Aihesana: #KestäväKasvu

Kestävän kasvun ohjelmasta yhteensä 3,8 miljoonan euron rahoitus viidelle metsätaloushankkeelle

Suomi kehittääUutinen

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvassa haussa on valittu rahoitettavaksi viisi kehittämis- ja koulutushanketta, jotka tukevat…

YM: Kunnille ja maakunnille avustusta vihreää siirtymää edistävien investointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin 4.3.-31.5.2022

EnergiaUutinen
Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Kunnat ja maakuntien liitot voivat hakea ympäristöministeriöltä avustusta vihreää siirtymää edistävien investointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin. Avustusta myönnetään…

Suomen kestävän kasvun ohjelman energiainvestointitukihakuun 86 hakemusta

EnergiaUutinen

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisten energiainvestointitukien ensimmäiseen hakuun saapui määräaikaan 4.3.2022 mennessä 86 hakemusta. Investointituki…

Business Finland: Matkailualan kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukeva rahoitushaku

Luonnon palvelutUutinen
Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Rahoitushaku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n RRF elpymisvälinettä (Recovery and Resilience…

TEM: Energiainvestointitukien haku päättyy 4.3.2022

EnergiaUutinen
Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Tukiohjelman tavoitteena on edistää Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointi- ja energiainfrastruktuurihankkeita, joilla vähennetään Suomen…

Business Finland: Kasvua ja kestävää kehitystä RRF-rahoituksella, infowebinaari 26.1.

Suomi kehittääUutinen
Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Keskiviikkona 26.1 järjestettävässä tilaisuudessa esitellään kasvuyritysten vihreän siirtymän ja vähähiilisen rakennetun ympäristön rahoitushakuja, hakujen edellytyksiä…

MMM: Kestävän kasvun ohjelman metsätaloushankkeiden rahoitushaussa saatiin 25 hakemusta

Puu ja metsäUutinen
Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Metsätalouden ilmastokestävyyttä ja metsäluonnon monimuotoisuutta tukevien kehittämis- ja koulutushankkeiden rahoitushakuun saapui 25 hakemusta. Joulukuun 15.…

Suomen Akatemia rahoittaa 17 konsortiota vihreän ja digitaalisen siirtymän avainalat 2021 -rahoitushaussa

Suomi kehittääUutinen
Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Valituille hankkeille myönnetty rahoitus on yhteensä 25 miljoonaa euroa. Myönnetty rahoitus pohjautuu Euroopan unionin elpymisvälineeseen…

Kestävän kasvun ohjelman metsätaloushankkeiden rahoitushaussa saatiin 25 hakemusta

Puu ja metsäUutinen

Metsätalouden ilmastokestävyyttä ja metsäluonnon monimuotoisuutta tukevien kehittämis- ja koulutushankkeiden rahoitushakuun saapui 25 hakemusta. Joulukuun 15.…

Suomen kestävän kasvun ohjelman energiainvestoinneilla edistetään vihreää siirtymää

EnergiaUutinen

Valtioneuvosto antoi 16.12.2021 asetuksen, jonka perusteella Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointeja voidaan tukea vuosina…

Business Finland: Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestointien rahoitushaku 15.12.2021 saakka

Suomi kehittääUutinen
Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Investointituella vauhditetaan teollisuuden sivu- ja jätevirtojen (esim. biotalouden) sekä muiden keskeisten materiaalien (esim. muovit, tekstiilit,…

YM & Business Finland: Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma

Suomi kehittääUutinen
Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmassa on kolme eri rahoituskanavaa: Business Finlandin TKI-rahoitus, ympäristöministeriön rahoitus ja Business…

Business Finland: innovaatiorahoitushaku kasvuyritysten vihreään siirtymään

Suomi kehittääUutinen
Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan (RRF, Recovery and Resilience Facility) kuuluva innovatiivisten kasvuyritysten haku tarjoaa rahoitusta…

MMM: rahoitushaku 9.11.-15.12., metsäluonnon monimuotoisuus ja metsätalouden ilmastokestävyys

Puu ja metsäUutinen
Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Maa- ja metsätalousministeriö avaa rahoitushaun osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuutta.…

Suomen kestävän kasvun ohjelman yritysrahoitushaut TEM:n hallinnonalalla

Suomi kehittääUutinen
Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Ensimmäiset Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaiset yrityksille suunnatut rahoitushaut avautuivat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla kesällä 2021. Lisää hakuja avataan syksyn aikana.…

Business Finland: Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestointien rahoitushaku 15.12. saakka

Suomi kehittääUutinen

Rahoituksella vauhditetaan teollisuuden, esim. biotalouden, sivu- ja jätevirtojen sekä muiden keskeisten materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.…