Lähteet

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda 2030:sta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161386

Kansallinen metsästrategia 2025 -päivitys https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161386

EU:n biodiversiteettistrategia 2030 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/31e4609f-b91e-11eb-8aca-01aa75ed71a1

Ilmasto- ja energiastrategia

Hallituksen kestävyystiekartta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163068

Uusi suunta: Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162654

Toimialojen vähähiiliitiekartat https://tem.fi/julkaistut-tiekartat

EU:n päivitetty biotalousstrategia https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/edace3e3-e189-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-149755478

Suomen biotalouden kestävän kasvun skenaario https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163598

Biotalouden toimintaympäristöanalyysi https://www.biotalous.fi/wp-content/uploads/2021/11/Biotalouden-toimintaymparistoanalyysi-2020.pdf

Vertaileva selvitys eri maiden biotalousstrategioista https://jukuri.luke.fi/handle/10024/547015

Luonnonvarakeskus: Biotalous lukuina https://www.luke.fi/avoin-tieto/biotalouden-katsaukset/biotalous-lukuina/

IPCC (2018) Global Warming of 1,5°C https://www.ipcc.ch/sr15/

Marinin hallituksen hallitusohjelma: https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma

Suomi, jonka haluamme 2050 ─ Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus https://kestavakehitys.fi/documents/2167391/2186383/FINAL+Kest%C3%A4v%C3%A4n+kehityksen+yhteiskuntasitoumus+20+4+2016.pdf/d2d827e7-033a-4d2b-9239-aed6605a12c4/FINAL+Kestävän+kehityksen+yhteiskuntasitoumus+20+4+2016.pdf (kestavakehitys.fi)

Arasto A., Asikainen A. and Kaukovirta A. Finnish bioeconomy on the global product market 2035.  https://www.vttresearch.com/sites/default/files/2021-02/Bioeconomy-products-2035-whitepaper-VTT-Luke_1.pdf

Bio-based industries consortium: SIRA Strategic research and innovation agenda. https://biconsortium.eu/sites/biconsortium.eu/files/downloads/SIRA-2017-Web.pdf

SusChem:Strategic Innovation and research agenda. Innovation priorities for EU and global  challengens. http://www.suschem.org/highlights/suschem-sira-2019-technology-priorities-towards-2030-for-a-better-future-of-europe

CLIC Innovation: Strategic research and innovation agenda. Forest-based circular bioeconomy. https://clicinnovation.fi//wp-content/uploads/2020/11/CLIC-Bioeconomy-SRIA.pdf

Forest-based sector technology platform. Strategic research and innovation agenda 2030 of the European forest-based sector,  https://www.forestplatform.org/wp-content/uploads/2020/05/SIRA_2030.pdf

Kestävä talouskasvu ja hyvinvointimme tulevaisuus https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162870