Aihesana: metsä

MMM: Metkan tukitasot ja -ehdot on vahvistettu

Puu ja metsäUutinen

Valtioneuvosto on 16.11.2023 antanut asetuksen metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain voimaantulosta…

Ministeri Essayah osallistuu ministeritapaamiseen Itävallassa

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah osallistuu 25.-26.9. For Forest –yhteistyöryhmän ministeritapaamiseen Wienissä.…

Maa- ja metsätalousministeriö mukana Ylen Hyvin sanottu -hankkeessa ja keskustelufestivaaleilla

RuokaUutinen

Hyvin sanottu on Ylen ja Erätauko-säätiön vetämä hanke, jonka tavoitteena on…

Lähes sataa lehtoa on hoidettu Lehtohelmet-hankkeessa

Puu ja metsäUutinen

Lehtokeskusalueiden luontohelmet -hankkeessa (Lehtohelmet) on suunniteltu ja toteutettu lehtojen luonnonhoitotöitä parin vuoden aikana kohta…

Luonnonvara- ja biotalouspäivät 2023: Kestävä kasvu ohjaa tulevia vuosia

Puu ja metsäUutinen

Luonnonvara- ja biotalouspäivillä 20.-21.9.2023 Lappeenrannassa keskusteltiin tänä vuonna kestävästä kasvusta. Kestä…

Metsämiesten Säätiö: apurahat vuodelle 2024 haussa 1.12.2023 – 31.1.2024

Puu ja metsäUutinen

Vuoden 2024 haussa Metsämiesten Säätiö tähtää strategiansa mukaiseen metsäalaa vaikuttavasti ja vastuullisesti…

MMM: Rahoitus 13 hankkeelle, jotka vievät käytäntöön Hiilestä kiinni -kokonaisuudessa tuotettua ilmasto-osaamista ja tietoa

Puu ja metsäUutinen
Metsämaisema.

Hankkeiden tavoitteena on saada ilmastotieto tehokkaammin käyttöön osaamisen kehittämisen, neuvonnan, koulutuksen ja…

Yritysten merkitys luontokadon hillitsemisessä ja luontopositiivisuuden lisäämisessä on kasvanut – haastetta ei ratkaista ilman yhteistyötä

Puu ja metsäUutinen

Kansainvälinen luonnonvaraverkosto kokoontui keskustelemaan Kunming-Montrealin biodiversiteettitavoitteiden toimeenpanosta. Yksityisen sektorin sitoumuksia havainnollistettiin rahoitusalan, konsultoinnin, ruokaketjun…

Joutoalueiden metsitystuki päättyy – siirtymävaihetta koskeva hallituksen esitys lausuntokierrokselle

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta laiksi, jolla säädettäisiin metsitystukijärjestelmä…

Metsäneuvosto edistää moniäänistä keskustelua metsien käytöstä

Puu ja metsäUutinen

Kautensa päättävä metsäneuvosto keskusteli 14.6. kokouksessaan metsäsektorin tulevaisuudesta ja biotalouden vahvistuvasta roolista.…

Ministerit keskustelivat maa- ja metsätalouden roolista vihreän siirtymän toteuttamisessa

Puu ja metsäUutinen

EU:n maatalousministerit kokoontuivat 11.-13. kesäkuuta Ruotsiin epäviralliseen ministerikokoukseen. Puheenjohtajamaa Ruotsin johdolla ministerit…

EU:n metsäkatoasetus voimaan kesäkuun lopussa

Puu ja metsäUutinen

EU:n metsäkatoasetus on julkaistu 9.6.2023. Asetuksella pyritään minimoimaan EU:n osuus maailmanlaajuiseen metsä…

Hiilestä kiinni -hankkeissa tehdään vaikuttavaa ilmastotyötä – tuloksista hyötyä pitkälle tulevaisuuteen

Puu ja metsäUutinen

Hiilestä kiinni -kokonaisuudessa on tehty merkittävä satsaus ilmastokestävän maa- ja metsätalouden…

MMM: ForestValue2 -haku tutkimushankkeille 1.9.2023 saakka

Puu ja metsäUutinen
Metsämaisema.

ForestValue2 is launching a transnational call for proposals for research, development and innovation in the&…

MMM: Hiilestä kiinni -kehittämishankkeiden 3. hankehaku käynnissä 4.4.-28.4.2023

Suomi kehittääUutinen
hiilestä kiinni logo.

Hiilestä kiinni -kehittämishankehaku kierros 3 -haussa etsitään maa- ja metsätalouden ilmastotietoa käytä…

Omavarainen alkutuotanto ja vihreä siirtymä rakentavat kokonaisturvallista yhteiskuntaa – maa- ja metsätalousministeriön virkakunnan ehdotuksia tulevaan hallitusohjelmaan

Suomi kehittääUutinen

Puhdas ruoka ja vesi ovat tulevaisuudessa elintärkeintä pääomaa kaikille kansalaisille ja koko maailmalle.…