Artikkelit, blogit ja videot

MMM: Harvaan asuttujen alueiden matkailun kehittämishankehaku 15.6.-15.8.2022

Suomi kehittääUutinen

Ruoka-, luonto-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämishankkeisiin on saatavilla rahoitusta. Toiminnan tulee kohdistua harvaan asutuille alueille.…

Saarenmaan lokikirja: Oodi omavaraisuudelle

Suomi kehittääBlogi

Kesän kynnyksellä minulla oli ilo vierailla sekä Ahvenanmaalla että Kainuussa. Väkimäärällä mitattuna ne ovat Suomen…

Euroopan komissio on julkaissut EU:n biotalousstrategian edistymiskertomuksen

Suomi kehittääUutinen

EU:n biotalousstrategian seurantaraportti on valmistunut. Euroopan komission mukaan biotalouden merkitys on tällä hetkellä suurempi kuin…

EAKR: Kestävän kaupunkikehittämisen haku 12.5.-14.6.2022

Uutinen

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -ohjelmakokonaisuudessa on haettavana EAKR-rahoitusta ekosysteemisopimusten mukaisiin ylialueellisiin vetovastuuteemoihin. Vetovastuuhankkeet ovat osa…

Kestävän kasvun ohjelmasta yhteensä 3,8 miljoonan euron rahoitus viidelle metsätaloushankkeelle

Suomi kehittääUutinen

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvassa haussa on valittu rahoitettavaksi viisi kehittämis- ja koulutushanketta, jotka tukevat…

Saarenmaan lokikirja: Jos biotalous on vastaus, mikä on kysymys?

Suomi kehittääBlogi

– Don’t sleep on your success, varoitti EU:n sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton avainpuheenvuorossaan Dipolissa…

Yritykset innovoimaan ja investoimaan kestävään biotalouteen

Suomi kehittääUutinen
Strategian painopisteet eri elementeissä. Aurinko: korkeampaa arvonlisää biotaloudesta. Käsi ja dekantteri: vahva osaamis- ja teknologiaperusta. Metsä: kilpailukykyinen toimintaympäristö. Vesi: bioresurssien ja muiden ekosysteemipalveluiden käytettävyys ja kestävyys.

Suomen päivitetty biotalousstrategia, biotalousosaaminen ja sen yritysesimerkit olivat vahvasti esillä ”Innovatiivinen biotalous – tulevaisuuden strategiat…

Kestävä kasvu edellyttää TKI-panostusten lisäksi tehokasta TKI-järjestelmää, osaamisen kasvattamista ja osaavaa pääomaa

Suomi kehittääUutinen

Suomen talouskasvu on jäänyt selvästi jälkeen verrokeista ja ero uhkaa kasvaa entisestään. Pääongelmaksi on tunnistettu…

Lausunnoilla olevaa luonnosta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi on täydennetty skenaariolaskelmilla

Suomi kehittääUutinen

Luonnonvarakeskuksen skenaariotarkastelun mukaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman luonnoksen toimenpiteillä saataisiin vuoteen 2035 mennessä 4,7 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin suuruinen…

MMM: Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020–2022 saa jatkoa

Suomi kehittääUutinen
Metsämaisema.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntämässä Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmalle lisää rahoitusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin…

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman luonnos lausuntokierrokselle

Suomi kehittääUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää 14.4.‒18.5.2022 lausuntoja valmistelutyöryhmän luonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi (MISU). Koko maankäyttösektorin kattava ilmastosuunnitelma…

NEB: Local Initiatives-haku alle 100 000 asukkaan kunnille 30.3.-23.5.2022

Suomi kehittääUutinen
järvimaisema.

Valittaville kunnille tarjotaan asiantuntijatukea ja sparrausta projekteille, jotka edistävät kestävyyttä, kauneutta ja osallisuutta rakennetussa ympäristössä.…

ELY-keskus: Valtakunnallinen Innovaatio- ja osaamisverkostot (EAKR) valmisteluhankkeet 1.4.-10.5.2022

Suomi kehittääUutinen

Etelä-Savon ELY-keskus on avannut haun Valtakunnallinen Innovaatio- ja osaamisverkostot (EAKR) -teemassa. Teeman kautta edistetään tutkimus-…

Biotalousstrategia 2022–2035 – kestävästi kohti korkeampaa arvonlisää

Suomi kehittääUutinen
Suomen biotalousstrategia, teemakuva: aurinko, metsä, vesi ja käden yllä dekantteri.

Suomen uusi biotalousstrategia on valmistunut. Strategia tähtää biotalouden arvonlisän kaksinkertaistamiseen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä…

Biotalousstrategiaa toteutettu jo kahdeksan vuotta

Suomi kehittääUutinen

Kansallista biotalousstrategiaa on menestyksellisesti toimeenpantu kahdeksan vuotta. Uusi vuoteen 2035 kurkottava Suomen biotalousstrategia julkistetaan lähiaikoina.…

EU:n kiertotalouspaketti: pitkäikäisempiä tuotteita, parempaa tuotesuunnittelua, pienempää ympäristökuormaa ja kestäviä tekstiilejä

Suomi kehittääUutinen

Tuotteiden tulee olla kestäviä ja korjattavia, esitetään Euroopan komission kestävien tuotteiden aloitteessa. Se on yksi…