Biotalousstrategian toimeenpano

Strategian toimeenpano jakaantuu usean eri ministeriön vastuulle ja sitä tehdään yhteistyössä monien toimijoiden kanssa. Toimintaympäristön muutokset otetaan huomioon toimenpiteiden valmistelussa. Alueilla on keskeinen rooli biotalousstrategian tavoitteiden saavuttamisessa ja niiden toivotaan tekevän omat toimeenpanosuunnitelmansa. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut ohjausryhmän, jonka tehtävänä on johtaa kansallisen biotalousstrategian toimeenpanoa ja seurantaa ja ohjeistaa koordinaatiosihteeristön työtä. Biotalousstrategian toimeenpanossa on keskeistä tunnistaa tärkeimmät lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet, joita ryhdytään toteuttamaan laajassa sidosryhmäyhteistyössä.

Biotalousstrategian toteuttamisen ja seurannan ohjausryhmä

Biotalousstrategian koordinaatiosihteeristö

Kansallinen biotalouspaneeli

Arvonlisän kasvattaminen

Seminaari 4.6.2024: Kestävän kasvun avaimet biotaloudesta

Seminaari 6.6.2023: Innovatiivisen biotalouden arvonlisän vauhdittaminen – askeleita biotalousstrategian toimeenpanoon 

VN-TEAS-hanke, YM, Biotalouden arvonlisän kasvattaminen kestävästi Suomessa (BAKKES)
Pellervon taloustutkimus, Luonnonvarakeskus Luke, kesto: 6/2023–12/2024

VN-TEAS-hanke, MMM, Ekosysteemipalveluiden arvonlisän kasvattaminen biotaloudessa (EKOARVO)
Tapio Oy, Pellervon taloustutkimus PTT, Teknologian tutkimuskeskus VTT, kesto: 3/2023–3/2024

Biotalouden toimeenpano alueilla

Alueiden suunnitelmat biotalousstrategian toimeenpanoon

Työvälineet toimeenpanon alueelliseen suunnitteluun

Saatavilla on suunnitelman koostamisen pohja, jossa myös suosituksia prosessin läpivientiin, alueellisen työpajan diapohja sekä diapohja tulosten esittelyyn. Aineistot on lähetetty maakuntaliittoihin. Niitä voi tiedustella myös: tarja.ollas@tapio.fi, 040 835 6473.

Tapahtumat alueille

Uutiset alueellisista toimista

Artikkeli 22.6.2023: Maakunnat etsivät biotalouden arvonlisää muualta kuin perinteisestä puuntuotannosta

Biotalousstrategian seuranta

Hanke: Biotalouden seurannan kehittäminen
Luonnonvarakeskus Luke, Tilastokeskus, kesto -12/2023

Biotalouden arvonlisäys 2021, artikkeli 14.10.2022: Sahatavaran vientihinnat siivittivät metsäalan arvonlisäystä