Aihesana: #KestäväKasvu

Business Finland: Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestointien rahoitushaku 15.12.2021 saakka

Suomi kehittääUutinen

Investointituella vauhditetaan teollisuuden sivu- ja jätevirtojen (esim. biotalouden) sekä muiden keskeisten materiaalien (esim. muovit, tekstiilit,…

YM & Business Finland: Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma

Suomi kehittääUutinen

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmassa on kolme eri rahoituskanavaa: Business Finlandin TKI-rahoitus, ympäristöministeriön rahoitus ja Business…

Business Finland: innovaatiorahoitushaku kasvuyritysten vihreään siirtymään

Suomi kehittääUutinen

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan (RRF, Recovery and Resilience Facility) kuuluva innovatiivisten kasvuyritysten haku tarjoaa rahoitusta…

MMM: rahoitushaku 9.11.-15.12., metsäluonnon monimuotoisuus ja metsätalouden ilmastokestävyys

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö avaa rahoitushaun osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuutta.…

Suomen kestävän kasvun ohjelman yritysrahoitushaut TEM:n hallinnonalalla

Suomi kehittääUutinen

Ensimmäiset Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaiset yrityksille suunnatut rahoitushaut avautuivat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla kesällä 2021. Lisää hakuja avataan syksyn aikana.…

Business Finland: Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestointien rahoitushaku 15.12. saakka

Suomi kehittääUutinen

Rahoituksella vauhditetaan teollisuuden, esim. biotalouden, sivu- ja jätevirtojen sekä muiden keskeisten materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.…