Aihesana: ilmastonmuutos

Suomi kehittääUutinen

Ministeri Leppä käynnistää kiertueen luonnonvara-alan ilmastoratkaisuista

Ministeri tapaa alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri Suomen Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kiertää vuoden…

03.01.2020

Suomi kehittääUutinen

Selvitys: Ilmastoystävälliseen ruokavalioon siirtyminen vaatii järjestelmätason muutoksen

Ruokavalion ilmastovaikutusta voidaan vähentää 30–40 prosenttia ruokavaliota muuttamalla ja pitämällä huolta peltojen hiilivarannosta. Ilmastoystävälliseen ruokavalioon…

19.08.2019

Suomi kehittääUutinen

MMM:n talousarvioehdotus 2020: Kilpailukykyistä ruokaa ja kestävää luonnonvarojen käyttöä

Maa- ja metsätalousministeriön vuoden 2020 toiminnan painopisteitä ovat entistä kilpailukykyisempi maa- ja elintarviketalous sekä luonnonvarojen…

19.08.2019

Suomi kehittääUutinen

Ympäristöministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2020 talousarvioksi

Ympäristöministeriön ehdotus vuoden 2020 talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalle on yhteensä 235,5 miljoonaa euroa, mikä on 31,1…

19.08.2019

Suomi kehittääUutinen

Maankäytön ilmastovaikutukset otetaan Suomessa vakavasti

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC käsittelee uusimmassa raportissaan maankäyttöä suhteessa ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen. Maankäytön ilmastovaikutukset…

08.08.2019

Puu ja metsäUutinen

Tietoisuutta ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä vahvistettava

Tietoisuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyvistä sää- ja ilmastoriskeistä tulee tuoreen arvioinnin mukaan vahvistaa Suomessa edelleen. Riskit…

11.04.2019

Toimituksen valintaUutinen

Kestävää talouskasvua ja innovaatioita uusiutuvista luonnonvaroista

Ilmastoviisaassa yhteiskunnassa hyvinvointi perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankekokonaisuudessa on edistetty…

19.03.2019

Suomi kehittääUutinen

EU:n LULUCF-asetuksen mukainen arvio Suomen metsien hiilinielutasosta 2021–2025 on valmistunut

EU:n maankäyttöä koskeva LULUCF-asetus edellyttää, että jäsenmaat toimittavat komissiolle vuoden 2018 loppuun mennessä metsiensä hiilinielutasoa…

12.12.2018

Puu ja metsäCase

Uusia palontorjunta-aineita maasto- ja metsäpalojen hallintaan

Maasto- ja metsäpalot ovat maailmanlaajuisia ongelmia, jotka aiheuttavat mittavia päästöjä sekä omaisuus- ja henkilövahinkoja. Ilmastonmuutoksen myötä…

11.12.2018

Suomi kehittääUutinen

Suomi esittää metsärahaston perustamista osaksi EU:n ja Afrikan välistä kumppanuus- ja investointiohjelmaa

Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n mukaan tehokkain keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on metsäkadon torjunta ja maailman metsäpinta-alan merkittävä…

22.11.2018

Puu ja metsäUutinen

Tiilikainen: Pohjoismaiden otettava Euroopan ilmastojohtajuus

”Pohjoismaiden on yhteisesti otettava Euroopan ilmastojohtajuus. Nyt kun Saksa hakee suuntaa ja Iso-Britannia on Brexitin pyörteissä,…

01.11.2018

EnergiaUutinen

Lakiehdotukset: kivihiilikielto 2029, lisää biopolttoaineita liikenteeseen sekä biopolttoöljyä lämmitykseen ja työkoneisiin

Hallitus esittää, että kivihiilen käyttö sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena kielletään 1.5.2029 lukien. Kieltoon tähtäävä…

18.10.2018

EnergiaBlogi

Liikenteen biopolttoaineet ovat osa ratkaisua ilmastonmuutoksen hillinnässä

Ilmastonmuutos on seurausta liiasta hiilidioksidista ilmakehässä. Riippumatta siitä, mistä hiilidioksidi ilmakehään joutuu – Euroopasta, Aasiasta,…

27.09.2018

RuokaBlogi

Sään ääri-ilmiöt haastavat maanviljelyn

Ruuan riittävyys on Suomessa nykypäivänä itsestäänselvyys, mutta kulunut kesä sekä viime kesä ovat tuoneet esille,…

27.08.2018

Suomi kehittääUutinen

Vesiosaamisen kysyntä kasvaa maailmalla – Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö liiketoiminnan kasvun avain Suomelle

Vettä kierrättävien ja säästävien ratkaisujen kysyntä kasvaa voimakkaasti ja ruuantuotanto lisääntyy vesialueilla. Suomi voi tarjota…

13.06.2018

Suomi kehittääBlogi

Ilmasto ja EU:n biotalousstrategian uudistaminen

9.2.2018 Biotalous mielletään usein kestäväksi talouden muodoksi, perustuuhan se uusiutuviin luonnonvaroihin ja kytkeytyy suurimpaan osaan…

09.02.2018

Näytä lisää ›