3. Toimenpiteet

Biotalousstrategian toimenpiteitä rahoitetaan olemassa olevilla resursseilla muun muassa Suomen kestävän kasvun ohjelmalla. Lisäksi rahoitusta voidaan suunnata tavanomaisista julkisista rahoituslähteistä toimenpiteiden toteuttamiseen.  Mahdollisesta lisärahoituksesta päätetään erikseen talousarvio- ja julkisen talouden suunnitteluprosesseissa.