Aihesana: metsät

Metsäneuvosto syventyi metsäalan tutkimukseen ja liiketoimintamahdollisuuksiin

Puu ja metsäUutinen

Kansallinen metsäneuvosto kokoontui 8. helmikuuta webinaariin, jossa tutkijat ja muut asiantuntijat esittelivät esimerkkien avulla metsäalaan…

Selvitys metsäluonnon monimuotoisuutta turvaavan metsälain pykälän toimivuudesta valmistui

Puu ja metsäUutinen

Vuonna 2014 toteutettu metsälakiuudistus ei tuoreen selvityksen mukaan näyttäisi lisänneen metsälain 10 §:ssä tarkoitettujen kohteiden…

Suomen metsäosaaminen herättää kiinnostusta Meksikossa

Puu ja metsäUutinen

Meksikon ja Suomen asiantuntijat tiivistävät yhteistyötä metsävarojen inventoinnissa ja kansallisten metsäohjelmien laatimisessa. Lisäksi keskustellaan metsien…

Lakiesitys metsityksen tukemisesta etenee eduskuntaan

Puu ja metsäUutinen

Hallitus antoi tänään esityksen laiksi, jonka nojalla tuettaisiin joutoalueiden metsittämistä. Kyseessä on uusi tukijärjestelmä, joka…

Uudet METSO-hankkeet turvaavat uhanalaisia metsälajeja sekä monimuotoisuuden kannalta tärkeitä tulvametsiä ja metsäluhtia

Puu ja metsäUutinen

Valtakunnalliset luonnonhoidon kehittämishankkeet ovat tärkeä osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toteutusta. Nyt keväällä käynnistyy…

MMM, Suomen Metsäyhdistys ja Suomen Metsämuseo Lusto: Suomalaisten suhde metsään on moninainen – uusi metsäsuhdemenetelmä auttaa ymmärtämään erilaisia arvostuksia

Puu ja metsäUutinen

Metsään liittyvät näkemykset ja arvostukset eivät välttämättä liity siihen, kuinka lähellä metsää ihminen on elänyt,…

Valtioneuvosto vahvisti päivitetyn kansallisen metsästrategian

Puu ja metsäUutinen

Valtioneuvosto vahvisti tänään periaatepäätöksellään metsäneuvoston joulukuussa hyväksymän päivitetyn kansallisen metsästrategian. Vuonna 2015 alun perin hyväksytyn…

EU:n LULUCF-asetuksen mukainen arvio Suomen metsien hiilinielutasosta 2021–2025 on valmistunut

Suomi kehittääUutinen

EU:n maankäyttöä koskeva LULUCF-asetus edellyttää, että jäsenmaat toimittavat komissiolle vuoden 2018 loppuun mennessä metsiensä hiilinielutasoa…

Uusia palontorjunta-aineita maasto- ja metsäpalojen hallintaan

Puu ja metsäCase

Maasto- ja metsäpalot ovat maailmanlaajuisia ongelmia, jotka aiheuttavat mittavia päästöjä sekä omaisuus- ja henkilövahinkoja. Ilmastonmuutoksen myötä…