvinvointialoilla esittelevä sivusto

Luonnontila.fi – tietoa Suomen luonnon tilasta ja sen kehityksestä

Ymparisto.fi – ympäristöhallinnon yhteinen verkkosivu

Kiertotalous

Sitra/Kiertotalous

VTT:n palvelut, kiertotalous

Cleantech

Business Finland: Cleantech

Teknologia

Business Finland: Agrotechnology

Kansainvälinen yhteistyö

MMM: EU ja kansainväliset asiat

Euroopan unionin Biotalouspaneeli

EU, Blue Bioeconomy