Aihesana: lainsäädäntö

Selvitys metsäluonnon monimuotoisuutta turvaavan metsälain pykälän toimivuudesta valmistui

Puu ja metsäUutinen

Vuonna 2014 toteutettu metsälakiuudistus ei tuoreen selvityksen mukaan näyttäisi lisänneen metsälain 10 §:ssä tarkoitettujen kohteiden…

Esitys kalastuslain muuttamisesta eteni eduskunnan käsiteltäväksi

Suomi kehittääUutinen

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle kalastuslain muuttamista koskevan hallituksen esityksen. Esityksen muutosehdotukset koskevat uhanalaisten ja taantuneiden…

Niukat resurssit viisaasti käyttöön – sääntelystä biotalouden edistäjä

Suomi kehittääCase

Kestävän biotalouden kasvua voidaan tukea merkittävästi kansallisilla lainsäädäntömuutoksilla. Monia biotalouden sektoreita voidaan vahvistaa myös pelkästään…

Selvitys: Lainsäädäntömuutoksilla vauhtia biotalouteen

Suomi kehittääUutinen

Kestävän biotalouden kasvua voidaan tukea merkittävästi kansallisilla lainsäädäntömuutoksilla. Monia biotalouden sektoreita voidaan vahvistaa myös pelkästään…

Biotalous on joukkuelaji

Suomi kehittääBlogi

25.11.2015 Mielikuvissa biotalouden tähtipelaajia ovat yhtäältä uutterat maaseudun monialayrittäjät ja toisaalta suuryritysten luovat innovaattorit. Yksittäisten…

Näkökulmia biotalouden sääntelyn kehittämiseksi

Suomi kehittääUutinen

Ympäristöministeriössä järjestettiin 19.11.2015 Sääntelystä biotalouden edistäjä -hankkeen loppuseminaari, joka kokosi yhteen yli 100 biotaloudesta ja…

Sääntelystä biotalouden edistäjä -hankkeen loppuseminaari 19.11.2015

Suomi kehittääUutinen

Kutsu Sääntelystä biotalouden edistäjä -hankkeen loppuseminaariin 19.11.2015 Ympäristötiedon foorumi, ympäristöministeriö ja Sääntelystä biotalouden edistäjä -hanke järjestävät…

Biotalous ja naapuruussuhdelain mukainen kohtuuton rasitus

Suomi kehittääBlogi

26.10.2015 Useat biotaloudeksi katsottavat toiminnat tarvitsevat ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan voidakseen toimia. Esimerkkeinä voi mainita sahalaitokset,…

Biotalous on myös kiertotaloutta

Suomi kehittääBlogi

3.9.2015 Kierrätysmateriaalien tehokas hyödyntäminen on keskeinen osa kestävää biotaloutta. Tämä nousi selkeästi esille, kun VNKBIO-hanke…

Biotalous, innovaatiot ja politiikka – havaintoja sääntelystä

Suomi kehittääBlogi

20.5. 2015 Biotalouden edistäminen tarvitsee politiikkaa tuekseen. Mihin suuntaan meidän tulisi sitä kehittää? Olen saanut…

Elinkaarikustannukset ja ympäristövaikutukset julkisen rakentamisen kriteereiksi

Suomi kehittääUutinen

Ympäristö- ja työllisyysnäkökohdat tulevat painamaan tulevaisuudessa julkisissa hankinnoissa nykyistä enemmän. Hankintalain kokonaisuudistusta pohtineen työ- ja…

Säätytalolla pohdittiin biotalouden sääntelyä

Suomi kehittääUutinen

Helsingin Säätytalolla 4.2.2015 järjestetty Sääntelystä biotalouden edistäjä -hankkeen aloitusseminaari kokosi yhteen noin 120 biotaloudesta kiinnostunutta…

Sääntelystä biotalouden edistäjä -seminaari 4.2.2015

Suomi kehittääUutinen

Kutsu Sääntelystä biotalouden edistäjä -seminaariin 4.2.2015  klo 9:00-12:30. Ympäristötiedon foorumi ja ympäristöministeriö järjestävät yhdessä Niukat resurssit…

Lainsäädännön ja hallinnon esteet ja mahdollisuudet biotalouden edistämiseksi selvitetään

Suomi kehittääUutinen

Osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa käynnistyy työ, jonka tavoitteena on löytää keinoja biotalouden edistämiseksi lainsäädäntöä…

Sääntelystä biotalouden edistäjä -hanke

Suomi kehittääCase
A section sign on blue background. Illustrative picture.

Sääntelystä biotalouden edistäjä -hanke selvitti lainsäädännön ja hallinnon esteitä ja mahdollisuuksia biotalouden edistämiseksi Hanke on…