Aihesana: metsä

Yksityisille metsänomistajille voidaan tänä vuonna myöntää Kemera-tukia yhteensä 67,8 miljoonaa euroa

Puu ja metsäUutinen

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta vahvisti 22.4.2021 arviomäärärahan tämän vuoden Kemera-tukien maksamiseen. Määräraha yksityismetsissä tehtävien metsänhoito- ja perusparannustöiden…

Maatalousministerit pohjustivat CAP-sopua

Toimituksen valintaUutinen

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Brysselissä 22.-23. maaliskuuta. Kaksipäiväisen kokouksen pisin keskustelu käytiin yhteisen maatalouspolitiikan…

Suomen kansallisen biotalousstrategian päivitystyö etenee

Puu ja metsäUutinen

Suomen kansallisen biotalousstrategian päivitystyö etenee. Alueellisten toimijoiden kuuleminen päättyi ruotsinkielisten alueiden kuulemiseen, jossa mielipiteensä pääsivät…

Maankäyttösektorilla merkittävät mahdollisuudet hiilensidontaan ja päästöjen vähentämiseen, toimet toteutettava luontoa vahvistaen

Puu ja metsäUutinen

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli torstaina maankäyttösektorin ilmastotoimista. Keskustelussa nousivat esiin mm. kannustimet toimien toteuttamiseen, tarve…

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman ensimmäisistä hankkeista päätökset: 10 hankkeelle yhteensä 10,7 miljoonaa euroa

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt rahoituspäätökset Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman ensimmäiseen hakuun saapuneista hakemuksista.…

EU:n jäsenmailta yksimielinen tuki Suomen LULUCF-erillisjoustolle

Puu ja metsäUutinen

Euroopan Unionin jäsenmaat asettuivat 17.2.2021 pidetyssä pysyvien edustajien (Coreper) kokouksessa vastustamaan yksimielisesti komission delegoitua säädöstä…

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelu käynnistyy – MMM asetti ehdotusta valmistelevan työryhmän

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) laatii kuluvan vuoden loppuun mennessä kokonaisvaltaisen maa- ja metsätaloutta ja muuta…

Uudet metsien luonnonhoidon kehittämishankkeet ovat metsäpölyttäjien, lehtojen ja kalliometsien asialla

Puu ja metsäUutinen

Tänä vuonna käynnistyy neljä uutta valtakunnallista luonnonhoidon kehittämishanketta, joiden tavoitteena on turvata kalliometsien monimuotoisuutta, parantaa…

Rahoitushausta tukea ilmastokestävän maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kehittämiseen – hakijoiksi toivotaan hankkeita laajalla kirjolla

Toimituksen valintaUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on avannut rahoitushaun käytännönläheisille, tutkimustietoon perustuville kehittämishankkeille, jotka edistävät siirtymää kohti…

Metsitystuen tarkemmat ehdot vahvistettiin – haku avautuu maaliskuussa

Puu ja metsäUutinen

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jolla täsmennetään vuoden 2021 alussa voimaan tullutta metsitystukea koskevaa lakia tuen…

ForestValue: MMM mukana tukemassa metsäalan eurooppalaista tutkimusyhteistyötä

Puu ja metsäUutinen

ForestValue-verkosto (ERA-NET Cofund Action ForestValue – Innovating forest-based bioeconomy) on avannut vuoden 2021 eurooppalaisen yhteistutkimushankehaun,…

Joutoalueiden metsitystuen ehdot tarkentumassa – asetusluonnos lausunnolle

Puu ja metsäUutinen

Joutoalueiden metsitystukea koskeva lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lakiin sisältyviä edellytyksiä metsittämiselle täsmennetään valtioneuvoston asetuksessa,…

Metsän luonnontuotteet tarjoavat useita ansaintamahdollisuuksia metsänomistajille

Puu ja metsäBlogi

Kuusenkerkkä, pihka ja vaikkapa männynkuori tarjoavat tänä päivänä varteenotettavan lisäansiomahdollisuuden metsänomistajille. Kiinnostus luonnontuotteita ja koko…

Kasvinterveys koskettaa jokaisen elämää

RuokaBlogi

Vietämme parhaillaan YK:n kansainvälistä kasvinterveysvuotta. Vuosittain maailmassa menetetään 20 – 40 prosenttia sadosta kasvintuhoojien takia,…

Metsään.fi on metsä- ja ympäristötiedon kotipaikka, josta kaikki hyötyvät

Puu ja metsäCase

Metsään.fi-verkkosivusto on ainutlaatuinen kanava, jonka kautta metsänomistajat ja metsäalan palveluntarjoajat voivat hyödyntää metsävaratietoa monin tavoin.…

Virtuaalimetsä on metsänomistajan tulevaisuustyökalu

Puu ja metsäCase

Miltä metsäni näyttäisi harvennuksen jälkeen? Entä kuinka nopeasti puuntaimet peittäisivät hakkuuaukean vehreydellään? Stora Enson Virtuaalimetsä-sovellus…