Aihesana: metsä

Metsämiesten säätiö: apurahat vuodelle 2023 haussa 1.12.2022-31.1.2023

Puu ja metsäUutinen
Metsämaisema.

Vuoden 2023 haussa Metsämiesten Säätiö hakee erityisesti verkostohankkeita, joilla varmistetaan EU:n metsiä koskevan päätöksenteon korkea…

Biotalouspaneeli keskusteli strategian toimeenpanosta ja EU-vaikuttamisesta – Metsäbiotalouden tiedepaneeli valmistelussa

Puu ja metsäUutinen

Biotalousstrategian toteutusta seuraava Biotalouspaneeli kokoontui 24.11.2022. Asialistalla olivat muun muassa ehdotus Biotalouden tutkimuksen, kehittämisen ja…

Maa- ja metsätalousministeriö mukana eurooppalaisen metsäkumppanuus-hankkeen valmistelussa

Puu ja metsäUutinen

MMM on mukana eurooppalaisen metsäkumppanuus-hankkeen valmistelussa metsäsektorin tutkimusyhteistyön edistämiseksi. Euroopan metsäinstituutin (EFI) johdolla toteutettava 4-vuotinen…

Biotalouspaneeli keskusteli strategian toimeenpanosta ja EU-vaikuttamisesta – Metsäbiotalouden tiedepaneeli valmistelussa

Puu ja metsäUutinen

Biotalousstrategian toteutusta seuraava Biotalouspaneeli kokoontui 24.11.2022. Asialistalla olivat muun muassa ehdotus Biotalouden tutkimuksen, kehittämisen ja…

Ministerit keskustelivat EU:n metsästrategian toimeenpanosta ja lannoitteiden saatavuudesta ja kohtuuhintaisuudesta

Puu ja metsäUutinen

EU:n maatalousministerit kokoontuivat 21. marraskuuta Brysselissä. Ministerit keskustelivat EU:n metsästrategian toimeenpanosta. Lisäksi komissio esitteli tuoreen…

Komission LULUCF-esityksestä päästiin kolmikantaneuvotteluissa alustavaan sopuun

Puu ja metsäUutinen

Euroopan komission kesällä 2021 julkaiseman laajan 55-valmiuspaketin (Fit for 55) kaikki lainsäädäntöaloitteet ovat nyt edenneet…

Metsätalouden ilmastokestävyyden ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen uutta tietoa ja työkaluja Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio -ohjelmasta

Puu ja metsäUutinen

Monitieteisen ohjelman hankkeissa syvennytään mm. keinoihin, joiden avulla metsien ja niiden maaperän hiilensidontaa sekä luonnon…

Ministerit keskustelivat metsien tilan seurannasta – Suomi mukana perustamassa For Forests –ryhmää

Puu ja metsäUutinen

EU:n maatalousministerit kokoontuivat 17. lokakuuta 2022 Luxemburgiin maatalous- ja kalastusneuvostoon. Ministerit keskustelivat mm. Suomen ja…

EU:n maatalousministerit keskustelevat Itämeren kalastuskiintiöistä ja maatalouden markkinatilanteesta – myös yhteistyö metsien tilan seurannassa esillä

Kalat ja vedetUutinen

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Luxemburgissa 17.-18. lokakuuta 2022. Ministerit keskustelevat mm. neuvoston asetuksesta koskien Itämeren…

Metsätalouden uuteen METKA-kannustejärjestelmään liittyvät asetusluonnokset lausunnoille

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille kaksi asetusluonnosta, jotka liittyvät eduskunnassa parhaillaan käsiteltävään metsätalouden uutta…

MMM: Kestävän kasvun ohjelman metsätaloushankkeiden 2. rahoitushakuun 17 hakemusta

Puu ja metsäUutinen

Metsätalouden ilmastokestävyyttä ja metsäluonnon monimuotoisuutta tukevien kehittämis- ja koulutushankkeiden toisessa rahoitushaussa jätettiin 17 hakemusta. Lokakuun…

Luonnos Kansalliseksi metsästrategiaksi 2035 lausunnoille

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille luonnoksen Kansalliseksi metsästrategiaksi (KMS2035). Uudistettu strategia tulee ohjaamaan Suomen…

Metsämiesten säätiö: Apurahahaku vuodelle 2023 avoinna 1.12.2022-31.1.2023

Puu ja metsäUutinen

Vuoden 2023 apurahanjaossa Metsämiesten säätiö hakee erityisesti verkostohankkeita, joilla varmistetaan EU:n metsiä koskevan päätöksenteon korkea…

MMM, YM: Rahoitushaku metsien monimuotoisuutta turvaaville yhteistoimintaverkostohankkeille avoinna 15.11.2022 saakka

Puu ja metsäUutinen
Metsämaisema.

Yhteistoimintaverkostohankkeilla edistetään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tavoitteita ja käytännön toteutusta. Maa- ja metsätalousministeriö ja…

Metsätalouden kannustejärjestelmä uudistuu

Puu ja metsäUutinen

Valtioneuvosto antoi 19.9.2022 eduskunnalle esityksen metsätalouden uutta määräaikaista kannustejärjestelmää, METKA, koskevaksi laiksi. Uusi METKA-järjestelmä tulee…

Suomen kestävän kasvun ohjelman metsätaloushankkeiden toinen rahoitushaku avautuu

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö avaa 8.9.2022 uuden hankehaun osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja maankäyttösektorin Hiilestä…