Aihesana: ilmastonmuutos

Miten maidon hiilijalanjälki voidaan nollata?

RuokaCase

Valion tavoitteena on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraali maito tarkoittaa, että päästöjä vähennetään…

Metsäteollisuus keskittyy tulevaisuudessakin viisaisiin ilmastotekoihin

Puu ja metsäBlogi

Metsäteollisuus ry rakentaa tiekarttaa toimialan tulevaisuuden ilmastotyöstä. Viisaita ratkaisuja yhdistää kolme asiaa: ne ovat pitkäjänteisiä,…

Ministeri Leppä käynnistää kiertueen luonnonvara-alan ilmastoratkaisuista

Suomi kehittääUutinen

Ministeri tapaa alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri Suomen Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kiertää vuoden…

Selvitys: Ilmastoystävälliseen ruokavalioon siirtyminen vaatii järjestelmätason muutoksen

Suomi kehittääUutinen

Ruokavalion ilmastovaikutusta voidaan vähentää 30–40 prosenttia ruokavaliota muuttamalla ja pitämällä huolta peltojen hiilivarannosta. Ilmastoystävälliseen ruokavalioon…

MMM:n talousarvioehdotus 2020: Kilpailukykyistä ruokaa ja kestävää luonnonvarojen käyttöä

Suomi kehittääUutinen

Maa- ja metsätalousministeriön vuoden 2020 toiminnan painopisteitä ovat entistä kilpailukykyisempi maa- ja elintarviketalous sekä luonnonvarojen…

Ympäristöministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2020 talousarvioksi

Suomi kehittääUutinen

Ympäristöministeriön ehdotus vuoden 2020 talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalle on yhteensä 235,5 miljoonaa euroa, mikä on 31,1…

Maankäytön ilmastovaikutukset otetaan Suomessa vakavasti

Suomi kehittääUutinen

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC käsittelee uusimmassa raportissaan maankäyttöä suhteessa ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen. Maankäytön ilmastovaikutukset…

Tietoisuutta ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä vahvistettava

Puu ja metsäUutinen

Tietoisuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyvistä sää- ja ilmastoriskeistä tulee tuoreen arvioinnin mukaan vahvistaa Suomessa edelleen. Riskit…

Kestävää talouskasvua ja innovaatioita uusiutuvista luonnonvaroista

Toimituksen valintaUutinen

Ilmastoviisaassa yhteiskunnassa hyvinvointi perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankekokonaisuudessa on edistetty…

EU:n LULUCF-asetuksen mukainen arvio Suomen metsien hiilinielutasosta 2021–2025 on valmistunut

Suomi kehittääUutinen

EU:n maankäyttöä koskeva LULUCF-asetus edellyttää, että jäsenmaat toimittavat komissiolle vuoden 2018 loppuun mennessä metsiensä hiilinielutasoa…

Uusia palontorjunta-aineita maasto- ja metsäpalojen hallintaan

Puu ja metsäCase

Maasto- ja metsäpalot ovat maailmanlaajuisia ongelmia, jotka aiheuttavat mittavia päästöjä sekä omaisuus- ja henkilövahinkoja. Ilmastonmuutoksen myötä…

Suomi esittää metsärahaston perustamista osaksi EU:n ja Afrikan välistä kumppanuus- ja investointiohjelmaa

Suomi kehittääUutinen

Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n mukaan tehokkain keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on metsäkadon torjunta ja maailman metsäpinta-alan merkittävä…

Tiilikainen: Pohjoismaiden otettava Euroopan ilmastojohtajuus

Puu ja metsäUutinen

”Pohjoismaiden on yhteisesti otettava Euroopan ilmastojohtajuus. Nyt kun Saksa hakee suuntaa ja Iso-Britannia on Brexitin pyörteissä,…

Lakiehdotukset: kivihiilikielto 2029, lisää biopolttoaineita liikenteeseen sekä biopolttoöljyä lämmitykseen ja työkoneisiin

EnergiaUutinen

Hallitus esittää, että kivihiilen käyttö sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena kielletään 1.5.2029 lukien. Kieltoon tähtäävä…

Liikenteen biopolttoaineet ovat osa ratkaisua ilmastonmuutoksen hillinnässä

EnergiaBlogi

Ilmastonmuutos on seurausta liiasta hiilidioksidista ilmakehässä. Riippumatta siitä, mistä hiilidioksidi ilmakehään joutuu – Euroopasta, Aasiasta,…

Sään ääri-ilmiöt haastavat maanviljelyn

RuokaBlogi

Ruuan riittävyys on Suomessa nykypäivänä itsestäänselvyys, mutta kulunut kesä sekä viime kesä ovat tuoneet esille,…