Aihesana: matkailu

Selvitys: Pohjoismaiden kotimaanmatkailussa hyödyntämätöntä potentiaalia

Luonnon palvelutUutinen

Kotimaanmatkailun merkitys kasvoi koronapandemian aikana kaikissa Pohjoismaissa. Kotimaan markkinan parempi huomioiminen vahvistaa matkailualan kriisinkestävyyttä…

ELY-keskus: Harvaan asuttujen alueiden matkailuhankkeisiin myönnettiin avustusta noin 3,4 miljoonaa euroa

Luonnon palvelutUutinen

ELY-keskus on myöntänyt yhteensä noin 3,4 miljoonaa euroa avustusta harvaan asuttujen alueiden (HAMA) luonto-,…

Suomen matkailustrategia on päivitetty vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä

Luonnon palvelutUutinen

Suomen matkailustrategian toimenpiteitä tarkennettiin vuosien 2019–2021 toteuman seurannan sekä muuttuneen toimintaympäristön, ml. koronapandemia ja…

MMM: Harvaan asuttujen alueiden matkailun kehittämishankehaku 15.6.-15.8.2022

Suomi kehittääUutinen

Ruoka-, luonto-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämishankkeisiin on saatavilla rahoitusta. Toiminnan tulee kohdistua harvaan…

Suomen kalastusmatkailu nousuun – kalastusmatkailun edistämiseksi nimitettiin työryhmä

Kalat ja vedetUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö on nimittänyt työryhmän laatimaan kalastusmatkailun kehittämisohjelman. Tavoitteena…

Business Finland: Matkailualan kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukeva rahoitushaku

Luonnon palvelutUutinen
Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Rahoitushaku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n RRF elpymisvä…

Raportti: Matkailuhankkeisiin vuosina 2014 –2020 kohdennettu julkinen rahoitus painottui Lappiin ja Uudellemaalle

Suomi kehittääUutinen

Matkailun julkinen kokonaisrahoitus vuosina 2014–2020 oli yhteensä noin 694 miljoonaa euroa. Rahoituksesta matkailun hanketoiminnan osuus…

Kotimaanmatkailun kehittämistyöpajoissa jalostettiin matkailuyritysten tuotteita ja palveluita kotimaanmatkailijoille

Luonnon palvelutUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö teetti syksyn 2021 aikana kotimaanmatkailun kehittämistyöpajojen sarjan, jonka tavoitteena oli…

Kesän matkailukampanja Tee se Suomessa toi näkyvyyttä EU:n maaseuturahaston rahoittamille matkailukohteille

Luonnon palvelutUutinen

Kesän 2021 Tee se Suomessa –kampanja on päättynyt. Kampanja tarjosi innostavia ja uniikkeja kohteita…

Euroopan matkailufoorumissa painotettiin yhteistyön merkitystä matkailualan digitaalisen muutoksen onnistumisessa

Luonnon palvelutUutinen

Euroopan matkailufoorumi kokosi EU:n jäsenvaltioiden matkailuvirkamiehet ja keskeiset sidosryhmät vaihtamaan näkemyksiä…

Majoituskonsepti ekologisuuteen ja elämyksiin panostavan luontomatkailun tarpeisiin

RakentaminenCase
Vuolas -majoitus talvisessa revontulimaisemassa.

Vuolas-majoituksessa toteutuvat mökkeilyn, hotelliyöpymisen ja luonnossa oleskelun parhaat puolet. Celt Oy:n ristiinlaminoidusta…

Kooste saaristo- ja vesistömatkailun parhaista paloista

Suomi kehittääCase
Helsingin Allas Sea Poolin ulkoaltaat punertavassa iltamaisemassa.

Saaristoasiain neuvottelukunta kokosi yhteen 80 saaristo-, rannikko- ja vesistömatkailun esimerkkikohdetta ja hyväksi havaittua toimintamallia.…

Vesiosaamisen kysyntä kasvaa maailmalla – Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö liiketoiminnan kasvun avain Suomelle

Suomi kehittääUutinen

Vettä kierrättävien ja säästävien ratkaisujen kysyntä kasvaa voimakkaasti ja ruuantuotanto lisää…

Erätaloudella on tutkimuksen mukaan merkittävä taloudellinen vaikutus Suomelle

Suomi kehittääUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti torstaina 24.5.2018 Erätalous yritystoimintana -seminaarin, jonka yhteydessä julkaistiin valtioneuvoston…

Ministeri Leppä: Saaristo- ja vesistömatkailua tuettava kansallisella ympäristölaatumerkillä

Suomi kehittääUutinen

Ympäristö- ja luontoarvojen merkityksen kasvua voidaan hyödyntää nykyistä enemmän Suomeen suuntautuvassa…

Kotimaanmatkailua edistävä kampanja saa valtionavustuksen

Luonnon palvelutUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt valtionavustuksen Suoma ry:lle käytettävä…