Aihesana: metsä

Ministeri Kurvinen: EU:n luonnon tilan parantamista koskevassa lainsäädäntöehdotuksessa tärkeitä joustoja turvepeltojen ennallistamiselle

Puu ja metsäUutinen

Euroopan komissio on tänään julkaissut lainsäädäntöehdotuksen luonnon tilan parantamisen tavoitteista. Aloitteessa on kyse laajamittaisesta elinympäristöjen…

Metsäneuvosto hyväksyi valmisteilla olevan uuden kansallisen metsästrategian tavoitteet

Puu ja metsäUutinen

Kansallinen metsäneuvosto hyväksyi 15.6.2022 pidetyssä kokouksessaan metsäneuvoston työvaliokunnan esityksen vuoteen 2035 ulottuvan kansallisen metsästrategian (KMS…

EUREKA: Global Stars Call for Joint R&D Projects with Brazil 26.4.-11.10.2022

Puu ja metsäUutinen
Metsämaisema.

EUREKA-verkoston puitteissa on avattu kansainvälinen yhteishaku ”Global Stars Call for Joint R&D Projects with Brazil”.…

Kestävän kasvun ohjelmasta yhteensä 3,8 miljoonan euron rahoitus viidelle metsätaloushankkeelle

Suomi kehittääUutinen

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvassa haussa on valittu rahoitettavaksi viisi kehittämis- ja koulutushanketta, jotka tukevat…

Metsänjalostuksen merkitys kasvaa tulevaisuudessa – vuoteen 2060 ulottuva uusi siemenviljelysten perustamisohjelma jo työn alla

Puu ja metsäUutinen

Metsäpuiden siemenhuolto perustuu Suomessa pääosin siemenviljelyksillä tuotettuun jalostettuun siemeneen. Jotta siemenpula ei yllättäisi meitä tulevaisuudessa,…

Ota kantaa valmisteilla olevaan Kansalliseen metsästrategiaan

Puu ja metsäUutinen

Suomen metsäpolitiikkaa ja julkisen vallan metsätoimia ohjaava Kansallinen metsästrategia uudistetaan tämän vuoden aikana. Vuoteen 2035…

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman luonnos lausuntokierrokselle

Suomi kehittääUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää 14.4.‒18.5.2022 lausuntoja valmistelutyöryhmän luonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi (MISU). Koko maankäyttösektorin kattava ilmastosuunnitelma…

Metsämiesten säätiö: 1,7 miljoonaa euroa apurahoja metsäalalle

Puu ja metsäUutinen
Metsämaisema.

Metsämiesten Säätiön hallitus on päättänyt 1,7 miljoonan euron apurahoista vuodelle 2022. Rahoitus kohdentuu Säätiön julkisen…

Metsäneuvosto hyväksyi valmisteilla olevan uuden kansallisen metsästrategian vision ja päämäärät

Puu ja metsäUutinen

Kansallinen metsäneuvosto hyväksyi 15.3.2022 pidetyssä kokouksessaan metsäneuvoston työvaliokunnan esityksen vuoteen 2035 ulottuvan kansallisen metsästrategian (KMS…

MMM rahoittaa 19 uutta Hiilestä kiinni -kehittämishanketta yhteensä 7,3 miljoonalla eurolla ‒ yli sadan hankkeen kokonaisuus edistää maankäyttösektorin ilmastotyötä

Suomi kehittääUutinen

Uusissa Hiilestä kiinni -hankkeissa kehitetään ja pilotoidaan maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön alueellista ja…

EU:n maatalousministerit keskustelevat metsäkadon vähentämisestä ja maatalouden vaikeasta markkinatilanteesta

Puu ja metsäUutinen

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Brysselissä 21. helmikuuta 2022. Ministerit keskustelevat mm. metsäkatoa koskevasta asetusehdotuksesta, maatalouden…

Uusi työohjelma ohjaa kohti kestävämpää maa- ja metsätalouden vesienhallintaa

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan työohjelma ohjaa jatkossa vesienhallinnan toimia kestävämmiksi muuttuvissa sääoloissa. Työohjelma koostuu visiosta…

Kansallinen metsästrategia uudistetaan tänä vuonna

Puu ja metsäUutinen

Kansallinen metsästrategia uudistetaan vuoden 2022 aikana. Uusi strategia ohjaa Suomen metsäpolitiikkaa ja julkisen vallan metsätoimia…

Uusi metsäkatoasetus ja CAP-linjaus ovat rajoittamassa pellonraivausta Suomessa

Puu ja metsäUutinen

Euroopan komissio julkaisi 17.11.2021 lakialoitteen, jolla pyritään ehkäisemään tiettyjen EU:n ulkopuolella tuotettujen, metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden…

Kestävän kasvun ohjelman metsätaloushankkeiden rahoitushaussa saatiin 25 hakemusta

Puu ja metsäUutinen

Metsätalouden ilmastokestävyyttä ja metsäluonnon monimuotoisuutta tukevien kehittämis- ja koulutushankkeiden rahoitushakuun saapui 25 hakemusta. Joulukuun 15.…

Kansallinen metsäneuvosto kantoi kokouksessaan huolta EU:n eri aloitteiden yhteisvaikutuksesta metsätalouden toimintaympäristöön

Puu ja metsäUutinen

Kansallinen metsäneuvosto keskusteli vuoden viimeisessä kokouksessaan 10.12.2021 ajankohtaisista metsiin liittyvistä EU-aloitteista. Puheenvuoroissa kannettiin huolta erityisesti…