julkaisu

Luomuohjelma on tukenut sektorin kehittymistä – lisäpanostuksia tarvitaan

Hallituksen luomualan kehittämisohjelma on onnistunut nostamaan luomun näkyvyyttä sekä tiivistänyt toimijoiden välistä yhteistyötä. Lisäksi se…

Lue lisää ›

Erätaloudella on tutkimuksen mukaan merkittävä taloudellinen vaikutus Suomelle

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti torstaina 24.5.2018 Erätalous yritystoimintana -seminaarin, jonka yhteydessä julkaistiin valtioneuvoston kanslian VNTeas-rahoituksella…

Lue lisää ›

Onko laadukas talousvesi itsestäänselvä raaka-aine?

Suomi on tuhansien järvien maa, jonka runsaista ja puhtaista vesivaroista saa olla ylpeä. Kukapa ei…

Lue lisää ›

Biotalous kuihtuu ilman panostusta lisäarvoon ja älykkyyteen

5.4.2018 Suomi tunnustetaan laajalti johtavana biotalousmaana, ja VTT:n tuore raportti osoittaa, että meillä on edelleen…

Lue lisää ›

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaatii monitieteistä tutkimusta

Tapio on julkaissut selvityksen Suomelle keskeisistä tieto- ja osaamistarpeista, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Selvitys tuo…

Lue lisää ›

Ilmasto ja EU:n biotalousstrategian uudistaminen

9.2.2018 Biotalous mielletään usein kestäväksi talouden muodoksi, perustuuhan se uusiutuviin luonnonvaroihin ja kytkeytyy suurimpaan osaan…

Lue lisää ›

Selvitys: Vesihuoltolaitosten taloudellisia toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa

Suomi haluaa säilyttää asemansa vesihuollon mallimaana myös 2020-luvulla. Juuri ilmestyneen selvityksen mukaan tavoitteessa onnistuminen edellyttää,…

Lue lisää ›

Julkaisu: Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges

Metsäbiotalouden uusia innovaatioita esitellään julkaisussa ”Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges”, jonka ovat kirjoittaneet alan huippuosaajat…

Lue lisää ›

Elintarviketeollisuus hyödyntää sivuvirtansa tehokkaasti

Elintarviketeollisuuden yritykset valmistavat laadukkaista raaka-aineista ruokia ja juomia, jotka näkyvät ja maistuvat jokaisen suomalaisen ruokapöydässä.…

Lue lisää ›

Elintarviketeollisuuden toimialaraportti on julkistettu

– Elintarviketeollisuudessa henkilöstömäärä on nousussa. Lihanjalostus on työllistävin alatoimiala, vaikka eniten toimipaikkoja on leipomoteollisuudessa. Elintarviketeollisuuden…

Lue lisää ›

Puhtaista vesi- ja kalavaroista sekä vesiosaamisesta Suomen vientivaltti

Hallitus edistää Suomen runsaisiin vesi- ja kalavaroihin sekä korkealaatuiseen osaamiseen perustuvan liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä.…

Lue lisää ›

Strategia linjaa energia- ja ilmastotoimet vuoteen 2030 ja eteenpäin

Hallitus hyväksyi 24.11.2016 kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030. Se annetaan selontekona eduskunnalle, joka aloittaa…

Lue lisää ›

Puun käyttöä voidaan lisätä, jos monimuotoisuus turvataan entistä tehokkaammin

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen 24.10. neljättä kertaa käydyissä pyöreän pöydän keskusteluissa keskusteltiin metsien kestävästä käytöstä.…

Lue lisää ›

Sääntelystä biotalouden edistäjä -hankkeen taustaraportit julkaistu

Biotalous voisi vauhdittaa Suomen talouden kasvua. Sitä estää nyt sekä alan säädökset että säätelemättömyys. Sääntelystä…

Lue lisää ›

Raportti: Bio- ja kiertotalouden pilotointiympäristöt Suomessa

Työ- ja elinkeinoministeriö on teettänyt selvityksen Suomessa toimivista bio- ja kiertotalouden prosessien ja tuotteiden pilotointiin…

Lue lisää ›

Suomalaiset bio- ja kiertotalouden prosessitekniikan pilotointiympäristöt

Työ- ja elinkeinoministeriön VTT:llä teettämässä selvityksessä on koottu Suomessa toimivat bio- ja kiertotalouden prosessitekniikan ”open…

Lue lisää ›

Recommendations for the Finnish forest-based bioeconomy R&D

The Strategic Research Agenda (SRA) of the Forest-based Sector Technology Platform (FTP) provides an European-level…

Lue lisää ›

Niukat resurssit viisaasti käyttöön – sääntelystä biotalouden edistäjä

Kestävän biotalouden kasvua voidaan tukea merkittävästi kansallisilla lainsäädäntömuutoksilla. Monia biotalouden sektoreita voidaan vahvistaa myös pelkästään…

Lue lisää ›

Selvitys: Lainsäädäntömuutoksilla vauhtia biotalouteen

Kestävän biotalouden kasvua voidaan tukea merkittävästi kansallisilla lainsäädäntömuutoksilla. Monia biotalouden sektoreita voidaan vahvistaa myös pelkästään…

Lue lisää ›

Selvitys: Teollinen bioteknologia tarjoaa ratkaisuja biotalouden kasvuun

”Suomen teollisen bioteknologian ainutlaatuinen osaaminen tulisi ottaa huomioon biotalousstrategian toteutuksessa. Entsyymien ja mikro-organismien teollinen potentiaali…

Lue lisää ›

Parantaako biotalouden kehittyminen kemian poolin alueen huoltovarmuutta?

Syksyllä 2015 ilmestyneessä Huoltovarmuuskeskuksen rahoittamassa selvityksessä arvioidaan kemian alan näkökulmasta niitä mahdollisuuksia, joita biotalouden kehittäminen…

Lue lisää ›

Metsästä kohti biotalouden edelläkävijyyttä – Metsäalan strategisen ohjelman loppuraportti

Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) oli yksi viime hallituskauden kärkihankkeista. Sen avulla tavoiteltiin muun muassa metsäteollisuuden…

Lue lisää ›

Luonnon ilmaispalvelujen tunnistaminen edistää niiden kestävää käyttöä ja suojelua

”Kansallisen ekosysteemipalvelujen taloudellisen merkityksen arviointi” -hankkeen (Suomen TEEB) loppuraportti luovutettiin ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Raportin mukaan…

Lue lisää ›

Raportti: Biotalous on puunjalostuksen mahdollisuus

Yleinen taloustilanne on kääntänyt puutuotealan tilanteen hyvin epävarmaksi. Alan kannattavuus on heikolla tasolla, eikä merkittäviä…

Lue lisää ›

Suomesta luonnonvaratalouden edelläkävijä vuoteen 2050 mennessä

Hallitus lähetti 13.11.2014 eduskunnalle selonteon, jolla päivitetään vuonna 2010 annetun luonnonvaraselonteon linjaukset, strategiset tavoitteet ja…

Lue lisää ›

Puusiltarakentamisen taustaselvitys on valmistunut

Metsäalan strateginen ohjelma käynnisti yhteistyössä Liikenneviraston, Metsähallituksen ja Suomen Tieyhdistyksen sekä alan teollisuuden toimijoiden kanssa…

Lue lisää ›

Tutkimus kannustaa kokeilemaan kauppaa luontoarvoilla

Luontoarvopankit on yksi keino, jolla voi estää tai hidastaa luonnon monimuotoisuuden vähenemistä Suomessa, osoittaa Pellervon taloustutkimuksen (PTT) tuore tutkimus.

Lue lisää ›