Hyödyllisiä linkkejä

Biotalous

Bio- ja kiertotalous, maa- ja metsätalousministeriö

Business Finland: Circular Bioeconomy, kielet: englanti, saksa, espanja

CLIC, Solution Architect for Global Bioeconomy & Cleantech Opportunities

Sitra/Biotalous

VTT:n palvelut, biotalous

Tietysti.fi/Biotalous, Suomen Akatemia

Suomen Akatemian kärkihankkeet, biotalous ja puhtaat ratkaisut

Koulutus: Valtakunnallinen biotalouden erikoistumiskoulutus

Kestävä kehitys

Kestavakehitys.fi, Valtioneuvoston kanslia

Globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Puu ja metsä

Forest.fi kertoo Suomen metsistä, metsätaloudesta ja koko metsäalasta.

Luonnonvarakeskus, Metsä

Metinfo, tietoa metsistä, metsien tilasta ja metsätilastoista

Metsäteollisuus ry.

MMM, Metsät

Puuinfo.fi – tietoa puurakentamisesta, puun käytöstä ja puusta sekä alan toimijoista ja tuotteista.

Puutuoteteollisuuden hankeportaali – tietoa puutuotealan tutkimushankkeista

Uusi puu – tietoa puupohjaisista biotuotteista, niiden yhteiskunnallisista vaikutuksista, taloudellisesta merkityksestä ja kasvunäkymistä.

Wood from Finland is a national promotion program for Finnish sawn timber operated by Business Finland and Finnish Sawmills Association.

Kalat ja vedet

Finnish Water Forum , Suomen vesifoorumi ry., viennin edistäminen

Luonnonvarakeskus, sininen biotalous

MMM, Kalat: hoito, käyttö ja suojelu

MMM, Vesi: tulvat, padot, vesistöt

Kalat.fi

Sinisen biotalouden tutkimus ja osaaminen – Strategiatyö

Energia

Bioenergia ry.

Energiateollisuus ry.

Motiva Oy

Suomen Biokaasuyhdistys ry

Suomen Lähienergialiitto ry, bioenergia

Kemia ja biotekniikka

Kemianteollisuus ry./bio- ja kiertotalous

Biotekniikan neuvottelukunta

Aalto-yliopisto, Biotuotteiden ja biotekniikan laitos

Ruoka

Elintarviketeollisuusliitto ry.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Food from Finland

Luonnonvarakeskus, innovatiivinen elintarvikeketju

Ruokafakta – faktatietoa Suomen elintarvikkeista kansainvälisesti vertailtuna

Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Luonnon palvelut

Aitoluonto.fi – luontoalan yrittäjyyttä elintarvike-, matkailu- ja hyvinvointialoilla esittelevä sivusto

Luonnontila.fi – tietoa Suomen luonnon tilasta ja sen kehityksestä

Ymparisto.fi – ympäristöhallinnon yhteinen verkkosivu

Kiertotalous

Sitra/Kiertotalous

Cleantech

Cleantech Finland

Teknologia

Agrotechnology from Finland

Kansainvälinen yhteistyö

MMM: EU ja kansainväliset asiat

Euroopan unionin Biotalouspaneeli

EU, Blue Bioeconomy