Tunnista biotalousyrittäjä

Mitä hyötyä on siitä, että tunnistat yrityksen toimivan biotaloudessa?

Biotaloudessa toimii paljon verkostoja, joista yrittäjä voi saada tukea ja vinkkejä yritykselleen. On myös paljon erityisesti biotalousyrityksille suunnattua rahoitusta.

Biotalousyrittäjä hyödyntää toiminnassaan uusiutuvia luonnonvaroja, metsiä, peltoja tai vesistöjä. Yritys voi tuottaa palveluita, konkreettisia tuotteita tai kehittää alan teknologiaa ja erilaisia prosesseja.

Esimerkkejä biotalousyrityksistä ja niiden tarjonnasta

Biotalousyrittäjä voi toimia esimerkiksi kemian tai biotekniikan alalla, maa-, metsä- tai erätaloudessa, matkailussa, hyvinvointipalveluissa, energia- tai teknologia-alalla, kalataloudessa, luonnontuote- tai elintarvikealalla.

Yrityksen tuotteet sisältävät uusiutuvia luonnonvaroja, makeaa vettä tai se hyödyntää luontoa palveluympäristönään tai se hyödyntää luonnon omia prosesseja lopputuotteensa valmistuksessa. Yrittäjä voi tarjota myös asiantuntijapalveluita.

Yrityksen koko toiminnan ei tarvitse olla osa biotaloutta, jotta he voisivat saada biotalouteen tarkoitettua rahoitusta tai jotta he hyötyisivät alan verkostoista. Riittää, että heidän valikoimissaan on biotalouden tuotteita tai palveluita.

Biotalous.fi-sivuston case-artikkelit ovat kaikki esimerkkejä alan toimijoista. Alla on joitain poimintoja.

Puu ja metsä

EcoTelligent: puurakenteiset tietoliikennemastot

Kekkilä: puusta valmistetut turvakatteet leikkialueille

Lakea: puurakentaminen

Sulapac: biohajoavat pakkausmateriaalit

Kalat ja vedet

Saimaan tuore: kalankasvatus kiertovesimenetelmällä

Kalastusmatkailuritykset

Apetit: järvikalapihvit

Energia

Qvidja Kraft: biokaasu, biometanoinnin teknologia

Fortum: energiaa hevosenlannasta

St1: biojätteet ja sahanpurut polttoaineiksi

Kemia ja bioteknologia

ProtectPipe: mikrobiliuokset jätevesijärjestelmien puhdistamiseen

Pihqa: kuusenpihkavoiteet

CellPod (VTT:llä tutkimusvaiheessa): kasvisolukasvattamo kotikäyttöön

Ruoka, rehu ja ravintolisät

Robben pikku puutarha: yrttien kerrosviljely älyteknologiaa hyödyntäen

MÖ Foods: kasvipohjaiset meijerituotteet

Fenola: ravintolisät 

Luonnon palvelut: luonto ja luonnon toiminnot palvelutuotteina

Finnature: valokuvausmatkailu

HaliPuu: puiden adoptointi, elämyksiä metsästä

Naava: viherseinät sisäilman puhdistajina

Green Care -yritykset, luonto hyvinvoinnin edistäjänä

Biotalous

Palopuron agroekologinen symbioosi: tuotantomalli

Tapio: metsäbiotalouden asiantuntijapalvelut

Metsään.fi: metsä- ja ympäristötiedon kotipaikka

 

Biotalous.fi on yrittäjien näyteikkuna

Kun biotalousyritys haluaa esitellä ratkaisujaan, biotalous.fi on siihen hyvä foorumi. Palveluun kannattaa tarjota artikkeleita, blogikirjoituksia ja lisätä yrityskortti yhteystietokantaan. Sisällöntuotannosta olkaa yhteydessä sähköpostitse toimitus@biotalous.fi

Verkostot ja neuvojat

Tunne yrittäjien omat verkostot sekä biotalouteen ja kansainvälistymiseen erikoistuneet neuvojat.

Yrittäjiä palvelevat monet julkiset neuvontaorganisaatiot. Erityisesti biotalouteen liittyvää tukea yritykselle saat esimerkiksi ProAgriasta ja Metsäkeskuksesta. Muiden saman alan yrittäjien tukea saat oman alasi yrittäjien verkostoista. Lisäksi alalla toimii yksityisiä konsultteja.

Katso, mitkä ovat tärkeimmät neuvontaorganisaatiot ja yrittäjien verkostot.

Neuvontaorganisaatioita kotimaan tarpeisiin ja kansainvälistymiseen

Yrittäjän toimialasta ja kansainvälistymistavoitteesta riippuen löydät täältä kuhunkin tilanteeseen sopivan organisaation.

Biotalouteen erikoistuneet

ProAgria

 • maatalous ja yritystoiminnan kilpailukyky

Ruokavirasto

 • elintarvikeyritysten palvelut
 • pk-yritysten ohjeistus ja neuvonta, myös vientineuvonta

Suomen metsäkeskus

 • metsäalan palvelut ja tuotteet

ELY-keskukset,  Yritysten kehittämispalvelut

 • ELY-keskukset tukevat pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä tarjoamalla neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta.
 • Kilpailutettu valtakunnallisesti asiantuntijat, n. 400 asiantuntijaa
 • Kehittämispalvelut soveltuvat hyvin eri toimialojen pk-yritysten kehittämistarpeiden analysointiin ja kehittämistoiminnan liikkeelle saamiseen

Maaseutuverkosto

 • Maaseutuverkosto on Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämistä edistävä verkosto, joka mahdollistaa laajan tiedon-, kokemuksen- ja menetelmien vaihdon sekä lisää vuoropuhelua paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
 • Teemoja toteutetaan maaseutuverkostotoiminnassa yhteistyönä muun muassa ministeriöiden, Maaseutuviraston, ELY-keskusten, Leader-ryhmien sekä kuntien ja muiden ohjelman parissa toimivien tahojen kanssa. Maaseutuverkosto tukee valittuja teemoja tarjoamalla toimijoille niihin liittyviä työkaluja, verkostoyhteistyön mahdollisuuksia ja käytännön esimerkkejä maaseutuohjelman mahdollisuuksista

Kansainvälistymiseen erikoistuneet

Business Finland

 • Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Monipuolista neuvontaa yrityksille, jotka tähtäävät kv-markkinoille.

Finnvera

 • Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Katso myös video: Laina pankista takaus Finnveralta

Team Finland

 • Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen. Verkostoon kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Business Finland (entiset Finpro ja Tekes), Finnvera, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus), ELY-keskukset, Patentti- ja rekisterihallitus, Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Finnfund, Finnpartnership sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit.

Sparrausohjelmat

Kasvu Open on kaikille pk-yrityksille avoin sparrausohjelma. Mukaan voi hakea toimialasta, iästä ja liikevaihdosta riippumatta. Sparraukseen osallistuu vuosittain 450 kasvuyritystä ja verkostoon kuuluu yli 900 Suomen liike-elämän asiantuntijaa.

Maakunnallista neuvontaa, esimerkkinä Keski-Suomi

Maakunnissa toimii paljon oman alueensa neuvontaan erikoistuneita toimijoita. Alle on koottu esimerkiksi Keski-Suomen alueen toimijoita.

Keski-Suomi

Yrittäjien verkostoja

Biotalousyritykset ovat verkostoituneet moniin eri yhdistyksiin ja mm. yritys- tai tiedepuistoihin. Seuraavassa verkostoja, joista voi olla apua yrityksen toiminnalle. Ota myös selvää alueesi omista verkostoista.

Kalat ja vedet

Maatalous ja ruoka

 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille.
 • Luomuliitto – edistää suomalaista luomutuotantoa sekä yritys- ja kuluttajatoimintaa, lukuisia jäsenyhdistyksiä.
 • AgriHubi-osaamisverkosto maatalous- ja puutarhayrittäjien menestyksen vahvistamiseksi. Ylläpitäjä Luke.

Luonnon palvelut, keruutuotteet, palvelut kuten matkailu ja vihreä hoiva

 • Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry on valtakunnallinen luontoalan yritysten ja toimijoiden yhteistyötä lisäävä järjestö, joka edistää luontoyrittäjyyttä muun muassa tiedonvälityksen, alan esille nostamisen ja edunvalvonnan keinoin.
 • Green Care Finland ry – Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua.  Yhdistys välittää tietoa ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yhdistys tarjoaa vertaistietoa ja yhteistyökumppaneita sekä näkyvyyttä toiminnalle. Katso myös alueelliset Green Care –sivustot, kuten Green Care Lapland, http://www.greencarelapland.fi/yhdistystoiminta/
 • Green Care Itä-Suomi, Facebook
 • Arktiset Aromit ry on luonnontuotealan (luonnonmarjat, -sienet, -yrtit ja erikoisluonnontuotteet) valtakunnallinen toimialajärjestö, joka toiminnallaan edistää luonnontuotteiden talteenottoa, jatkojalostusta ja käyttöä sekä parantaa tuotteiden laatua.
 • Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry on valtakunnallinen maaseutumatkailuyrittäjien yhteinen yhdistys. Jäsenyrityksinä on majoitus-, ohjelma-, ruokapalveluja tuottavia yrityksiä, ja maaseudulla toimivia lahjatavaraliikkeitä ja viinitiloja.

Metsätalous ja puutuotteet

 • Puutuoteteollisuus ry palvelee puutuoteteollisuutta edistämällä alan toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja puutuotteiden loppukäyttöä. Vahvistaa puuteollisuuden asemaa keskeisenä biotalouden toimijana.
 • Puuteollisuusyrittäjät ry – Suomen johtava huonekalu-, rakennuspuusepän- ja puusepänteollisuuden edunvalvoja, jonka tehtävänä on edistää kotimaisen puusepäntyön tunnettuutta Suomessa ja ulkomailla sekä lisätä kiinnostusta ja arvostusta alaa kohtaan.
 • Sahateollisuus ry on sahateollisuuden etujärjestö, jonka jäsenistö koostuu n. 30:stä eri puolilla maata toimivasta yrityksestä. Lähes kaikki jäsenet ovat kasvollisia perheyrityksiä.
 • Bioenergia ry:n tavoitteena on synnyttää uusia työpaikkoja ja torjua ilmastonmuutosta viisaasti edistämällä kotimaisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa.
 • Metsäalan yrittäjät ry  on metsäpalvelu- ja luonnonvara-alan yrittäjien edunvalvontajärjestö jo vuodesta 1996 lähtien. Palvelutarjonta koostuu pääasiassa erilaisista metsä-, muu- ja energia-alan tehtävistä. Mukana on myös mm. metsätarvike-, taimi- ja matkailuyrittäjiä.
 • Koneyrittäjien liitto on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö.

Kemia ja biotekniikka

 • Kemianteollisuus ry  – kemianteollisuuden ja sen lähialojen kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen.
 • CLIC Innovation Oy tukee läpimurtoja biotaloudessa, kiertotaloudessa ja energiassa. Koordinoi T&K&I-projektisalkkuja, joiden avulla voidaan rakentaa yksittäisten toimijoiden resurssien ulottumattomissa olevia ratkaisuja.

Yhdessä yrittäminen

 • Smart Chemistry Park – innovaatioalusta ja verkosto bio- ja kiertotalouden sekä cleantech-toimialalla toimiville startup-yrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille
 • Joensuun tiedepuisto tarjoaa asiantuntijapalveluita, toimitiloja ja verkostoja yrityksille.
 • Suomalaiset bio- ja kiertotalouden pilotointiympäristöt. VTT:n selvitys (2016).
 • EU-alueen avoimet biotalouden pilotointilaitokset, tietokanta.
  Industrial Biotechnology, Chemical Conversion, Thermal Conversion, Pulping, Fractionation and Purification, Material Technologies, Algal Cultivation, Anaerobic Digestion and Nutrient Recovery
 • Biobord, EU-alueen biotaloustoimijoille ”Connecting Bioeconomy Developers”

Rahoitus ja resurssit

Biotalouteen on tarjolla sekä yleistä kaikille yrityksille tarkoitettua rahoitusta  että vain biotalouteen tarkoitettua.

Resursseista tärkeimmiksi on tunnistettu työvoiman ja raaka-aineen saatavuus.

Rahoituslähdetietokannasta voit kartoittaa eri rahoitusvaihtoehtoja erilaisilla hakukriteereillä. Raaka-aineita löydät erilaisista tietokannoista. Työvoimaa voi etsiä muualtakin kuin työvoimatoimistosta.

Rahoituslähde­tietokanta

Biotalouden rahoituslähteet -tietokantaan on koottu rahoituslähteitä, rahoitusuutisia ja neuvontapalveluja. Muista ottaa selvää rahoitusten riippuvuuksista, esimerkiksi joku rahoitus voi estää toisen rahoituksen saamisen. Rahoituslähteitä voi hakea monipuolisten kriteerien perusteella, kuten yrityksen koko ja biotalouden teema.

EU-rahoituksessa palvelee Business Finlandin ylläpitämä EU-rahoitusneuvonta.

 

Raaka-aineet ja luontokohteet

Yritykset voivat etsiä biotalouden raaka-aineita ja luontokohteita esimerkiksi näistä tietolähteistä

Biomassa-atlas

Palvelusta voi hakea tietoa maankäytöstä, metsävaroista, hakkuiden sivuvirroista, peltokasvien tuotannosta ja sen sivuvirroista, lannoista sekä teollisuuden ja yhdyskuntien biohajoavista jätteistä ja lietteistä. Biomassa-atlaksesta saatavia tietoja voidaan käyttää esimerkiksi investointien ja raaka-ainehankintojen suunnitteluun.

Materiaalitori

Materiaalitori edistää jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä tarjoamalla kohtaamispaikan, jossa kierrätysmateriaalien tarjoajat ja tarvitsijat voivat löytää toisensa.

Forest Foody

Forest Foodyn markkinapaikka tarjoaa villiruoan keruupalveluja, suomalaisia superfoodeja sekä luonnon inspiroimia tuotteita suoraan Suomen puhtaasta luonnosta.

Aitoluonto

Luonnontuotteita ja jalosteita, osto- ja myyntipalsta, Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry.

Kerääjä.fi

Kerääjä.fi on luonnontuotteiden keruusta kiinnostuneiden, alan kouluttajien sekä raaka-aineita välittävien ja tarvitsevien yritysten yhteinen verkkopalvelu. Luonnontuotealan kerääjä- ja toimijarekisterin avulla kerääjät saavat tietoa tarvittavista raaka-aineista ja yritykset mahdollisuuden parantaa raaka-aineiden saatavuuttaan. Lisäksi palveluun kirjautuneet löytävät sivuilta raaka-aineita koskevat keruuohjeet ja laatukriteerit.

Marjahavainnot

Marjahavainnot.fi-palvelusta löytää mustikan, puolukan ja suomuuraimen satoseurannan kartalla. Seurantaverkostoon liittyminen on avointa kaikille.

Metsään.fi

Palvelusta löytyy avointa metsätietoa sekä toimijapalvelu, josta voi tarkastella metsänomistajien tietoja heidän suostumuksellaan.

Kuutio

Kuutio on kaikille avoin puukauppapaikka.

Retkipaikka

Luontokohteita matkailuyrittäjille.

Työvoima

Yrittäjä voi löytää biotalouteen osaavaa työvoimaa esimerkiksi näistä tietolähteistä. Myös biotalouden oppilaitoksista voi kysyä alan osaajia.

TöitäSuomesta-palvelu on tarkoitettu maaseudun töiden tekemisen helpottamiseksi ja ratkaisemaan maaseudun työllisyysongelmia.

Work in Finland -kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvonnasta yritykset ja työnantajat saavat tietoa ja ohjausta kansainvälisten osaajien rekrytointiin, palkkaus- ja lupaprosesseihin sekä Suomeen asettautumiseen liittyviin kysymyksiin. Neuvontaa tarjotaan puhelimitse ja sähköpostitse. Palvelun tarjoavat TE-toimiston Work in Finland -asiantuntijat.

TE -palvelut

 

Tietolähteiden parhaimmistoa

Yrityksen perustamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen saa hyvää perustietoa sekä valtakunnallisilta että maakuntien eri toimijoiden neuvontasivustoilta (kunnat, uusyrityskeskukset, ammattikorkeakoulut jne….)

Tähän osaan on koottu tärkeimpiä valtakunnallisia yritysneuvontaan liittyviä palvelusivustoja. Omassa osiossaan myös biotalouden markkinoihin ja tilastoihin liittyviä linkkejä.

Biotalous.fi on kokonaisuudessaan hyvä ja ajankohtainen tietolähde biotaloudesta. Päivitystoiveet: toimitus@biotalous.fi. Katso muita tietolähteitä täältä:

Liiketoimintasuunnitelma ja muut yrittämisen työvälineet ja tietolähteet

Yritysneuvojilla on käytössään monia erilaisia muistilistoja ja malleja, joiden avulla käydään läpi yrittäjän toimintaa. Olisiko hyödyllistä koota niitä yhteen?

Esimerkkinä liiketoimintasuunnitelman pääkohdat

Biotalousyritystä perustettaessa pitää olla mietittynä samat asiat kuin mitä tahansa yritystä perustettaessa, ne kuvataan yrityksen liiketoimintasuunnitelmassa:

 • Kiteytetty ja toimiva liike-idea: mitä olen tekemässä? Perustana rehellinen näkemys omasta osaamisesta sekä omista vahvuuksista ja kehittämistarpeista.
 • Tieto markkinoista ja asiakkaista: mitä asiakkaat tarvitsevat ja kenelle aion myydä?
 • Omat palvelut ja tuotteet – mitä asiakkaat oikeasti tarvitsevat?
 • Tieto kilpailijoista ja kilpailutilanteesta – oma kilpailuetu?
 • Miten liiketoimintaani pyöritän – mitä teen itse ja mihin tarvitsen kumppaneita? Miten myyn ja markkinoin – toimenpiteet ja välineet?
 • Mitä riskejä on ja miten niihin varaudun?
 • Miten hoidan yrityksen talouden ja kirjanpidon?
 • Paljonko tarvitsen rahaa ja mistä voin saada rahoitusta?
 • Mikä on sopiva yritysmuoto?
 • Keneltä voin saada neuvoja? Yritysneuvojat, yrittäjien verkostot…

Liiketoimintasuunnitelman yksinkertainen pohja löytyy esimerkiksi yrityksenperustaminen.net -sivustolta.

Kysymyksiä voi miettiä itsekseen, mutta liiketoimintasuunnitelman arvioinnissa kannattaa aina käyttää ulkopuolista yritysneuvojaa tai yritystoimintaa tuntevaa tahoa tai toista yrittäjää. Liiketoimintasuunnitelma on monen ulkopuolisen rahoituksen ehto.

Yrityksen perustamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen saa hyvää perustietoa valtakunnallisilta neuvontasivustoilta

Yritys-Suomi (Tietoa ja palveluja yrityksille ja yrityksen perustajille)

Oma Yritys-Suomi (Aloittavan ja toimivan yrittäjän suunnittelutyökaluja ja yritysneuvontaa)

Yritysten kehittämispalvelut, ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä.

Suomen yrittäjät on pienten ja keskisuurten yritysten etu- ja palvelujärjestö

Uusyrityskeskukset auttavat yrittäjäksi haluavia Suomessa. Julkaisee vuosittain Perustamisoppaan alkavalle yrittäjälle.

Kuntien kehittämisyhtiöt   Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kaupunkien ja kuntien kehitysyhtiöt tai elinkeinotoimet.

Patentti- ja rekisterihallitus, yrityksen perustaminen ja tietojen ilmoittaminen

Perustayritys.fi, työkalu yrityksen perustamiseen verkossa

Uusi yrittäjä, OP-ryhmältä tietoa ja tukea yrittäjyyteen

Biotalouden tilastoja ja markkinakatsauksia

Luonnonvarakeskus (Luke) tuottaa tietoa ja tietoaineistoja osana tutkimus- ja seurantatyötään. Luken tutkimuksen tulokset ja tietovarannot ovat avoimesti kaikkien käyttäjien hyödynnettävissä muun muassa julkaisujen, tilastojen, tutkimusaineistokuvausten ja verkkopalveluiden muodossa.

Luken tilastot, mm. maataloudesta ja metsistä sekä niiden tuotteista, kalastuksesta ym. Avoin kaikille. Katso myös Ruokafakta – Suomalaiset ruoantuotantotavat kansainvälisessä vertailussa

Ruokavirasto julkaisee laboratorioidensa tuottamaa, kaikille avointa tutkimustietoa. Aihealueet: elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu, eläimet (taudit) ja kasvitutkimus

Ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset ovat virkamiesten laatimia katsauksia, joiden perusteella voi arvioida toimintaympäristön kehitystä.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuista löytyy paljon toimialaraportteja ja toimialojen näkymiä kuvaavia katsauksia. Biotalouteen liittyviä raportteja/katsauksia on esimerkiksi luonnontuotteista, puutuotealasta, uusiutuvasta energiasta ja matkailusta.

Tilastokeskuksen yleistilastoja yritystoiminnasta.

PK-yritysbarometri. Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera tekevät kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Kuhunkin Pk-yritysbarometriin haastatellaan noin 4 000—6 000 yrityksen edustajaa kaikilta päätoimialoilta. Kysely on edustava kokoluokittain, päätoimialoittain ja alueittain. Tällä sivustolla pk-yritysbarometrejä on tallennettu vuodesta 2000 lähtien.

Toimiala Online on työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen ylläpitämä tietopalvelu, joka sisältää tilastoja ja ennusteita yritystoiminnan, talouden ja työllisyyden kehityksestä.

Katso myös: Euroopan Komission kokoama tietopaketti EU:n ulkopuolisten vientimaiden vaatimuksista: Exporting from the EU – what you need to know

Koulutus

Biotalouden eri toimialojen koulutusta löytyy laajasti kautta maan.

Studentum.fi -palvelussa on vertailtavissa 3000 koulutusta sadoilta eri oppilaitoksilta. Haulla voi hakea esimerkiksi maatalousopetusta tarjoavia oppilaitoksia.

Biotalouden erikoistumiskoulutus – Erikoistumiskoulutus sopii henkilöille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla, yrityksissä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina tai ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita. Koulutus sopii yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka toimivat esimerkiksi biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa. Hakijoilla tulee olla soveltuva korkeakoulutasoinen tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.

Metsäopetus – Metsäalan ammattioppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot.

Katso myös julkaisu Uudistuva metsäyrittäjä : kuinka voit uudistaa bisnesmallisi

Elintarvikeala – Elintarvikealaan katsotaan kuuluvan leipomoala, liha-ala, meijeriala sekä yleinen elintarvikeala.

Elintarvikkeiden viennin pelisäännöt – Ruokaviraston avoin verkkokoulutus neuvojille. Sopii myös vientiä suunnitteleville yrityksille.