Aihesana: metsä

EU:n maatalousministerit: metsäasioissa kunnioitettava kansallista päätäntävaltaa

Puu ja metsäUutinen

EU:n maatalous- ja kalastusministerit kokoontuivat Luxemburgissa 11.-12. lokakuuta. Asialistalla oli monta ajankohtaista keskustelua niin metsätaloudesta…

Suomen ja viiden muun EU-maan metsäministerit julkaisivat yhteisen lausuman metsäyhteistyön edistämisestä

Puu ja metsäUutinen

Viiden metsäisen EU-maan – Suomen, Ruotsin, Saksan, Slovakian ja Itävallan – metsäministerit kokoontuivat 5.10.2021 Itävallan…

Eduskunnalle U-kirjelmä komission esityksestä uudeksi LULUCF-asetukseksi

Toimituksen valintaUutinen

Valtioneuvosto toimitti 30.9.2021 eduskunnalle U-kirjelmän Euroopan komission ehdotuksesta uudeksi maankäyttöä, maankäytön muutoksia ja metsiä koskevaksi…

Metsätuhojen aiheuttajat hyötyvät ilmastonmuutoksesta – tutkimuksella ja kehittämistyöllä tuetaan hiilinielujen vahvistamista

Puu ja metsäUutinen

Hiilidioksidia sitovat ja varastoivat metsät peittävät yli 75 prosenttia Suomen maa-alasta. Metsien merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa…

Ministeri Leppä: Suomella tulee jatkossakin olla oma itsenäinen metsäpolitiikkansa

Puu ja metsäUutinen

Metsä ja ilmasto ovat tänä kesänä tapetilla EU:ssa. Luvassa on tiukkoihin päästövähennyksiin pyrkivä Fit for…

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma laaditaan vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa

Puu ja metsäUutinen

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa valmisteleva virkamiestyöryhmä kuuli kesäkuun kokouksessaan suunnitelman kannalta keskeisten tutkimus- ja selvityshankkeiden edustajia. Valmistelua…

Nuorten metsäneuvosto esitteli maa- ja metsätalousministerille ajatuksia kansallisen metsästrategian kehittämiseksi

Puu ja metsäUutinen

Nuorten metsäneuvosto -tapahtuma kokosi yhteen kolmekymmentä nuorta, jotka pääsivät kertomaan mielipiteensä Suomen metsäpolitiikasta maa- ja…

Metsähakkeen kysyntä lisääntyy turpeen ja kivihiilen korvautuessa

EnergiaUutinen

Turpeen ja kivihiilen korvautuminen lisää kiinteiden puupolttoaineiden kysyntää kaikkialla Suomessa. Puun kysyntä energiatuotantolaitoksilla nousee eri…

Metsiin liittyviä näkökulmia käsitellään useissa kansallisissa strategioissa ja ohjelmissa – tavoitteena toimien yhteensovittaminen

Toimituksen valintaUutinen

Kansallisen metsästrategian (KMS) tavoitteita toteutetaan myös monien muiden kansallisten strategioiden ja ohjelmien kautta. On tärkeää,…

Yksityisille metsänomistajille voidaan tänä vuonna myöntää Kemera-tukia yhteensä 67,8 miljoonaa euroa

Puu ja metsäUutinen

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta vahvisti 22.4.2021 arviomäärärahan tämän vuoden Kemera-tukien maksamiseen. Määräraha yksityismetsissä tehtävien metsänhoito- ja perusparannustöiden…

Maatalousministerit pohjustivat CAP-sopua

Toimituksen valintaUutinen

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Brysselissä 22.-23. maaliskuuta. Kaksipäiväisen kokouksen pisin keskustelu käytiin yhteisen maatalouspolitiikan…

Suomen kansallisen biotalousstrategian päivitystyö etenee

Puu ja metsäUutinen

Suomen kansallisen biotalousstrategian päivitystyö etenee. Alueellisten toimijoiden kuuleminen päättyi ruotsinkielisten alueiden kuulemiseen, jossa mielipiteensä pääsivät…

Maankäyttösektorilla merkittävät mahdollisuudet hiilensidontaan ja päästöjen vähentämiseen, toimet toteutettava luontoa vahvistaen

Puu ja metsäUutinen

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli torstaina maankäyttösektorin ilmastotoimista. Keskustelussa nousivat esiin mm. kannustimet toimien toteuttamiseen, tarve…

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman ensimmäisistä hankkeista päätökset: 10 hankkeelle yhteensä 10,7 miljoonaa euroa

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt rahoituspäätökset Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman ensimmäiseen hakuun saapuneista hakemuksista.…

EU:n jäsenmailta yksimielinen tuki Suomen LULUCF-erillisjoustolle

Puu ja metsäUutinen

Euroopan Unionin jäsenmaat asettuivat 17.2.2021 pidetyssä pysyvien edustajien (Coreper) kokouksessa vastustamaan yksimielisesti komission delegoitua säädöstä…

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelu käynnistyy – MMM asetti ehdotusta valmistelevan työryhmän

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) laatii kuluvan vuoden loppuun mennessä kokonaisvaltaisen maa- ja metsätaloutta ja muuta…