Aihesana: energiapolitiikka

HIISI-hanke: Lisätoimia tarvitaan kaikilla päästösektoreilla 2035-tavoitteen saavuttamiseksi

EnergiaUutinen

Kaikilla päästösektoreilla tarvitaan lisätoimia, jotta Suomi saavuttaisi hallituksen asettaman hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2035 mennessä. Näin todetaan…

Uusiutuvien polttoaineiden liikennekäyttöä edistävät lakiluonnokset lausunnolle

EnergiaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa lakiluonnoksista, joilla pantaisiin täytäntöön EU:n uusiutuvan energian direktiivin (RED II)…

Energiaministerit keskustelevat järjestelmäintegraation roolista EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

EnergiaUutinen

EU:n energiaministerit keskustelevat maanantaina 14.12.2020 epävirallisessa ministerikokouksessa energiajärjestelmäintegraatiosta tulevien säädösehdotusten ja energiatavoitteiden näkökulmasta. Suomea ministerien…

Päivitetty laki energiantuotannossa käytetyn biomassan kestävyyskriteereistä voimaan vuoden vaihteessa

EnergiaUutinen

Valtioneuvosto lähetti 10.12.2020 Tasavallan presidentin vahvistettavaksi perjantain esittelyyn lain biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (kestävyyslaki)…

Hallitus esittää metsähakesähkön tuotantotukijärjestelmän sulkemista uusilta hakijoilta 15.3.2021 jälkeen

Puu ja metsäUutinen

Valtioneuvosto lähetti 3.12.2020 eduskunnan käsittelyyn uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muutosesityksen, jolla tuotantotukijärjestelmä…

Kivihiilen energiakäyttöä korvaaville hankkeille 7,7 miljoonaa euroa – tukea muuhun kuin polttoon perustuville ratkaisuille kaukolämmöntuotannossa

EnergiaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt ensimmäiset päätökset kivihiilen energiakäytöstä luopumista nopeuttavien hankkeiden investointituesta. Tukea myönnettiin…

Seitsemälle hankkeelle yhteensä 33,2 miljoonaa euroa investointitukea suuriin uuden energiateknologian demonstraatioihin

EnergiaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 17.11.2020 yhteensä 33,2 miljoonaa euroa investointitukea seitsemälle uusiutuvan energian suurelle demonstraatiohankkeelle.…

Ilmastorahasto Oy vauhdittaa vähähiilisyyttä ja edistää digitalisaatiota

EnergiaUutinen

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy siirtyy työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjaukseen joulukuussa. Samalla yhtiön nimi muuttuu Ilmastorahasto…

Lakiesitys tehostaisi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupakäsittelyä

EnergiaUutinen

Valtioneuvosto päätti 22.10.2020 lähettää eduskunnan käsiteltäväksi esityksen laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista…

Yhteenvetoraportti toimialojen vähähiilitiekartoista ilmestynyt

EnergiaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut raportin, joka tiivistää viimeisen vuoden aikana tehtyjen toimialojen tiekarttojen päätulokset.…

EU:n energiaministerit keskustelevat energiatoimien roolista tiukentuvien 2030-tavoitteiden toteutuksessa

EnergiaUutinen

EU:n energiaministerit keskustelevat tiistaina 6.10.2020 videoyhteydellä järjestettävässä epävirallisessa energiaministerikokouksessa EU:n tiukentuvista päästövähennys- ja energiatavoitteista vuodelle…

Uuden energiateknologian suuriin demohankkeisiin haettavana 40 miljoonaa euroa

Puu ja metsäUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut uuden energiateknologian suurten demonstraatiohankkeiden investointitukien haun vuodelle 2019. Tänä vuonna…