Aihesana: uusiutuvat energianlähteet

Työ- ja elinkeinoministeriö linjasi energiatuen painopisteet vuodelle 2024

EnergiaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt linjaukset vuoden 2024 energiatuen painopisteistä. Energiatuella edistetään uusiutuvan energian…

Uusiutuvan energian käyttö kiihtyi, ero fossiiliseen energiaan jo 8 prosenttiyksikköä

EnergiaUutinen

Vuonna 2021 uusiutuvan energian käyttöosuus kasvoi kokonaisenergiankulutuksesta kahdeksan prosenttiyksikköä suuremmaksi kuin fossiilisen energian osuus.…

TEM: Uuden energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden tukihaku käynnistyi

EnergiaUutinen

Tukiohjelman tavoitteena on edistää uuteen energiateknologiaan perustuvia kansallisesti ja kansainvälisesti monistettavia ratkaisuja. Tämä…

Viisi uutta energia-alan hanketta ehdolla suomalais-kiinalaisen yhteistyön demonstraatiohankkeiksi

EnergiaUutinen

Viisi suomalais-kiinalaista hanketta on valittu jatkoon ehdokkaina maiden uusiksi yhteisiksi energia-alan demonstraatiohankkeiksi. Tänä vuonna…

Suomi ja Marokko kehittävät energia-alan yhteistyötään – yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitettu Rabatissa

EnergiaUutinen

Suomi ja Marokko ovat allekirjoittaneet energia-alan yhteisymmärryspöytäkirjan (MOU). Sen tavoitteena on kehittää…

Uusiutuva energia ohitti fossiilisen energian käytön ja biokaasu liitettiin osaksi jakeluvelvoitetta

EnergiaUutinen

Vuonna 2020 uusiutuvan energian käyttöosuus kasvoi kokonaisenergiankulutuksesta suuremmaksi kuin fossiilisen energian. Päästöoikeuden…

Asetusluonnos sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta lausunnolle

EnergiaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja uudesta asetuksesta sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekä…

Ministeri Lintilä ohjastaa Pohjoismaiden ministerineuvoston elinkeino-, alue- ja energiaministereiden kokoukset 16.-17.9.

EnergiaUutinen

Suomi järjestää puheenjohtajamaana Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2021 ministerikokoukset. Elinkeinoministeri Mika Lintilä johtaa puhetta Kestävä…

EU:n Fit for 55 -ilmastopaketti tiukentaisi uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tavoitteita

EnergiaUutinen

Euroopan komission 14.7.2021 julkaiseman laajan säädösehdotuspaketin (Fit for 55) tavoitteena on vähentää EU:n…

Selvitys arvioi keinoja parantaa biokaasuhankkeiden rahoituskelpoisuutta

EnergiaUutinen

Selvitys biokaasualan rahoitusmahdollisuuksien parantamiseksi on julkaistu. Työ- ja elinkeinoministeriö tilasi selvityksen Kansallisen biokaasuohjelman toteuttamisen…

Biokaasu ja sähköpolttoaineet sisällytetään liikennepolttoaineiden kansalliseen jakeluvelvoitteeseen

EnergiaUutinen

Valtioneuvosto lähetti 29.6.2021 Tasavallan presidentin vahvistettavaksi eduskunnan hyväksymän lain biopolttoaineiden käytön…

Uudistuvan teollisuuden strategia: Suomen tarjottava teollisuudelle kilpailukykyinen ja ennustettava toimintaympäristö

EnergiaUutinen

Teollisuuden kestävällä kasvulla on suuri merkitys Suomen tulevaisuudelle. Teollisuus on Suomelle edelleen elintä…

Maailman johtavat taloudet kartoittavat CEM/MI-kokouksissa puhtaan energian teknologioita ja niiden käyttöönottoa 2020-luvulla

EnergiaUutinen

Chile isännöi 31.5.– 3.6. 2021 kahta merkittävää energia-alan virtuaalikokousta. Vuosittaiset puhtaan energian ministerikokous (CEM) ja&…

Naiset ja energia -kuvakisa ratkennut – tasa-arvoa energia-alalle

EnergiaUutinen

Työ- ja energiaministeriön Instagramissa järjestämä valokuvakisa ”Naiset ja energia” on ratkennut.…

Metsähakkeen kysyntä lisääntyy turpeen ja kivihiilen korvautuessa

EnergiaUutinen

Turpeen ja kivihiilen korvautuminen lisää kiinteiden puupolttoaineiden kysyntää kaikkialla Suomessa. Puun kysyntä energiatuotantolaitoksilla nousee eri&…

24 hakemusta uusien energiateknologioiden suuriin demonstraatiohankkeisiin sekä kivihiilestä luopumista nopeuttaviin investointeihin

EnergiaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on saanut kahden investointitukihaun kautta yhteensä 24 hankehakemusta, joissa haetaan tukea vä…