Aihesana: työllisyys

TEM:n talousarvioehdotuksen kärkinä työllisyyden, uudistumisen ja vähähiilisyyden edistäminen

Toimituksen valintaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle ehdotetaan vuodelle 2023 määrärahoja yhteensä 3,78 miljardia euroa, joka…

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastolla lievennetään Suomessa turpeen energiakäytön vähentämisen haittavaikutuksia – ohjelmaehdotus lausuntokierrokselle

EnergiaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) ohjelmaehdotuksesta,…

EU:n työministerit keskustelevat digitaalisen ja vihreän siirtymän vaikutuksista työelämään

Suomi kehittääUutinen

Työllisyys-, sosiaali-, terveys ja kuluttajasuoja-asioista (TSTK) vastaavien ministerien epävirallinen kokous järjestetään…

Osallistu aluekehittämisen suuntaviivojen 2040 laadintaan vastaamalla kyselyyn alueiden haasteista ja kehitysnäkymistä

Suomi kehittääUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt kaikille avoimen kyselyn, jossa kerätään…

Hallitus tukee yritysten kasvua kehittämällä yrittäjyyden edellytyksiä – periaatepäätös yrittäjyydestä lähtee lausuntokierrokselle

Suomi kehittääUutinen

Yritysten menestyminen on yksi avain yhteiskunnan hyvinvointiin. Hallitus haluaa lisätä yritysten luottamusta siihen, että…

Metsäbiotalous luo hyvinvointia kaikille Suomen maakunnille

Puu ja metsäBlogi

Metsäbiotalous on edelleen yksi maakuntien talouden peruspilareista ja sen osuus Suomen viennistä on merkittä…

Uusia työpaikkoja syntyi viime vuonna yli 260 000 – työllisyys kasvoi 25 000:lla

Suomi kehittääUutinen

Työllisyyden kasvu kiihtyi Suomessa voimakkaasti vuoden 2017 loppupuolelta lähtien. Vuositasolla työllisyys kasvoi 25 000 henkilö…

Näin syntyy uusia työpaikkoja biotalouden ja puhtaan teknologian asiantuntijoille

Suomi kehittääUutinen

Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden alan yrityksillä on ollut vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa etenkin…