1.2 Biotalouden tilannekatsaus

Biotalouden tuotos, arvonlisä ja vienti ovat kasvaneet ja työllisten määrä pysynyt samalla tasolla vuonna 2014 julkaistun Suomen biotalousstrategian jälkeen. Vuonna 2019 biotalouden tuotos oli 74,4 mrd. euroa ja arvonlisä 26 mrd. euroa, kun vuonna 2014 tuotos oli 62,6 mrd. euroa ja arvonlisä 21 mrd. euroa käyvin hinnoin. Biotalouden osuus kansantalouden kokonaistuotoksesta oli 16 prosenttia ja arvonlisästä 13 prosenttia. Biotalouden toimialojen aikaansaama tuotos ja arvonlisä ovat 2010-luvulla muuttuneet liki samassa tahdissa kuin kansantalous keskimäärin.

Elintarvikesektori 4,3 mrd €, metsäsektori 9 mrd €, muut teollisuudenalat 3,6 mrd €, energia 2,1 mrd €, rakentaminen 4,6 mrd €, veden puhdistus ja jakelu 0,5 mrd € ja biotalouden palvelut 1,9 mrd €. Kansantalouden arvonlisäys kaikkiaan 208 mrd €, josta biotalouden osuus 13 %.
Kuva 1: LUKEn koostama kuva biotalouden toimialojen osuuksista ja arvonlisän jakautumisesta eri toimialoille.

Biotaloustuotteiden osuus Suomen tavaraviennistä on noin kolmannes. Biotalouden sisällä metsätuotteet vastaavat yksin yli 70 prosentista biotalousviennin arvosta. Biotaloustuotteiden viennin arvo vuonna 2019 oli 18,8 mrd. euroa.

Biotalouden toimialat työllistivät vuonna 2019 yhteensä 301 800 henkilöä eli 11 prosenttia työllisten kokonaismäärästä. Myös ulkoistamiset, automaatio ja koneellistuminen niin teollisuudessa kuin maataloudessa hankaloittavat tilastojen ajallista vertailukelpoisuutta muutosten kokonaisvaikutusten seurannassa.