Aihesana: Vähähiilisyys

Työ- ja elinkeinoministeriö linjasi energiatuen painopisteet vuodelle 2024

EnergiaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt linjaukset vuoden 2024 energiatuen painopisteistä. Energiatuella edistetään uusiutuvan energian…

Toimialojen tiekartat kirkastavat energiasiirtymän vaihetta ja yritysten suunnitelmia kohti vähähiilisyyttä – päivitykset valmiita kesään mennessä

EnergiaUutinen

Toimialojen vähähiilisyystiekarttojen päivittäminen on vauhdissa. Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti 1.2.2024…

TEM: Muutoksia energiatuen myöntämisen ehtoihin vuosina 2023-2027

EnergiaUutinen

Valtioneuvosto antoi 14.12.2023 asetuksen, jolla muutetaan energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023–2027 annettua asetusta. Muutos&…

TEM: Investointitukea kolmelle uuden energiateknologian demohankkeelle muun muassa hiilidioksidin talteenottoon

EnergiaUutinen

Hallituksen raha-asianvaliokunta puolsi 14.12.2023 investointituen myöntämistä kolmelle uuden energiateknologia suurelle demonstraatiohankkeelle. Puollot saivat Koppö…

Valtiolta 200 miljoonan euron pääomitus Ilmastorahasto Oy:lle

Suomi kehittääUutinen

Valtioneuvosto valtuutti 24.11.2022 työ- ja elinkeinoministeriön tekemään valtion puolesta 200 miljoonan euron vastikkeettoman sijoituksen…

EU:n innovaatiorahasto: Suurten hankkeiden RePowerEU -hakukierros 3.11.2022-16.3.2023

EnergiaUutinen

Haussa on jaossa kaikkiaan kolme miljardia euroa vähähiili-investointeihin, teollisuuden sähköistymiseen, vetyyn…

Business Finland: Vähähiilinen rakennettu ympäristö – innovaatiorahoitushaku 31.10.2022 saakka

RakentaminenUutinen

Tavoitteena on vauhdittaa rakennusalan ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien…

TEM:n talousarvioehdotuksen kärkinä työllisyyden, uudistumisen ja vähähiilisyyden edistäminen

Toimituksen valintaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle ehdotetaan vuodelle 2023 määrärahoja yhteensä 3,78 miljardia euroa, joka…

EU:n energiaministerit linjaavat energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian velvoitteita tiukentavia esityksiä 27.6. Luxemburgissa

EnergiaUutinen

EU:n energiaministerit tapaavat 27.6.2022 neuvoston kokouksessa Luxemburgissa. Kyseessä on merkittävä kokous, sillä tavoitteena on…

YM: 30 hakemusta Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmaan

RakentaminenUutinen
Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman ympäristöministeriön toiseen hakukierrokseen osallistuneet 30…

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta lausunnolle

EnergiaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistukeen liittyvästä valtioneuvoston…

Viisi uutta energia-alan hanketta ehdolla suomalais-kiinalaisen yhteistyön demonstraatiohankkeiksi

EnergiaUutinen

Viisi suomalais-kiinalaista hanketta on valittu jatkoon ehdokkaina maiden uusiksi yhteisiksi energia-alan demonstraatiohankkeiksi. Tänä vuonna…

Business Finland: Vähähiilinen rakennettu ympäristö – innovaatiorahoitushaku 31.3.2022

Suomi kehittääUutinen
Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Haku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (…

Uudistuvan teollisuuden strategia: Suomen tarjottava teollisuudelle kilpailukykyinen ja ennustettava toimintaympäristö

EnergiaUutinen

Teollisuuden kestävällä kasvulla on suuri merkitys Suomen tulevaisuudelle. Teollisuus on Suomelle edelleen elintä…

Kiertotalousohjelma asettaa tavoitteet luonnonvarojen ylikulutuksen hillitsemiselle

Toimituksen valintaUutinen

Valtioneuvosto teki tänään periaatepäätöksen kiertotalouden edistämisestä. Päätöksen myö…

Suomi mukana Glasgow´n ilmastokokousta pohjustavassa IEA-COP26 Net Zero -energiahuippukokouksessa

EnergiaUutinen

Suomi osallistuu 31.3.2021 IEA-COP26 Net Zero -huippukokoukseen, jossa kirkastetaan toimia puhtaan energian siirtymän vauhdittamiseksi ja&…