Aihesana: metsät

Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun arviointi on valmistunut

Puu ja metsäUutinen

Metsähallituksen tulisi kehittää alue-ekologista suunnittelua huomioimaan laajemmin valtion metsien käytölle asetetut erilaiset…

Suomalainen tutkimus ilmastoviisaasta maankäytöstä antaa välineitä kansainväliseen ilmastotyöhön – Hiilestä kiinni -tulokset esillä OECD-maille Pariisissa

Puu ja metsäUutinen

Hiilestä kiinni –hankekokonaisuudessa on kehitetty erilaisia keinoja ohjata ilmastoviisaaseen maankäyttöön ja sovittaa yhteen…

MMM: Metsien monimuotoisuutta edistäville luonnonhoidon kehittämishankkeille on avattu rahoitushaku

Puu ja metsäUutinen

Valtakunnallisilla luonnonhoidon kehittämishankkeilla edistetään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tavoitteita ja kä…

Barentsin metsäfoorumi Rovaniemellä huipensi Suomen puheenjohtajuuskauden metsäsektorilla

Puu ja metsäUutinen

Barentsin metsäfoorumissa 4.-5.10.2023 keskusteltiin kokonaiskestävästä metsätaloudesta Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa.…

Metsäneuvosto syventyi metsäalan tutkimukseen ja liiketoimintamahdollisuuksiin

Puu ja metsäUutinen

Kansallinen metsäneuvosto kokoontui 8. helmikuuta webinaariin, jossa tutkijat ja muut asiantuntijat esittelivät esimerkkien avulla…

Selvitys metsäluonnon monimuotoisuutta turvaavan metsälain pykälän toimivuudesta valmistui

Puu ja metsäUutinen

Vuonna 2014 toteutettu metsälakiuudistus ei tuoreen selvityksen mukaan näyttäisi lisänneen metsälain 10 §:…

Suomen metsäosaaminen herättää kiinnostusta Meksikossa

Puu ja metsäUutinen

Meksikon ja Suomen asiantuntijat tiivistävät yhteistyötä metsävarojen inventoinnissa ja kansallisten metsä…

Lakiesitys metsityksen tukemisesta etenee eduskuntaan

Puu ja metsäUutinen

Hallitus antoi tänään esityksen laiksi, jonka nojalla tuettaisiin joutoalueiden metsittämistä. Kyseessä on…

Uudet METSO-hankkeet turvaavat uhanalaisia metsälajeja sekä monimuotoisuuden kannalta tärkeitä tulvametsiä ja metsäluhtia

Puu ja metsäUutinen

Valtakunnalliset luonnonhoidon kehittämishankkeet ovat tärkeä osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toteutusta.…

MMM, Suomen Metsäyhdistys ja Suomen Metsämuseo Lusto: Suomalaisten suhde metsään on moninainen – uusi metsäsuhdemenetelmä auttaa ymmärtämään erilaisia arvostuksia

Puu ja metsäUutinen

Metsään liittyvät näkemykset ja arvostukset eivät välttämättä liity…

Valtioneuvosto vahvisti päivitetyn kansallisen metsästrategian

Puu ja metsäUutinen

Valtioneuvosto vahvisti tänään periaatepäätöksellään metsäneuvoston joulukuussa hyväksymän…

EU:n LULUCF-asetuksen mukainen arvio Suomen metsien hiilinielutasosta 2021–2025 on valmistunut

Suomi kehittääUutinen

EU:n maankäyttöä koskeva LULUCF-asetus edellyttää, että jäsenmaat toimittavat komissiolle vuoden 2018 loppuun mennessä…

Uusia palontorjunta-aineita maasto- ja metsäpalojen hallintaan

Puu ja metsäCase

Maasto- ja metsäpalot ovat maailmanlaajuisia ongelmia, jotka aiheuttavat mittavia päästöjä sekä omaisuus-…