Aihesana: metsä

Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehittämisestä keskustellaan pyöreän pöydän tapaamisessa

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen…

Suomen kuivuusriskien hallinnan suuntaviivat lausunnoille

Toimituksen valintaUutinen

Suomen kuivuusriskien hallintaa kehitetään kokonaisvaltaisesti kuivuuden yhteiskunnallisten vaikutusten vähentämiseksi. Tavoitteet ja toimenpiteet…

Metsäbiotalouden arvonlisäyksen kasvu on tuonut hyvinvointia

Puu ja metsäBlogi

Odotukset metsäbiotalouden arvonlisän kasvattamiseksi ovat suuret. Arvonlisän kasvuun on panostettu investoinneilla uusiin…

Suomi ja Kanadan Nova Scotia tiivistävät yhteistyötä metsäsektorilla

Puu ja metsäUutinen

Kanadan Nova Scotian provinssin ja Suomen välinen toimintasuunnitelma metsä- ja biotalousyhteistyön tiivistä…

EU:n 16 jäsenvaltiota Suomen johdolla: Kestävän biotalouden tulee olla seuraavan komission työohjelman keskiössä

Toimituksen valintaUutinen

Euroopan unionin neljän metsäisen jäsenvaltion muodostaman For Forest -ryhmän yhteisen julkilausuman…

Valtio tukee yksityisten metsänomistajien metsänhoito- ja metsänparannustöitä 38,4 miljoonalla eurolla vuonna 2024

Puu ja metsäUutinen

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi 25.4. puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen osoitetun myöntövaltuuden ja määrärahan…

Suomi ja Meksiko jatkavat metsäsektorin yhteistyötä

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah allekirjoitti 25.4.2024 uuden metsäalan yhteistyötä koskevan yhteisymmärryspö…

Sopeutusten ohella kehysriihi turvasi huoltovarmuutta ja loi kasvun edellytyksiä

Toimituksen valintaUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö osallistuu hallituksen kehysriihessään 15.–16.4.2024 linjaamiin säästötoimiin vähentämä…

Metsäkatolakia valmistellaan samalla, kun asetuksen haasteisiin haetaan ratkaisuja EU-tasolla

Puu ja metsäUutinen

Euroopan unionin metsäkatoasetus tuli voimaan kesäkuussa 2023. Asetukseen perustuvan kansallisen lainvalmistelun ja toimijoiden valmistautumisen…

Maailman metsäpäivä muistuttaa metsien inspiroimista innovaatioista

Puu ja metsäCase
Maailman metsäpäivän logo, jossa teksti International day of forests ja forests and innovation, new solutions for a better world.

YK:n Maailman metsäpäivää (International Day of Forest) vietetään jälleen 21. maaliskuuta.…

Metsäneuvosto keskusteli kansallisen metsästrategian toimeenpanosta

Puu ja metsäUutinen

Metsäalan yhteistyöfoorumin kokouksessa 5.3.2024 käytiin läpi kansallisen metsästrategian ensimmäisen vuoden…

Helmi-ohjelmassa tehtiin vuonna 2023 merkittäviä tekoja luontokadon hidastamiseksi

Puu ja metsäUutinen

Helmi-elinympäristöohjelma edisti vuonna 2023 aktiivisesti elinympäristöjen kunnostusta ja hoitoa. Ohjelma on ympä…

HAMKin uusi kansainvälinen tutkinto-ohjelma kouluttaa kestävän metsätalouden osaajia

Puu ja metsäCase
Students stand in the forest with measuring sticks.

Hämeen ammattikorkeakoulussa eli HAMKissa käynnistyi syksyllä 2023 englanninkielinen kestävän metsätalouden koulutusohjelma.…

Vapaaehtoinen metsien suojelu metsänomistajien suosiossa – METSO-ohjelman ympäristötukisopimuksissa ja luonnonhoitotöissä ennätyslukemat

Puu ja metsäUutinen

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa (METSO-ohjelma) suojeltiin viime vuonna kaikkiaan lähes 10 000 hehtaaria metsäisiä…

Metsäisiä direktiiviluontotyyppejä käsittelevä raportti tuo lisätietoa EU:n biodiversiteettistrategian kansallisten sitoumusten valmisteluun

Puu ja metsäUutinen

Luontodirektiivin toimeenpanoa tukevassa hankkeessa selvitettiin neljän puustoisen luontotyypin tilaa, niitä koskevia tietopuutteita ja keinoja…

Luonnonvarakeskuksen päivitetty skenaariotarkastelu maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta on valmistunut

Puu ja metsäUutinen

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman täysimääräisellä toimeenpanolla saavutetaan tavoitellut vähintään kolmen…