2.2 Visio

Biotalousstrategia ulottuu vuoteen 2035 saakka.

BIOTALOUSSTRATEGIAN VISIO 2035

Kestävästi kohti korkeampaa arvonlisää

Arvonlisän kasvun parametreina ovat työn laatu ja palkkataso, jotka heijastelevat koulutusastetta. Tavoitteena on, että työpaikat kehittyvät ja uusia syntyy lisääntyvien investointien myötä. Näyttäisi siltä, että kehitys ei tule merkittävästi lisäämään työpaikkoja, mutta toimenpiteiden tulisi turvata nykyisen työpaikkamäärän säilyttäminen ja kehittyminen. Kasvu syntyy teknologiakehitykseen perustuvan työn tuottavuuden kasvun kautta. Näitä ratkaisuja voidaan hyödyntää sekä kotimaassa että viennin kasvun moottoreina.