Aihesana: kärkihanke @fi

Kärkihanke paransi Suomen osaamista ravinteiden kierrätyksessä

Suomi kehittääUutinen

Hallituksen kärkihankkeesta ravinteiden kierrätyksen lisäämiseksi ja Itämeren ja vesiensuojelun tehostamiseksi on…

Jätevesi juomavedeksi ja levistä energiaa – Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagenda lausunnolla

Uutinen

Jätevesi juomavedeksi, särkikaloista trendiruokaa, kalanperkeistä ravintolisiä ja levistä energiaa. Ei mitään kalajuttuja,…

Kärkihanke: Ravinteet kiertoon – vesistöt kuntoon

Suomi kehittääCase
Kierrätysravinteilla voidaan korvata perinteisiä lannoitteita: kierrätettävissä olevaa fosforia yhteensä 26 000 tonnia vuodessa, josta suurin osa eli 19 300 tonnia tulee kotieläinten lannasta.

Ruoantuotannossa syntyvien sivuvirtojen tehokas hyödyntäminen on olennainen osa bio- ja kiertotaloutta. Biomassojen ravinteiden…

Merkittävä kärkihankerahoitus Iijoelle – Uusi askel vaelluskalakantojen elvyttämisessä

Kalat ja vedetUutinen

Hallitus elvyttää Iijoen vaelluskalakantoja. Kärkihankkeessa rakennetaan kalatie Iin Raasakan voimalaitoksen yhteyteen, käynnistetään…

Energiateknologian kärkihankehakuun 23 uutta hakemusta

EnergiaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö sai määräaikaan mennessä 23 uutta investointitukihakemusta uusiutuvan energian ja uuden…

Kansallinen biotalouspaneeli keskusteli alaa edistävistä hankkeista

Suomi kehittääUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama kansallinen biotalouspaneeli kokoontui 4.10.2016 elinkeinoministeri Olli Rehnin ja maatalous- ja…

Ravinteiden kierrätys käytäntöön!

Uutinen

Rahoitusta tarjolla uusiin ratkaisuihin Hallituksen kiertotalouden kärkihankkeeseen kuuluva Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma tuo yhteensä…

Biotalous- ja cleantech-strategiat läpivalaisussa: millä keinoin kohti systeemimuutoksia?

Suomi kehittääBlogi

18.5.2016 Valtioneuvosto teki vuonna 2014 päätöksen cleantechin ja biotalouden vauhdittamisesta. Päätöksen perustana olevissa…

Laaja biotalouspaneeli lisää alan toimijoiden vuorovaikutusta

Suomi kehittääUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama biotalouspaneeli kokoontui ensimmäisen kerran 19.1.2016. Se edistää biotalous ja…

Itsenäisyyden juhlavuoden kansallispuisto Suomussalmen Hossaan

Suomi kehittääUutinen

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen esittää itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 kansallispuistoa Suomussalmen Hossaan ja…