Aihesana: lääkkeet

Julkaisu: Suomi on biotalouden uusien innovaatioiden edelläkävijä

Puu ja metsäUutinen

Metsäbiotalouden uusia innovaatioita esitellään julkaisussa ”Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges”, jonka ovat kirjoittaneet…

Julkaisu: Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges

Puu ja metsäCase
Wood based bioeconomy solving global challenges.

Metsäbiotalouden uusia innovaatioita esitellään julkaisussa ”Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges”, jonka ovat kirjoittaneet…

Pohjoismaat tavoittelevat sinisen biotalouden kasvua

Kalat ja vedetUutinen

Pohjoismaiden ministerineuvosto on linjannut yhteiset tavoitteet veteen ja vesiluonnonvaroihin liittyvässä liiketoiminnassa. Ne määritellää…

Kasvien terveysväittämät

RuokaBlogi

16.11.2016 Elintarvikkeiden, kuten ravintolisien markkinointia on pyritty yhtenäistämään Euroopassa jo kohta kymmenen vuotta.…

Kuusesta saadaan suojaavia ja hoitavia ainesosia myös ihmisten hyvinvointiin

Puu ja metsäCase
An axe on a tree trunk.

Repolar Pharmaceuticals Oy valmistaa suomalaisen kuusen runkopihkaan perustuvia tuotteita. Kuusen pihkan on todettu in vitro*&…

Lääketeollisuus on osa biotaloutta

KemiaCase

Tämän päivän lääketeollisuus on yhä enenevässä määrin biotaloutta.…

Mitä bioteknologia on?

Suomi kehittääCase

Bioteknologia on elävien organismien, niiden osien tai ominaisuuksien hyödyntämistä tuotteissa, tuotantoprosesseissa ja…

Älypaperi ja -pakkaus

Puu ja metsäCase
Mevia intelligent medicine package.

On vanha ja tuttu juttu, että paperille painetaan tekstiä ja kuvia. Mutta mitä tarkoittaa, kun&…

Lääkkeitä puusta

Puu ja metsäCase
Abilar -cream.

Puussa on tuhansia yhdisteitä, joista tunnemme vain murto-osan. Monet yhdisteistä liittyvät puun puolustusmekanismeihin. Niiden…