2.4 Strategiset painopisteet

Vuoden 2014 biotalousstrategian strategiset päämäärät on korvattu nyt painopistetarkastelulla. Tarkastelun muutokset heijastavat sekä ajattelun että toimintatapojen kehittymistä. Myös tavoitteet ja suurimmat toimenpidetarpeet ovat laajasti eri sektoreilla hyvin yhdensuuntaiset. Kappaleessa 3 on esitetty toimenpiteitä esitettyihin painopisteisiin, joista suurimman huomion valmistelussa sai nimenomaan biotalouden arvonlisää edistävät toimet yleisesti ja eri sektoreilla.

Biotalouden perustana toimii ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Monille tekijöille on omia strategioita, joihin tämänkin strategian perusta rakentuu. Biotalouden edistäminen tarvitsee edelleen vahvaa TKI-panostusta ja uusien innovaatioiden kaupallistamisen tukea. Biotalouden arvonlisän tukeminen tunnistettiin tärkeäksi painopistealueeksi, jota muut strategiat eivät tue tällä hetkellä. Arvonlisä on myös hyvä, erottuva kärki kansainvälisessä ja EU-vaikuttamisessa.

Neliosainen rakennelma, jossa ylhäällä katossa korkeampaa arvonlisää biotaloudesta, keskellä pilarit vahva osaamis- ja teknologiaperusta ja kilpailukykyinen toimintaympäristö, perustana bioresurssien ja muiden ekosysteemipalveluiden käytettävyys ja kestävyys.
Kuva 4: Biotalousstrategian strategiset painopisteet