Aihesana: energiapolitiikka

EU:n energiaministerit keskustelevat yhteisistä toimista Venäjän hyökkäyksen jälkeen

EnergiaUutinen

Ranska on kutsunut neuvoston nykyisenä puheenjohtajana EU:n energiaministerit 28.2.2022 Brysseliin neuvoston kokoukseen energiasektorin tilanteesta Venäjän…

EU:n energiaministerit puhuvat Amiensissa energian hinnoista, energiatehokkuudesta ja vedystä – ympäristöministerien kanssa aiheina oikeudenmukainen siirtymä ja metsät

EnergiaUutinen

EU:n ympäristö- ja energiaministerien epäviralliset kokoukset järjestetään 20.-22.1.2022 Ranskan Amiensissa. Ranskan isännöimiin kokouksiin osallistuvat Suomen…

Asetusluonnos sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta lausunnolle

EnergiaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja uudesta asetuksesta sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistämiseksi vuosina…

Selvitys: Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää kestäviä investointeja ja rakenteellisia muutoksia

EnergiaUutinen

Siirtyminen hiilineutraaliin yhteiskuntaan vuoteen 2035 mennessä on mahdollista, ja suomalaiset toimijat ovat tähän myös vahvasti…

Uutta tukea Pk-yrityksille, säätiöille ja seurakunnille energiatehokkuuden täsmäkatselmuksiin

EnergiaUutinen

Pk-yritykset, seurakunnat ja säätiöt voivat hakea valtion energiatukea uudenlaiseen täsmäkatselmukseen, jossa kartoitetaan kannattavimmat ja järkevimmät…

EU:n Fit for 55 -ilmastopaketti tiukentaisi uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tavoitteita

EnergiaUutinen

Euroopan komission 14.7.2021 julkaiseman laajan säädösehdotuspaketin (Fit for 55) tavoitteena on vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä vähintään…

Maailman johtavat taloudet kartoittavat CEM/MI-kokouksissa puhtaan energian teknologioita ja niiden käyttöönottoa 2020-luvulla

EnergiaUutinen

Chile isännöi 31.5.– 3.6. 2021 kahta merkittävää energia-alan virtuaalikokousta. Vuosittaiset puhtaan energian ministerikokous (CEM) ja…

Metsähakkeen kysyntä lisääntyy turpeen ja kivihiilen korvautuessa

EnergiaUutinen

Turpeen ja kivihiilen korvautuminen lisää kiinteiden puupolttoaineiden kysyntää kaikkialla Suomessa. Puun kysyntä energiatuotantolaitoksilla nousee eri…

Suomi mukana Glasgow´n ilmastokokousta pohjustavassa IEA-COP26 Net Zero -energiahuippukokouksessa

EnergiaUutinen

Suomi osallistuu 31.3.2021 IEA-COP26 Net Zero -huippukokoukseen, jossa kirkastetaan toimia puhtaan energian siirtymän vauhdittamiseksi ja…

Toimialojen tiekarttatyön asiantuntijat pohtivat tiekarttojen jatkoaskelia ja hyödyntämistä hallituksen vähähiilisyystyössä

EnergiaUutinen

Toimialojen tiekarttojen asiantuntijat kokoontuivat 11.3.2021 työ- ja elinkeinoministeriön kutsusta tarkastelemaan viime vuonna toimialoilla tehdyn työn…

HIISI-hanke: Lisätoimia tarvitaan kaikilla päästösektoreilla 2035-tavoitteen saavuttamiseksi

EnergiaUutinen

Kaikilla päästösektoreilla tarvitaan lisätoimia, jotta Suomi saavuttaisi hallituksen asettaman hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2035 mennessä. Näin todetaan…

Uusiutuvien polttoaineiden liikennekäyttöä edistävät lakiluonnokset lausunnolle

EnergiaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa lakiluonnoksista, joilla pantaisiin täytäntöön EU:n uusiutuvan energian direktiivin (RED II)…

Energiaministerit keskustelevat järjestelmäintegraation roolista EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

EnergiaUutinen

EU:n energiaministerit keskustelevat maanantaina 14.12.2020 epävirallisessa ministerikokouksessa energiajärjestelmäintegraatiosta tulevien säädösehdotusten ja energiatavoitteiden näkökulmasta. Suomea ministerien…

Päivitetty laki energiantuotannossa käytetyn biomassan kestävyyskriteereistä voimaan vuoden vaihteessa

EnergiaUutinen

Valtioneuvosto lähetti 10.12.2020 Tasavallan presidentin vahvistettavaksi perjantain esittelyyn lain biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (kestävyyslaki)…

Hallitus esittää metsähakesähkön tuotantotukijärjestelmän sulkemista uusilta hakijoilta 15.3.2021 jälkeen

Puu ja metsäUutinen

Valtioneuvosto lähetti 3.12.2020 eduskunnan käsittelyyn uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muutosesityksen, jolla tuotantotukijärjestelmä…

Kivihiilen energiakäyttöä korvaaville hankkeille 7,7 miljoonaa euroa – tukea muuhun kuin polttoon perustuville ratkaisuille kaukolämmöntuotannossa

EnergiaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt ensimmäiset päätökset kivihiilen energiakäytöstä luopumista nopeuttavien hankkeiden investointituesta. Tukea myönnettiin…