Biotalousstrategian liittymät

Biotalousstrategian päivityksessä tarkasteltiin laaja määrä erilaisia kansallisia ja EU-tason strategioita ja politiikkaohjelmia, joilla on rajapintaa biotalouteen. Näitä on poikkeuksellisen suuri määrä, kuten alempana esitettävistä kuvista näkyy. Biotalouteen kohdistuu paljon huomiota ja toiveita, mutta myös melkoisia ristipaineita niin kotimaassa kuin EU:ssa.

Kuvio 2. Biotaloudella on rajapintoja merkittävään joukkoon muita kansallisia strategioita ja ohjelmia

Kilpailukykyinen toimintaympäristö

Korkeampaa arvonlisää biotaloudesta

Vahva osaamis- ja teknologiaperusta

Bioresurssien ja muiden ekosysteemipalveluiden käytettävyys ja kestävyys

Muut ja läpileikkaavat painopisteet

 

Kuvio 3. Suomen biotalousstrategia EU-tarkastelussa erityisesti Unionin biotalousstrategiaan, mutta myös merkittävään joukkoon muita strategioita, ohjelmia ja rahoitusinstrumentteja.