Aihesana: maankäyttö

Lausunnoilla olevaa luonnosta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi on täydennetty skenaariolaskelmilla

Suomi kehittääUutinen

Luonnonvarakeskuksen skenaariotarkastelun mukaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman luonnoksen toimenpiteillä saataisiin vuoteen 2035 mennessä 4,7 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin suuruinen…

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman luonnos lausuntokierrokselle

Suomi kehittääUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää 14.4.‒18.5.2022 lausuntoja valmistelutyöryhmän luonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi (MISU). Koko maankäyttösektorin kattava ilmastosuunnitelma…

Maa- ja metsätaloudessa on laaja kirjo keinoja, joilla voidaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään

Toimituksen valintaUutinen

Suomi on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kansallisen, Euroopan unionin ja kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen…

Eduskunnalle U-kirjelmä komission esityksestä uudeksi LULUCF-asetukseksi

Toimituksen valintaUutinen

Valtioneuvosto toimitti 30.9.2021 eduskunnalle U-kirjelmän Euroopan komission ehdotuksesta uudeksi maankäyttöä, maankäytön muutoksia ja metsiä koskevaksi…

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma laaditaan vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa

Puu ja metsäUutinen

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa valmisteleva virkamiestyöryhmä kuuli kesäkuun kokouksessaan suunnitelman kannalta keskeisten tutkimus- ja selvityshankkeiden edustajia. Valmistelua…

Käytännönläheisillä kehittämistoimilla kohti ilmastokestävää maankäyttöä

Toimituksen valintaUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt rahoituksen 38:lle maankäyttösektorin ilmastotoimikokonaisuuteen kuuluvalle Hiilestä kiinni -kehittämishankkeelle. Rahoitusta myönnettiin…

Maankäyttösektorilla merkittävät mahdollisuudet hiilensidontaan ja päästöjen vähentämiseen, toimet toteutettava luontoa vahvistaen

Puu ja metsäUutinen

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli torstaina maankäyttösektorin ilmastotoimista. Keskustelussa nousivat esiin mm. kannustimet toimien toteuttamiseen, tarve…

EU:n jäsenmailta yksimielinen tuki Suomen LULUCF-erillisjoustolle

Puu ja metsäUutinen

Euroopan Unionin jäsenmaat asettuivat 17.2.2021 pidetyssä pysyvien edustajien (Coreper) kokouksessa vastustamaan yksimielisesti komission delegoitua säädöstä…

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelu käynnistyy – MMM asetti ehdotusta valmistelevan työryhmän

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) laatii kuluvan vuoden loppuun mennessä kokonaisvaltaisen maa- ja metsätaloutta ja muuta…

MMM julkaisi maankäyttösektorin ilmastotoimia tukevan tieto-ohjelman

Toimituksen valintaUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on julkaissut tieto-ohjelman, jonka tavoitteena on edistää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden…

Metsitystuen tarkemmat ehdot vahvistettiin – haku avautuu maaliskuussa

Puu ja metsäUutinen

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jolla täsmennetään vuoden 2021 alussa voimaan tullutta metsitystukea koskevaa lakia tuen…

Maa- ja metsätalouden ilmastotoimien kehittämiseen tukea asetuksella

Toimituksen valintaUutinen

Valtioneuvosto antoi 7.1.2021 asetuksen maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteisiin myönnettävästä avustuksesta ja määrärahasta. Maa- ja metsätaloutta ja maankäytön…

Joutoalueiden metsitystuen ehdot tarkentumassa – asetusluonnos lausunnolle

Puu ja metsäUutinen

Joutoalueiden metsitystukea koskeva lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lakiin sisältyviä edellytyksiä metsittämiselle täsmennetään valtioneuvoston asetuksessa,…

Komissio julkaisi säädöksensä metsien hiilinielun vertailutasoiksi kaudelle 2021-2025

Puu ja metsäUutinen

Euroopan komissio on julkaissut LULUCF-asetuksen mukaisen delegoidun säädöksen EU-maiden metsien vertailutasoista vuosille 2021-2025. Suomen metsien…

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteitä koskeva asetusehdotus lausunnoille

Toimituksen valintaUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteisiin liittyvän asetusehdotuksen. Luonnos valtioneuvoston asetukseksi koskee vuotuisissa…

Uusi tutkimus- ja innovaatio-ohjelma luo ratkaisuja ilmastoviisaaseen maankäyttöön

Toimituksen valintaUutinen

Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on avata marraskuussa ilmastoviisaita maankäyttöratkaisuja luovan tutkimus- ja innovaatio-ohjelman rahoitushaku. Ohjelma…