Aihesana: #hiilestäkiinni

Maankäyttösektorin ilmasto-osaamiseen ja tiedon jalkauttamiseen keskittyvä hankehaku aukeaa huhtikuussa

Suomi kehittääUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö avaa huhtikuun alussa uuden rahoitushaun hankkeille, joiden tavoitteena on maankäyttösektorin toimijoiden osaamisen…

MMM: Kestävän kasvun ohjelmasta 4,4 miljoonan euron rahoitus neljälle metsätaloushankkeelle

Puu ja metsäUutinen
Metsämaisema.

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvassa haussa valittiin rahoitettavaksi neljä kehittämis- ja koulutushanketta, jotka tukevat metsätalouden…

MMM rahoittaa nautojen ruokinnan ilmastokestävyyden kehittämistä

RuokaUutinen

Luonnonvarakeskuksen vetämän konsortion hankkeessa tarkastellaan pötsimetaanin muodostumista vähentävän rehun lisäaineen käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä. Lisäksi selvitetään…

Metsätalouden ilmastokestävyyden ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen uutta tietoa ja työkaluja Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio -ohjelmasta

Puu ja metsäUutinen

Monitieteisen ohjelman hankkeissa syvennytään mm. keinoihin, joiden avulla metsien ja niiden maaperän hiilensidontaa sekä luonnon…

MMM: Suomen kestävän kasvun ohjelman metsätaloushankkeiden 2. rahoitushaku 8.9.2022–11.10.2022

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö avaa 8.9.2022 uuden hankehaun osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja maankäyttösektorin Hiilestä…

Suomen kestävän kasvun ohjelman metsätaloushankkeiden toinen rahoitushaku avautuu

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö avaa 8.9.2022 uuden hankehaun osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja maankäyttösektorin Hiilestä…

MMM: Suomen kestävän kasvun ohjelman metsätaloushankkeiden toinen rahoitushaku, hakuinfo

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö avaa syyskuussa uuden hankehaun osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja maankäyttösektorin Hiilestä…

Ilmastokestävä viljely tukee huoltovarmuutta ja luo uusia mahdollisuuksia yritystoiminnalle

RuokaUutinen

Ilmastonmuutosta hillitsevät ja siihen sopeutumista tukevat viljelykeinot vahvistavat myös huoltovarmuutta, ruokaturvaa ja luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi…

MMM rahoittaa 19 uutta Hiilestä kiinni -kehittämishanketta yhteensä 7,3 miljoonalla eurolla

Suomi kehittääUutinen

Uusissa Hiilestä kiinni -hankkeissa kehitetään ja pilotoidaan maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön alueellista ja…

MMM rahoittaa 19 uutta Hiilestä kiinni -kehittämishanketta yhteensä 7,3 miljoonalla eurolla ‒ yli sadan hankkeen kokonaisuus edistää maankäyttösektorin ilmastotyötä

Suomi kehittääUutinen

Uusissa Hiilestä kiinni -hankkeissa kehitetään ja pilotoidaan maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön alueellista ja…

MMM: Uusille Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio -hankkeille yhteensä viiden miljoonan euron rahoitus

Suomi kehittääUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa hallitusohjelman mukaisesta maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuudesta viisi uutta tutkimus- ja innovaatiohanketta.…

Uusille Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio -hankkeille yhteensä viiden miljoonan euron rahoitus

Suomi kehittääUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa hallitusohjelman mukaisesta maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuudesta viisi uutta tutkimus- ja innovaatiohanketta.…

Uusi tutkijaverkosto tarjoaa uransa alkuvaiheessa oleville ilmastotutkijoille koulutusta ja vertaistukea

Suomi kehittääUutinen

Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma ja Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen…

MMM: Hiilestä kiinni -rahoitushauissa saatiin yli 90 korkeatasoista hakemusta

UncategorizedUutinen
Hiilestä kiinni logo.

Lokakuussa alkaneisiin ja viime viikolla päättyneisiin maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -rahoitushakuihin tuli kaikkiaan 93 hyvin korkeatasoista…

Maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön ilmastokestävyyttä edistetään monitieteisellä tutkimuksella ja innovaatioilla

Suomi kehittääUutinen

Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio -ohjelma rahoittaa maankäyttösektorin ilmasto- ja kokonaiskestävyyden edistämiseen…

MMM: rahoitushaku 9.11.-15.12., metsäluonnon monimuotoisuus ja metsätalouden ilmastokestävyys

Puu ja metsäUutinen
Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Maa- ja metsätalousministeriö avaa rahoitushaun osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuutta.…