Aihesana: metsä

Maankäyttösektorin ilmasto-osaamiseen ja tiedon jalkauttamiseen keskittyvä hankehaku aukeaa huhtikuussa

Suomi kehittääUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö avaa huhtikuun alussa uuden rahoitushaun hankkeille, joiden tavoitteena on maankäyttösektorin toimijoiden osaamisen…

Metsätuholain muutokset voimaan huhtikuun alussa

Puu ja metsäUutinen

Metsätuholain muutokset tulevat voimaan 1.4.2023 alkaen. Muutoksilla jatketaan lakiin sisältyvän tukijärjestelmän voimassaoloaikaa laajojen metsätuhojen torjumiseksi…

Selvitys: EU:n politiikkatoimilla puunkorjuun kustannuksia ja työvoimatarvetta lisäävä vaikutus

Puu ja metsäUutinen

EU:ssa valmistelussa olevilla metsiin liittyvillä politiikoilla voi olla merkittäviä vaikutuksia puunkorjuuseen, korjuukustannuksiin sekä kalusto- ja…

Metsämiesten Säätiö: apurahoja myönnetty 1,7 miljoonaa euroa vuodelle 2023

Puu ja metsäUutinen
Metsämaisema.

Metsämiesten Säätiön hallitus on päättänyt 1,7 miljoonan euron apurahoista vuodelle 2023. Rahoitus kohdentuu Säätiön julkisen…

Metsäalan pyöreä pöytä etsii ratkaisuja hiilinielujen vahvistamiseksi

Puu ja metsäUutinen

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo ja maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen ovat kutsuneet koolle metsäalan…

Osaamisen päivittämisellä on ratkaiseva rooli maa- ja metsätalouden ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, kertoo tuore selvitys

Puu ja metsäUutinen

Osaamisella on avainrooli maa- ja metsäalan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, käy ilmi tänään julkaistusta selvityksestä. Maa- ja…

MMM: Kestävän kasvun ohjelmasta 4,4 miljoonan euron rahoitus neljälle metsätaloushankkeelle

Puu ja metsäUutinen
Metsämaisema.

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvassa haussa valittiin rahoitettavaksi neljä kehittämis- ja koulutushanketta, jotka tukevat metsätalouden…

Työryhmä selvittämään täydentäviä keinoja maankäyttösektorin nettonielujen vahvistamiseksi

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut poikkihallinnollisen työryhmän valmistelemaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa mahdollisesti täydentäviä toimia. Valtioneuvosto hyväksyi…

Kansallisen metsästrategian toimeenpano käynnistyy

Puu ja metsäUutinen

Kansallinen metsäneuvosto valmisteli vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 25.1.2023 uuden kansallisen metsästrategian (KMS2035) toimeenpanoa sekä linjasi metsäneuvoston…

Puumarkkinatyöryhmän yhteisenä tavoitteena hyväkasvuiset ja terveet metsät

Puu ja metsäUutinen

Metsäalan toimijat pitävät tärkeänä, että ensiharvennukset hoidetaan suositusten mukaisesti. Maa- ja metsätalousministeriön asettama puumarkkinatyöryhmä korostaa…

Uusi metsäbiotalouden tiedepaneeli vahvistaa metsiin pohjautuvan kestävän arvoketjun tietopohjaa

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat asettaneet metsäbiotalouden tiedepaneelin tukemaan metsiin, metsäteollisuuteen ja…

EU:n metsäkatoasetuksen alustava sopu hyväksytty – etenee viralliseen hyväksyntään

Puu ja metsäUutinen

EU-jäsenmaiden pysyvien edustajien sijaiset hyväksyivät kokouksessaan 21.12. metsäkatoasetuksen alustavan sovun, joka saavutettiin kolmikantaneuvotteluissa aiemmin joulukuussa.…

Luonnonvarakeskuksen selvitys maankäyttösektorin nettonieluista on valmistunut

Puu ja metsäUutinen

Metsien nettonielun vähenemisen merkittävimmät syyt ovat puuston kasvun hidastuminen, hakkuumäärä ja uusi maaperäpäästöjen arviointitapa, todetaan…

MMM: Eräät luonnonvaratalouden valtionavut 2023 haettavissa 30.12.2022 saakka

Luonnon palvelutUutinen

Haettavana on vuoden 2023 talousarvioesityksessä luonnonvara-alan yleishyödyllisille yhteisöille osoitetut avustukset. Myönnettävät avustukset kohdennetaan luonnonvaratalouden kasvua…

Kansallinen metsäneuvosto hyväksyi uuden Kansallisen metsästrategian

Puu ja metsäUutinen

Kansallinen metsäneuvosto hyväksyi 14.12.2022 uuden vuoteen 2035 ulottuvan Kansallisen metsästrategian (KMS2035). Uusi Kansallinen metsästrategia on…

Metsämiesten säätiö: apurahat vuodelle 2023 haussa 1.12.2022-31.1.2023

Puu ja metsäUutinen
Metsämaisema.

Vuoden 2023 haussa Metsämiesten Säätiö hakee erityisesti verkostohankkeita, joilla varmistetaan EU:n metsiä koskevan päätöksenteon korkea…