Aihesana: monimuotoisuus

Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun arviointi on valmistunut

Puu ja metsäUutinen

Metsähallituksen tulisi kehittää alue-ekologista suunnittelua huomioimaan laajemmin valtion metsien käytölle asetetut erilaiset…

Karvianjoen ennallistamisessa merkittävä edistysaskel – Vatajankosken ja Jyllinkosken vesivoimaloiden purkaminen sai vesiluvat

Kalat ja vedetUutinen

Karvianjoella pitkään jatkunut vesiensuojelutyö on etenemässä harppauksella eteenpäin, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto…

Luonnonläheisemmän metsänhoidon ohjeistus kokoaa keinoja monimuotoisuuden vahvistamiseksi

Puu ja metsäUutinen

Euroopan komissio julkaisi kesällä luonnonläheisemmän metsänhoidon ohjeistuksen. Maa- ja metsätalousministeriö…

Lähes sataa lehtoa on hoidettu Lehtohelmet-hankkeessa

Puu ja metsäUutinen

Lehtokeskusalueiden luontohelmet -hankkeessa (Lehtohelmet) on suunniteltu ja toteutettu lehtojen luonnonhoitotöitä parin vuoden aikana kohta…

Helmi-ohjelman heikentyneiden elinympäristöjen kunnostustyöt hyvässä vauhdissa tänäkin vuonna

Puu ja metsäUutinen

Helmi-ohjelmassa on hoidettu ja kunnostettu arvokkaita elinympäristöjä nyt noin kolmen ja puolen vuoden…

Kansalliseen vieraslajiluetteloon uusia lajeja

Puu ja metsäUutinen

Suomen kansallista haitallisten vieraslajien luetteloa ja siihen liittyvää valtioneuvoston asetusta on päivitetty seitsemällä…

Selvitys luonnon monimuotoisuuden huomioivista elintarvikehankinnoista valmistunut

RuokaUutinen

Julkisten ruokahankintojen avulla on mahdollista hillitä luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin heikkenemistä ja luontokatoa. Maa- ja&…

The 2022 Joint FACCE-JPI SusCrop Call on Agrobiodiversity open

RuokaUutinen
Taimi kasvaa mullasta.

FACCE-JPI and the ERA-NET SusCrop, in the framework of the European Research Area, have decided&…

Monimuotoisemmat metsät – yhteiset hankkeet avainasemassa luonnonhoidon kehittämisessä

Puu ja metsäBlogi
Joukko ihmisiä kävelemässä metsätiellä.

Luontokato huolestuttaa suomalaisia. Kansainvälisten arviointiraporttien viestit luontokadosta ja monimuotoisuuden merkityksestä taloudelle ovat tulleet tutuiksi…

Metsään.fi on metsä- ja ympäristötiedon kotipaikka, josta kaikki hyötyvät

Puu ja metsäCase
Metsämaisema, jonka päällä kaaviokuva Metsään.fi-palvelun sisällöstä.

Metsään.fi-verkkosivusto on ainutlaatuinen kanava, jonka kautta metsänomistajat ja metsäalan palveluntarjoajat voivat…

Talousmetsien luonnonhoito kiinnostaa metsänomistajia – Monimetsä-neuvojat kertovat metsälenkeillä erilaisista luonnonhoitomahdollisuuksista

Suomi kehittääUutinen

Yksityiset kansalaiset – noin 620 000 suomalaista – omistavat 60 prosenttia Suomen tuottavasta metsämaasta. Heidän…

Ympäristöministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2020 talousarvioksi

Suomi kehittääUutinen

Ympäristöministeriön ehdotus vuoden 2020 talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalle on yhteensä 235,5 miljoonaa euroa, mikä on 31,1&…

Uusi arvio — joka yhdeksäs Suomen eliölajeista on uhanalainen

Toimituksen valintaUutinen

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus tiedottavat Uusi eliölajien uhanalaisuusarviointi osoittaa Suomen…

EU:lta merkittävää rahoitusta Suomen ympäristöhankkeille

Puu ja metsäUutinen

Euroopan komissio on tehnyt päätökset niin sanottujen Life-ympäristöhankkeiden rahoituksesta vuonna 2017 toteutetun…

Metsäneuvosto päätti päivittää kansallisen metsästrategian

Suomi kehittääUutinen

Metsäneuvosto kokoontui tänään 14.3. Säätytalolla. Päivän tärkein teema oli…

Kaupunkiniityillä kohti monipuolista viherympäristöä

Luonnon palvelutCase
Unikkoja ja muita kukkia kasvamassa niityllä.

Luonnolle ja biologiselle monimuotoisuudelle on löydettävä tilaa tiiviiksi rakennettujen taajamien seasta. Kaupunkiniityt tuovat…